Hlavní obsah

Očkování zabírá, ukazují data

6. 6. 2021, 16:15
Jan Menšík, Novinky, Jan Menšík

Hlavní zbraní proti šíření epidemie koronaviru je očkování. Aktuální průběžná data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ukazují, že díky očkování v posledních týdnech výrazně klesl počet nakažených seniorů či zdravotníků. Po naočkování se snižuje také riziko těžkého průběhu, přesto existují zhruba dvě stovky lidí, kteří i po druhé dávce skončili s těžkým průběhem v nemocnici.

Foto: ÚZIS

Doba do pozitivity po podání vakcíny

Článek

„Očkování zásadně snižuje riziko následné nákazy a zejména těžkého průběhu nemoci. Nákazy zachycené po vakcinaci představují zanedbatelný podíl na všech nově potvrzených případech,” míní šéf ÚZIS Ladislav Dušek.

Podle dat ústavu bylo v Česku k 24. květnu zaznamenáno celkem 24 377 případů nákazy koronavirem po očkování - 20 741 lidí nakazilo po první dávce, zbytek po druhé.

Foto: ÚZIS

Doba do pozitivity po podání vakcíny

Tehdy mělo alespoň první dávku 2,3 milionu lidí a 1,2 milionu mělo kompletně ukončené očkování. V současné době mají alespoň první dávku čtyři miliony lidí a 1,6 milionu z nich má už plné očkování.

Padaly očkovací rekordy

Domácí

Podle Duška se velká část lidí, u kterých se covid-19 objevil po očkování, musela nakazit krátce před tím, než vakcínu dostali, nebo v bezprostřední době po tom.

„Tehdy ještě nemůže být člověk plně chráněn,” upřesnil Dušek s tím, že imunita po očkování nastává do 14 dnů od aplikace látky.

Foto: ÚZIS

Doba do hospitalizace s těžkým průběhem po podání vakcíny

Jedním z přínosů vakcíny by mělo být, že pokud očkovaného neochrání před nákazou, sníží alespoň riziko těžkého průběhu onemocnění.

Ze 1737 lidí, u kterých nemoc propukla v prvních čtrnácti dnech po podání druhé dávky, bylo hospitalizováno s těžkým průběhem 112 osob. U zhruba 1900 lidí nakažených po 14 dnech od očkování se těžký průběh objevil u 143 osob.

Ve škole a školce na Uherskohradišťsku odhalili ohniska britské mutace

Domácí

Drtivá většina případů, kdy naočkování lidé skončili s těžkým průběhem v nemocnici, souvisí podle Duška s tím, že tito lidé byli vyššího věku a měli řadu dalších závažných onemocnění. S tím souvisí i to, že účinnost očkovacích látek obecně s věkem klesá.

Senioři chráněni

I přes tyto komplikace sehrává očkování v nejzranitelnější skupině obyvatel nad 65 let významnou roli.

V těchto věkových skupinách je nyní proočkovanost nejvyšší. Například u seniorů starších 80 let má dokončené očkování již 60 procent z nich, dalších 16 procent dostalo první dávku a přibližně 13,5 procenta má zarezervovaný termín nebo vytvořenou registraci nebo jsou ve lhůtě po prodělání covidu. Celkem to teď vychází na přibližně 90procentní pokrytí této věkové skupiny. Podobně je na tom i skupina nad 70 let.

Tato čísla se projevují i na počtech nově nakažených seniorů, která postupně klesají. Podle pátečních dat bylo za uplynulých 14 dní pozitivně testováno 742 seniorů nad 65 let. V posledním týdnu už bylo nových případů pouze 285 a za poslední tři dny stovka.

Ve věkové skupině nad 75 let se v posledních třech dnech nakazilo 45 lidí, za poslední dva týdny pak celkem 325 seniorů.

Na začátku března se přitom nové případy v těchto skupinách pohybovaly ještě v řádech nižších tisíců. Efekt očkování je tedy patrný.

Naočkovaní zdravotníci

V době, kdy nemocnice čelily kvůli vysokým počtům nakažených největšímu tlaku a hrozilo, že jejich kapacity nebudou stačit, situaci zdravotnickým zařízením výrazně ztěžovaly také vysoké počty nakažených zdravotníků. V té době ještě nemělo Česko k dispozici dost vakcín na rychlé proočkování populace, proto zdravotníci patřili k prvním v zemi, kteří se mohli o vakcínu hlásit.

Od začátku očkování loni v prosinci bylo naočkováno 80 procent lékařů, téměř 70 procent sester a zhruba 65 procent ostatních zdravotnických pracovníků. To vedlo k výraznému snížení počtu případů nákazy v rámci těchto profesí. V poslední době se jedná o maximálně jednotky případů denně.

I v souvislosti s tím se nemocnice mohly vrátit či se nyní vrací k běžné péči, kterou musely omezovat.

Proočkovanost u nelékařských zdravotnických pracovníků je přibližně 66 procent. Do této skupiny spadají například sanitáři, kteří ještě v dubnu patřili k nejnakaženějším pracovníkům nemocnic a ministerstvo zdravotnictví na ně opakovaně apelovalo, aby se nechali očkovat.

Podobná situace je i v zařízeních sociálních služeb, kde pečují o seniory, kteří patří k rizikovým skupinám obyvatel. Důsledkem proočkovanosti pracovníků v těchto zařízeních, ale i samotných seniorů, je, že čísla z několika stovek nových případů klesla až na jednotky případů za posledních sedm dní.

Za poslední týden bylo zaznamenáno 10 nakažených pracovníků v těchto zařízeních.

Reklama

Související články

Výběr článků