Hlavní obsah

Tipy na výlety v Českém Krumlově a okolí: Příroda, město, kultura i zábava

26. 4. 2022, 12:40 – Český Krumlov

Český Krumlov je malebným jihočeským městečkem, jímž protéká řeka Vltava a jehož dominantou je hrad a zámek s věží, o které Karel Čapek prohlašoval, že je ze všech nejvěžovatější. Krumlov je turistickým a kulturním centrem jižních Čech, ročně láká turisty z Česka i zahraničí a je známou vodáckou baštou.

Foto: Profimedia.cz

Český Krumlov

Článek

Město a jeho okolí ale nabízí mnohem víc. Projděte se úzkými historickými uličkami, navštivte místní památky a muzea, obdivujte nedaleké hradní zříceniny nebo se vydejte do nádherné přírody v okolí města.

1. Centrum a historická místa

Hlavní dominantou města je rozsáhlý Státní hrad a zámek Český Krumlov se zámeckou zahradou. Skalnaté návrší vysoko nad korytem řeky Vltavy, na němž dnes hrad stojí, však bylo osídleno již v době bronzové. V roce 1250 zde založili gotický hrad páni z Krumlova, přeměnu v honosné renesanční sídlo a dobu největšího rozkvětu pak zažíval po dobu tří století od roku 1302, kdy po vymření rodu pánů z Krumlova jejich majetek převzali Rožmberkové. Po druhé polovině 16. století přešel hrad postupně do vlastnictví rodu Eggenbergů a Schwarzenbergů. V 19. století však významnost sídla upadá a v roce 1950 se stává majetkem československého státu.

V současnosti si mohou návštěvníci prohlédnout interiéry bohatě zařízené dobovým nábytkem a výzdobou, rozdělené na dva okruhy. První obsahuje renesanční a barokní apartmány i zámeckou kapli sv. Jiří, druhý okruh se již věnuje rodu Schwarzenbergů, tedy 1. a 2. polovině 19. století, a končí prohlídkou spojovacích chodeb plášťového mostu. Cenné exponáty v historickém ladění muzejní instalace nabízí Hradní muzeum, návštěva Zámecké věže po vystoupání 162 schodů slibuje výhled na celé město a okolí. Svou honosností pak láká Zámecké barokní divadlo, jež je označováno za ojedinělou památku světového významu.

Stejně lákavé jsou však i exteriéry. Zámecký areál je rozsáhlým komplexem čítajícím 46 budov a palácových stavení, pět nádvoří a zámeckou zahradu o rozloze 12 hektarů. Celý hradní a zámecký areál je průchozí, lze tedy projít všemi pěti nádvořími přes Plášťový most až do zámecké zahrady.

Na první pohled druhou dominantou města je Kostel sv. Víta rovněž ležící na ostrožně nad Vltavou, od zámku je však dělen řekou. První zmínky o českokrumlovské faře se datují do roku 1329 a během let prošel několika změnami a stejně jako u zámku zásluhu na tom měly všechny tři rody: Rožmberkové, Eggenberkové a Schwarzenbergové. Vývoj kostela z hlediska architektonického i uměleckého se ustálil novogotikou na konci 19. století. V kostele se nacházejí mimo jiné také hrobky bývalých pánů.

Druhý největší historický komplex města tvoří Kláštery Český Krumlov. Jedná se o klášterní areál, rozsáhlý soubor budov klášterního komplexu minoritů a klarisek. Minoritský klášter byl založen v polovině 14. století Rožmberky a prošel několika významnými stavebními proměnami a etapami včetně pozdně gotické úpravy v období mezi lety 1490 a 1500 a barokní přestavbou probíhající v průběhu 17. a 18. století, která dala komplexu jeho stávající podobu. Kromě prohlídky exteriérů a interiérů komplexu jsou zde umístěny expozice a výstavy.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Výhled ze Zámecké věže na II. nádvoří

2. Podzemí

S důlní lampou a ve speciálním oblečení vás do podzemí Grafitového dolu zaveze důlní vlak, kterým dříve jezdili horníci na šichtu. A právě o hornické profesi i její historii na Českokrumlovsku se dozvíte během prohlídky od průvodce, a na vlastní kůži si vyzkoušíte, v jakých podmínkách horníci pracovali a jaké stroje ke své práci používali. Důl leží na kraji města.

