Hlavní obsah

Svatba, jakou svět neviděl. Před 120 lety se v Zákupech oženil následník trůnu

28. 6. 2020, 19:37
Právo, Michael Polák

Před 120 lety se v Zákupech na Českolipsku oženil následník habsburského trůnu, arcivévoda František Ferdinand d´Este. Za normálních okolností by se důležitý moment v jeho životě odehrával ve Vídni a před zraky panovnických rodin z mnoha zemí Evropy i dalších významných představitelů všech mocnářství.

Foto: NPÚ

Žofie Chotková a František Ferdinand d´Este. Velká láska, kterou nezlomil ani císařův odpor, ani potupné podmínky ohledně následnictví trůnu.

Článek

Jenže se svatbou Ferdinanda se to mělo jinak. Láska je mocná čarodějka a srdce arcivévodovo hořelo pro ženu, kterou Ferdinandův strýc, císař František Josef I., a s ním prakticky celá habsburská rodina, neuznávali.

Podle tradic museli členové habsburské dynastie uzavírat manželství pouze s příslušníky panovnických rodin. A Ferdinandova vyvolená, hraběnka Žofie Chotková, pocházela „jen“ ze starého českého šlechtického rodu Chotků.

Foto: Michael Polák, Právo

František Ferdinand d´Este a Žofie Chotková byli oddáni 1. července 1900 v kapli na zámku v Zákupech.

Císař nakonec, pravděpodobně v zájmu stability monarchie, ke sňatku svolil, ale pouze k takzvanému morganatickému. František Ferdinand musel podepsat dokument, v němž se za své budoucí potomky vzdal jakýchkoliv nároků na trůn.

Ferdinand a následnictví
Jediný syn císaře Františka Josefa I., korunní princ Rudolf, spáchal roku 1889 sebevraždu, proto se zamýšleným následníkem habsburského trůnu stal císařův mladší bratr Karel Ludvík (starší bratr Maxmilián I., jenž by přišel jako první na řadu, byl už v té době totiž dva roky po smrti, popraven v Mexiku). Avšak v roce 1896 zemřel i Karel Ludvík, a tak právo následnictví trůnu přešlo na jeho syna, Františka Ferdinanda d´Este. Aby si prosadil svatbu s Žofií Chotkovou, musel se Ferdinand vzdát následnictví pro své potomky a jeho novomanželce byly upřeny pocty, na něž by coby žena následníka trůnu měla jinak právo.

A samotný svatební obřad se měl odehrát co nejméně na očích. A tak vstoupily do hry „zastrčené“ Zákupy nedaleko České Lípy.

Svatba, jakou svět (v doslovném, nikoliv přeneseném významu) neviděl, proběhla v kapli zdejšího zámku 1. července roku 1900. Členové habsburské dynastie, včetně císaře a Ferdinandových sourozenců, ji zcela ignorovali a významných hostů na obřadu bylo pomálu.

Foto: Michael Polák, Právo

V Zákupech uchovávají kopii zprávy z dobového tisku s kresbou, zachycující svatební obřad v kapli zákupského zámku.

Svatbě pomohla macecha

Za to, že se staly místem činu, vděčí Zákupy arcivévodově maceše, Marii Tereze Portugalské (1855-1944).

„Přestože byla Ferdinandovou nevlastní matkou, tak ho měla velice ráda. A víme, že to byla ona, které se nakonec podařilo přesvědčit svého švagra, císaře Františka Josefa I., aby ke sňatku svolil,“ líčí kastelán zákupského zámku Petr Weiss.

Císař pán je… aneb Historie urážek majestátu

Historie

„A Zákupy v té době patřily právě císaři a on povolil Marii Tereze, aby zdejší zámek využívala k letním pobytům. Takže se to pak spojilo a Marie Tereza uspořádala svatbu svého milovaného nevlastního syna u sebe na svém letním sídle,” doplnil.

Foto: Michael Polák, Právo

Za 120 let se tu téměř nic nezměnilo, říká kastelán Petr Weiss (na snímku).

