Hlavní obsah

Děkanem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity zvolili Svatopluka Kapounka

24. 1. 2023, 16:01 – Brno

Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (PEF MENDELU) v úterý v opakované volbě zvolil novým děkanem Svatopluka Kapounka. Do funkce jej jmenuje rektor, úřadu se ujme 1. února. Jeho předchůdce Pavel Žufan odstoupil z funkce na konci roku kvůli pochybnostem okolo doktorských studijních programů na fakultě, ve funkci skončí 31. ledna. Škola přišla o část akreditace.

Foto: Mendelova univerzita

Svatopluk Kapounek

Článek

Na funkci děkana kandidovala kromě Kapounka ještě Martina Rašticová. První kolo volby nového děkana se uskutečnilo minulý týden, tehdy ale ani jeden z kandidátů nezískal dostatečný počet hlasů.

Aby byla volba platná, musel jeden z nich získat nadpoloviční většinu z 15 hlasů, tedy aspoň osm.

To se podařilo v nynější opakované volbě, kdy Rašticová získala sedm hlasů, Kapounek osm. Akademický senát výsledek volby oznámí rektorovi univerzity Janu Marešovi, který Kapounka jmenuje do funkce.

České vysoké školy běžně vybírají poplatky za studium v cizím jazyce

Věda a školy

„Napravit jméno fakulty a univerzity“

Budoucí děkan ve vyjádření na webu univerzity uvedl, že chce hrát aktivní roli při nápravě dobrého jména fakulty i univerzity. Zaměří se na zvýšení kvality výuky ve všech stupních studia, posílení strategického řízení a na zodpovědné finanční řízení fakulty.

„Prioritně plánuji dokončit započaté pozitivní změny a nápravná opatření v doktorském programu Economics and Management, na který se zaměřila kontrola Národního akreditačního úřadu (NAÚ). Jsem přesvědčený o tom, že naše fakulta nabízí vzdělání, nikoliv tituly. Základem postgraduálního studia je tvůrčí činnost doktorských studentů vyžadující poměrně vysoké finanční náklady i vysoké nároky na čas školitelů. Budu proto podporovat individuální přístup při výběru talentovaných studentů i při sestavování jejich individuálních studijních plánů,“ popsal Kapounek.

Univerzita Karlova prověřuje své smlouvy s vysokými školami v Číně

Věda a školy

Kapounek působí v Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty. Ve své výzkumné práci se věnuje především korporátním financím, bankovnictví, kapitálovým trhům a finanční ekonometrii. V současnosti zastává funkci prorektora pro tvůrčí činnost.

Ztráta akreditace

Kontrola NAÚ zjistila pochybení v doktorském studiu univerzity loni. Podle úřadu nebyl v doktorském studiu ekonomických oborů na MENDELU dostatečný systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a jejího hodnocení, což jsou podmínky pro institucionální akreditaci. Univerzita nedokázala vyhodnotit jako rizikové, že značný počet posluchačů doktorského studia končí studium za dobu výrazně kratší, než je standardní tříletá doba. Někteří podle úřadu absolvovali studium za 22 až 30 měsíců.

Univerzita minulý týden přišla o institucionální akreditaci pro doktorské studium ekonomických oborů. Jde o možnost povolování studijních programů samotnou školou, kterou zavedla novela vysokoškolského zákona schválená v roce 2016. První školy tuto akreditaci získaly v roce 2018. Rada NAÚ rovněž odebrala univerzitě možnost uskutečňovat doktorské studijní programy ekonomika a management v českém a anglickém jazyce.

„Je to nepravomocné rozhodnutí, je to usnesení rady, v tuto chvíli bude následovat rozhodnutí a samozřejmě opravné prostředky ze strany univerzity,“ konstatoval předseda NAÚ Robert Plaga ve čtvrtek 19. ledna.

Na dotaz, do jaké míry měla za pochybení zodpovědnost bývalá rektorka univerzity a neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová, tehdy Plaga odpověděl, že primární zodpovědnost má děkan fakulty a garanti jednotlivých oborů.

Akreditační úřad odebral Mendelově univerzitě akreditace pro některé obory

Domácí

Výběr článků