3. Výlety v přírodě

Jen pár set metrů severozápadně od centra města si můžete vyčistit hlavu v přírodě Výšenských kopců či se projít o kousek dál na Výří vrch. Český Krumlov je však přírodou obklopen, a tak nebudete zklamaní, ať už vyrazíte jakýmkoliv směrem.

Více vyžití pak nabízí nedaleký Blanský les o rozloze přes 20 tisíc hektarů. Můžete zvolit dlouhou pěší procházku nebo podniknout cyklovýlet. Svezte se lanovkou na horu Kleť s rozhlednou, zavítejte do hvězdárny, vystoupejte na vrchol Kluk s rozhledem na Kremžskou kotlinu, nechte na sebe dýchnout atmosféru zříceniny hradu Dívčí Kámen nebo se jednoduše nechte unášet přírodou procházkou či projížďkou po značených cestách.

Co nabízí české národní parky

Cestování

4. Naučné stezky

Ač se nacházejí v poněkud větší vzdálenosti od Českého Krumlova, těch pár desítek kilometrů (většinou v rozmezí 20 až 40 km) za odměnu v podobě dechberoucí přírody za výlet určitě stojí. Naučných stezek je v jižních Čechách a na Šumavě mnoho a dopravit se k nim můžete autem, vlakem nebo na kole.

Nejstarší naučná stezka Šumavy Medvědí stezka byla vyznačena v roce 1967 a je dlouhá 14 kilometrů. Její název je odvozen od historie zastřelení posledního šumavského medvěda. Stezka začíná na železniční stanici Ovesná a končí u zastávky Černý kříž, po celou dobu značená žlutou turistickou značkou. Stezka nabízí procházku nádhernou přírodou se skalními masivy, výhledem do údolí Vltavy a okolí vrchy.

Šestikilometrová naučná stezka Trhovosvinensko u města Trhové sviny vede starou poutní cestou k baroknímu kostelu Nejsvětější trojice, lesem a údolím Klenského potoka k technické památce Buškův hamr a zpět do Svinů. Naučná stezka měří téměř 6 km.

Nenáročná Opatská naučná stezka ve Vyšším Brodu je plná krásné přírody i zajímavých informací. Od výchozího bodu, Vyšebrodského kláštera, jsou na výběr dvě trasy. První z nich vede po žluté turistické značce se třinácti zastaveními podél Opatského kanálu. Největší odměnou zde jsou nádherné vodopády svatého Wolfganga. Druhá stezka po modré značce má zastavení šest a zaměřuje se na přírodní, technické a historické zajímavosti. Stezka je koncipována tak, aby návštěvníky zavedla zpět k Vyšebrodskému klášteru.

Ze druhé stezky je navíc možné udělat si menší zacházku a navštívit Čertovu stěnu tyčící se nad hlubokým údolím Vltavy. Divoký skalní sráz posetý neuspořádaně nakupenými žulovými balvany je známou českou skalní lokalitou obestřenou legendou o ďáblovi.

Nejkrásnější vodopády České republiky aneb Několik tipů na hezký výlet do přírody

Cestování

5. Hrady a kláštery v okolí

Cisterciácký klášter Zlatá Koruna je středověkou, částečně barokně upravenou národní kulturní památkou vzdálenou asi osm kilometrů od Krumlova. Založen byl ve 13. století, velký rozkvět zaznamenal ve 14. století. Osudem mu však byly husitské války, během nichž byl napaden a zapálen a až do 17. století nebyl užíván. Druhý dech nabral klášter ve 2. polovině 17. století, vzkvétal i o století později. V roce 1787 jej odkoupil rod Schwarzenbergů, kterým byl v polovině 20. století zkonfiskován. Dnes se zde konají prohlídky Opatské kaple, základní okruh kláštera a kostela, Klášterního lapidária a Sakrální terasy.