František Ferdinand d´Este se svou nastávající přijeli do Zákup den předem (tedy 30. června 1900), a to zvláštním vlakem, jehož součástí bylo i arcivévodovo salónní kupé. Deset minut před půl čtvrtou odpoledne vystoupili na nádraží v Zákupech (dnes už vlaky kolem něj pouze projíždějí, ale nezastavují). Ačkoliv silně pršelo, u vlaku vítaly snoubence zástupy lidí, a pár pak odjel na nedaleký zámek přistaveným kočárem.

Svatba neměla být moc na očích, úplně v utajení ale také neprobíhala. „Víme, že se jí účastnilo 22 novinářů z Vídně, Prahy i Pešti,“ upozorňuje Petr Weiss. Samotného obřadu se účastnila i řada místních osobností - mimo jiné okresní hejtman z České Lípy i starosta Zákup.

Foto: Michael Polák, Právo

Drobná dochovaná fotografie ze zákupského zámku zachycuje příjezd snoubenců na zámek. Autorem snímku byl otec nevěsty, hrabě Karel Chotek.

Foto: Michael Polák, Právo

Ferdinandova nevlastní matka Marie Tereza (uprostřed) a její dvě dcery byly jedinými svatebními hosty na straně ženicha. Císař i zbytek habsburské rodiny svatbu neuznávali a ignorovali.

Svatbu měli na starosti dva lidé ze dvora arcivévody, nejvyšší hofmistr hrabě Albert Nostic a nejvyšší komorník hrabě Cavriani. Snoubence při obřadu oddával zákupský děkan Vilém Hikisch. Asistoval mu představený zákupského kapucínského kláštera Florián Lammel a kapucín Andras Czak. Na varhany při obřadu hrál zákupský vrchní učitel Neuhäuser.

Srnčí hřbet po makedonsku

Svatební hostina po obřadu se odehrála jen v úzkém kruhu rodinném. „U stolu sedělo kromě novomanželů celkem devatenáct osob, včetně oddávajícího Hikische,“ popsal českolipský historik Martin Aschenbrenner.

Menu, které se při svatební hostině podávalo, nebylo nijak nabubřelé. Hlavním chodem byl „srnčí hřbet á la Makedonie“, kterému předcházela polévka a vajíčka á la Victoria. Na stůl se nosila také šunka Lambertye, saláty a kompoty či sýrové máslo.

Foto: Repro snímku ze zákupského zámku

Příjezd následníka trůnu s jeho nastávající sledovaly na nádraží v Zákupech davy lidí. Pár tu z vlaku přesedl do kočáru a odjel na zámek. Ten je od nádraží nadohled.

Výjimečný okamžik si novomanželé v Zákupech dlouho neužívali. Po svatební hostině se sbalili a zamířili na Ferdinandovo sídlo, zámek na Konopišti. Žofie Chotková nikdy předtím Zákupy nenavštívila a do svého skonu po atentátu v Sarajevu v roce 1914 se tam už nikdy nepodívala. Její muž byl v Zákupech před svatbou dokonce dvakrát.

Vězeň Jakub Arbes. V malé cele v České Lípě psal spisovatel svá romaneta

Historie

Poprvé v roce 1889, krátce po sebevraždě korunního prince Rudolfa. Tehdy sem přijel jako vášnivý lovec do lesů zákupského velkostatku. Podruhé tu byl rok před svatbou, na manévrech císařské armády, na které přijel i sám císař František Josef.

Napětí mezi císařem a jeho synovcem bylo už tehdy očividné. Zatímco císař a důležití hosté byli ubytováni v zákupském zámku, František Ferdinand se - zřejmě raději - ubytoval v soukromém domě na náměstí v České Lípě. Ani on se v době mezi svatbou a atentátem v Sarajevu už do Zákup zřejmě nikdy nevrátil.

Foto: Michael Polák, Právo

Ze zákupského zámku

Reklama

Související články

Desetiletého Ludvíka XVII. utrýznili k smrti

21. 6. 2020, 14:48

První říjen 1789 byl pro čtyřletého francouzského následníka trůnu Ludvíka Karla, syna Marie Antoinetty a Ludvíka XVI., posledním šťastným dnem. Veselého...

Výběr článků