Hlavní obsah

Na Lipně zahnízdil ohrožený rybák, přilákaly ho plovoucí ostrovy

22. 7. 2020, 12:07
Novinky,

Vzácný a povzbudivý objev zaznamenali odborníci z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR při pravidelné kontrole experimentálních plovoucích ostrovů na nádrži Lipno. Vědci na nich totiž našli čtyři hnízda se šesti mláďaty rybáka obecného, který je v tzv. červeném seznamu v kategorii ohrožených druhů ptáků.

Foto: Biologické centrum AV ČR

Rybák na umělém ostrově.

Článek

Rybák obecný, příbuzný racka, je tažný rybožravý pták. Jako svá hnízda si vybírá malé holé ostrovy na rybnících či vodních nádržích, případně štěrkové nánosy v korytech větších řek.

Takové biotopy z české přírody ale postupně vymizely, tudíž u nás podle hydrobiologů každoročně hnízdí už jen několik set párů. Nyní se ale tedy rybákovi zalíbilo na pokusných plovoucích ostrovech na Lipně.

Foto: Biologické centrum AV ČR

Hnízdo rybáka na umělém ostrově na Lipně.

Na jaře to ptáci našli, poté zahnízdili

„Z hlediska ornitologie je to první vzácný nález na těchto našich plovoucích ostrovech. Úspěch byl dán zřejmě tím, že ostrovy byly umístěny celou sezonu v Hadí zátoce, kde mají ptáci klid. Na jaře si ostrovy našli a poté zahnízdili,“ vysvětlil Milan Muška z Biologického centra AV ČR.

Plovoucí ostrovy uměle nahrazují přirozená stanoviště a poskytují útočiště nejrůznějším druhům ryb, bezobratlých živočichů, ptáků i rostlin.

V současnosti jde o nejvýše doložené hnízdění rybáků v České republice a podle centra vše nasvědčuje tomu, že se může jednat o základ budoucí fungující hnízdní kolonie.

Foto: Biologické centrum AV ČR
Foto: Biologické centrum AV ČR

Experimentální ostrovy na lipenské přehradě.

Plovoucí ostrovy instalovali českobudějovičtí vědci na lipenské přehradě poprvé na jaře 2017. Cílem bylo zvyšovat biologickou rozmanitost a snižovat živinovou zátěž v nádrži. Kvůli kolísání hladiny totiž břehy nádrže tvoří zejména písečné pláže nebo suťové pole a téměř zde chybí příbřežní oblasti porostlé vodními rostlinami.

Foto: Biologické centrum AV ČR

Rybák obecný.

Ostrovy tak uměle nahrazují přirozená stanoviště a poskytují útočiště nejrůznějším druhům ryb, bezobratlých živočichů, ptáků i rostlin.

Rybákům se na umělých ostrovech líbí

Domácí

Nová hnízdiště na umělých ostrovech nalezli rybáci nedávno i na jižní Moravě.

Reklama

Související články

Výběr článků