Pokud by vás zajímalo zjistit více o slavném rodu Rožmberků, za jejichž vlády Krumlov vzkvétal, a rodu Buquoyů, můžete se vydat na prohlídku Státního hradu Rožmberk ze 13. století. Hrad prošel několika stavebními a architektonickými proměnami přes gotiku, renesanci až po romantizující gotiku, v němž se nachází jeho současný vzhled. Součástí jsou prohlídkové okruhy interiérů, Muzeum hrdelního soudnictví a Věž Jakobínka. Od Českého Krumlova je hrad vzdálen asi 30 až 40 minut jízdy autem.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Výhled na Rožmberk nad Vltavou z protějšího kopce

6. Zříceniny

Upřednostňujete-li raději zříceniny, i těch se v okolí Českého Krumlova najde dostatek.

Zhruba 20 kilometrů od Českého Krumlova, mezi městem Velešín a obcí Sedlce, se nachází zřícenina hradu Velešín. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1266, o několik desítek let později byl založen jako královský hrad. Do dnešní doby se dochovaly zbytky opevnění a fragmenty půlválcové bašty a mohutné válcové věže a jsou volně přístupné.

Další ze zřícenin, vzdálená necelou půl hodinu cesty autem od centra Českého Krumlova, je hrad Pořešín (4 km severně od Kaplic, odtud po modré značce). První zmínka o něm pochází z roku 1312, ve vlastnictví jej měli páni z Pořešína. O století později, v roce 1423 se hrad pokusil dobýt Jan Žižka, ale marně. V polovině 15. století jej však nechal Oldřich z Rožmberka zbořit z obav, že se hradu zmocní právě husiti. Dnes na místě stojí zřícenina jedné z bran hradu, zbytky dvoupatrového paláce a trosky dalších částí hradu.

Dvanáct nejkrásnějších českých zřícenin a hradů, které stojí za návštěvu

Tipy na výlety

Také zřícenina hradu Louzek je od Českého Krumlova časově podobně vzdálená, od Kaplic leží rovněž asi 4 kilometry, tentokrát však jižním směrem. Hrad pochází z přelomu 13. a 14. století, kdy jeho prvními známými majiteli byli Jan a Hroch mladší z Maršovice. V 15. století patřil rodu Malovců, kteří jej podstoupili Oldřichu z Rožmberka. Velké slávy se však hrad nedožil, dlouhé roky byl neobývaný, až byl v roce 1541 uveden jako pustý. Dodnes se dochovaly terénní pozůstatky opevnění přehradí, příkopy a zříceniny staveb v hradním jádře, paláce a věže.

Založení hradu Sokolčí je oproti výše zmíněným nejasné, postaven byl zřejmě v první polovině 14. století. Za první písemnou zmínkou stojí opět Oldřich z Rožmberka, který nechal zhotovit falešnou listinu pocházející z 15. století, ve které je hrad zanesen. V zápisu do obnovených desk zemských v roce 1541 se uvádí hrad jako zbořený. Sokolčí sloužil jako menší, ale kvalitně provedený šlechtický hrad. Dodnes se dochovaly části hradeb a dvou věží.

Všechny čtyři zříceniny od sebe nejsou příliš vzdálené, cestujete-li tedy autem nebo chcete návštěvu zřícenin spojit s cyklovýletem, můžete výlet koncipovat jako cestu po jihočeských zříceninách. Umístění jednotlivých zřícenin naleznete na přiložené mapě níže.

Asi 12 kilometrů od Krumlova leží velkolepá zřícenina Dívčí Kámen, nachází se na východ u Blanenského lesa u obce Třísov. Zřícenina gotického hradu leží na skalnatém vrchu obtékaném řekou Vltavou a Křemžským potokem. Vrch byl obýván již v pravěku (eneolitu), hrad zde byl vystavěn pánům z Rožmberka (Oldřichovi a jeho bratrům) ve druhé polovině 14. století. Hrad byl v roce 1420 obléhán vojskem Jana Žižky, stavbu však nedobyl. V roce 1541 se hrad uvádí jako pustý.

