Hlavní obsah

Univerzita Karlova prověřuje své smlouvy s vysokými školami v Číně

17. 1. 2023, 14:24 – Praha

Univerzita Karlova (UK) v Praze prověřuje své smlouvy s vysokými školami v Číně. Pokud se ukážou jako rizikové, je největší a nejstarší česká vysoká škola rozhodnuta je ukončit. Analýzu by měla mít hotovou v polovině roku. Vyšší pozornost v současnosti UK věnuje také práci akademiků a studentů z Číny a Ruska.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková

Článek

V úterý to sdělila rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, a to na mezinárodní konferenci s názvem „Osvědčené postupy a zkušenosti v oblasti boje proti zahraničnímu vměšování v amerických akademických kruzích“ (The Best Practices and Experience in Countering Foreign Interference in Academia of the USA).

Akci pořádala UK ve své budově pražského Karolina pod záštitou rektorky Králíčkové ve spolupráci s Centrem proti hybridním hrozbám Ministerstva vnitra ČR, Velvyslanectvím USA v České republice a Univerzitou Palackého v Olomouci.

Při příležitosti konference rektorka zmínila, že něco podobného jako v USA můžeme řešit i v tuzemsku. Připomněla, že v Číně jsou univerzity a instituce, jejichž cílem je uplatňování čínského vlivu a propagandy. Čínské univerzity spolupracují s jinými VŠ třeba v oblasti medicíny nebo ochrany životního prostředí, ale jsou např. napojené přímo na čínský vojenský průmysl nebo čelí podezření z uplatňování čínského vlivu a propagandy.

Rada vysokých škol vyzývá k řešení podfinancování veřejných univerzit

Že je zvýšení povědomí o bezpečnosti v akademické sféře a budování odolnosti proti autoritářskému vměšování do demokratických institucí zásadní, zdůraznili na akci rovněž odborníci na protivlivovou problematiku Glenn Tiffert a Kevin Gamache a americká chargé d'affaires Christy Agorová.

Čínské centrum Zima zavřel kvůli „negativní publicitě“

Česká univerzita má s univerzitami v Číně několik smluv. Nyní je škola sleduje a vyhodnocuje. Spolupráce, které byly navázané v minulosti a které se v nyní prováděné analýze ukážou jako rizikové, nebude univerzita prodlužovat, jak avizovala Králíčková.

Analýza by podle rektorky měla být z většiny hotová do konce tohoto akademického roku. V minulosti UK ukončila činnost Česko-čínského centra, které vzniklo v době, kdy školu vedl rektor a neúspěšný kandidát na prezidenta Tomáš Zima.

Česko-čínské centrum na Karlově univerzitě končí

„V důsledku negativní publicity, která se na centrum snesla a významně jeho obraz poškodila, mohou zcela nešťastně a nezaslouženě utrpět i aktivity připravované fakultami UK, což považuji za velmi nešťastné a nežádoucí,“ okomentoval v roce 2019 Zima důvody, které jej tehdy ke zrušení centra vedly.

Studenti a pracovníci z Číny a Ruska

Vyšší pozornost aktuálně univerzita věnuje i práci studentů a pracovníků z Číny, kteří na UK působí. Podobně se zkoumá činnost lidí z Ruska. V případě studentů z Ruské federace, kteří studují v některých studijních programech, se UK zaměřila na témata závěrečných prací.

Podle Králíčkové škola v posledních letech neeviduje případy, kdy by bylo potřeba razantně zasahovat. „V některých případech u studentů z Ruska jsme změnili zacílení závěrečné práce nebo zacílení aktivity ve výzkumu, ale nemuseli jsme přistoupit k žádným razantním krokům,“ sdělila.

V minulých letech UK iniciovala vznik návodu, jak nastavit pravidla proti pronikání vlivu cizích mocí na českých vysokých školách. Manuál vypracovalo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra.

Dokument poskytuje praktické rady, jak nastavit smlouvy s partnery či jak spolupracovat se zahraničními zeměmi. Jeho součástí jsou i návody, jak ochránit duševní vlastnictví a výsledky vědeckého zkoumání.

České vysoké školy běžně vybírají poplatky za studium v cizím jazyce

Reklama

Výběr článků