Cestou z Třísova je již hrad dobře vidět, dodnes se ho zachovala značná část. Ke zřícenině se nejsnáze dostanete právě z parkoviště v Třísově (nebo od vlakové zastávky), odkud se můžete vydat po červené značce s prudším stoupáním v závěru cesty, nebo po o něco delší asfaltové cestě doplněné o informační tabule. Druhá možnost je z parkoviště v Holubově u Křemžského potoka, odkud se vydáte po rovince na naučnou stezku po žluté turistické značce.

Zřícenina gotického hradu Vítkův Hrádek je nejvýše položeným hradem, respektive zříceninou v České republice. První potvrzená zmínka o hradu pochází z roku 1347, spekuluje se však, že mohl vzniknout již před rokem 1277. Byl založen Vítkovci, až do počátku 17. století však byl majetkem Rožmberků. Poté přešel do vlastnictví Habsburků a následně Eggenbergů. Hrad byl používán a udržován asi do poloviny osmnáctého století a poté vyhořelý osiřel. Hrad leží na vrcholu Vítkův kámen, návštěva zříceniny tak zaručuje nádherné výhledy do okolní krajiny. Z Českého Krumlova je to asi 50 km, pod kopcem je parkoviště.

Foto: Novinky

Zřícenina hradu Dívčí Kámen se nachází v blízkosti Českého Krumlova. Postaven byl Rožmberky ve 14. století.

7. Rozhledny a vyhlídky

Pohled z výšky na centrum Českého Krumlova se nabízí z několika míst. Jedinečný výhled na kostel sv. Víta skýtá vyhlídka z ulice Nad schody, spojit odpočinek s pěkným výhledem můžete i na lavičce na Objížďkové silnici umístěné směrem přímo na město i Vltavu. Opravdu krásný výhled na celé město a okolí je z centra asi dva kilometry vzdáleného vrcholu Křížové hory. Další výhledy jsou pak dostupné z mnoha míst přímo z centra města – z Krumlovského zámku (Zámecké věže, nádvoří), Plášťového mostu nebo oblíbenou vyhlídku z terasy Seminární zahrady.

Rozhleden s krásnými výhledy je ale hojně i mimo město. Po turistické značce přímo z Českého Krumlova se můžete vydat na dřevěnou rozhlednu na kopci Granátník v Blanském lese. Využít můžete také okruh naučné stezky vedoucí z nedaleké obce Srnín o délce 8,5 kilometru, během které minete devět naučných cedulí a můžete se zastavit na místě U modrého obrázku nebo si prohlédnout československé opevnění z roku 1938. K rozhledně vede také cyklostezka. Z jejího vrchu je výhled do údolí Vltavy a na České Budějovice, Hlubokou nad Vltavou nebo Novodvorské hory.

O něco dále v Blanském lese leží známá nejstarší kamenná rozhledna v České republice Kleť, která nabízí kruhovitý výhled nejen na Blanský les, ale i do vzdálené krajiny – na Šumavu, Budějovickou pánev a za dobré viditelnosti i Alpy. K rozhledně se dostanete po několika turistických trasách nebo lanovkou, u které je k dispozici také placené parkoviště.

Zhruba půl hodiny cesty autem z centra Krumlova zabere výlet na rozhlednu Hradišťský vrch. Na vrchol této bezmála 30 metrů vysoké rozhledny vede 149 schodů a je z ní úchvatný výhled na Alpy, Plechý, Vítkův kámen i Kleť, Budějovickou kotlinu, Novohradské hory a Soběnovskou vrchovinu. Místo, kde rozhledna stojí, je navíc významné, nalézají se zde zbytky pravěkého hradiště, které je možné datovat do mladší doby kamenné. Na okraji Hradiště je parkoviště, od něj se vydáte po modré turistické značce až k rozhledně, trasa je dlouhá asi 1,5 kilometru.

Pokud budete mít i po výšlapu téměř 150 schodů energii prozkoumat další rozhlednu, jen asi 10 kilometrů odsud se nachází rozhledna Slabošovka. Po krátké procházce po polní cestě od obce Besednice a vystoupání 105 schodů je ze Slabošovky výhled na nejvyšší vrchol Slepičích hor Kohout, Kleť v Blanském lese, Novohradské hory, vrchol Polušky, v dálce části Českých Budějovic a při dobré viditelnosti lze spatřit i Alpy.

A pokud se poohlížíte i po o něco delším výletě, Stezka korunami stromů Lipno je skvělou volbou. Krásné výhledy na okolní Šumavu a Lipenské jezero doplňují naučné didaktické prvky a zážitkové stanice s lanovými prvky. Možnost sklouznout se dolů na zem tobogánem navíc jistě potěší dětské výletníky. Ke stezce se dopravíte po turistické trase nebo cyklostezce, dopravit se ke Stezce můžete i lanovkou.

8. Muzea a galerie

Ať už v létě nebo v zimě, návštěvou muzea nešlápnete vedle. Český Krumlov jich navíc tematicky nabízí pestrou škálu.

Prvním z našich tipů je Regionální muzeum v Českém Krumlově, které zásobuje návštěvníky výstavami i stálými expozicemi. Například jedna z expozic vás zavede do historie města a jeho okolí, vyobrazuje historický obraz českokrumlovského regionu i města od pravěku až do konce 20. století. Najedete zde také keramický model města nebo můžete zavítat do barokní jezuitské lékárny.

Nejen děti, ale především je nadchne Muzeum loutek v Pohádkovém domě. Malí návštěvníci v něm najdou více než 400 loutek od Spejbla a Hurvínka přes broučky, čerty, draky, vodníky až po zámecké pány nebo Rusalku. Muzeum navíc provozuje i loutkové divadlo, děti se zde tak mohou vyřádit a zahrát si některou z mnoha loutkových pohádek.

V Českém Krumlově najdete také Muzeum voskových figurín. Kromě známých osobností jako Václav Havel, Pablo Picasso nebo Michael Jackson zde naleznete i expozice historických řemesel, alchymistickou dílnu nebo starou krčmu. 3D Muzeum zase zaútočí na vaše vjemy. Desítky 3D obrazů vytvářejících nejrůznější situace navíc lákají i k zapojení návštěvníků – můžete využít pozadí vystavěných obrazů a stát se tak součástí nejrůznějších situací, které můžete zvěčnit u komických i iluzivních fotografií.

Navštívit můžete i téměř 300 let starou Vodárenskou věž, která zásobovala kašnu na historickém náměstí Krumlova z řeky Vltavy. Dnes jsou zde komentované prohlídky, videoprojekce, a po vystoupání 106 schodů si můžete užít i výhled na město. Díky stálé expozici v Egon Schiele Art Centrum se zase dozvíte vše o životě a díle rakouského malíře a kreslíře Egona Schieleho.

Milovníci i znalci drahých kamenů si pak jistě nenechají ujít bohatou sbírku v Muzeu vltavínů. Expozice těchto krásných šperkových kamenů je doprovázená mnoha informacemi zprostředkovanými zábavnou formou – expozicí od srážek planet a asteroidů přes velká vymírání živočichů až po vznik vltavínů a jejich vlastnosti i užití ve špercích. V muzeu můžete zhlédnout i film o vltavínech.

Ve středověku se lidem nežilo snadno, a už vůbec ne, pokud se dostali do křížku se zákonem. O strašlivých mučicích technikách, jaké nástroje se používaly i jak tortura probíhala, se dozvíte ve sklepních prostorech českokrumlovské radnice. Muzeum tortury vystavuje na 100 exponátů mučících nástrojů, expozice je navíc doplněná o voskové figuríny i audiovizuální efekty, například křik upalované čarodějnice nebo svist meče.

Nadšence do motocyklů pak potěší Muzeum historických motocyklů v budově krumlovského mlýna. Návštěvníci zde naleznou několik desítek motocyklů různých českých i zahraničních značek, dále parní a věžní hodinové stroje i umění v podobě vystavených obrazů a grafiky krumlovských malířů.

Pivo, sklo i rekordy. Tipy na pozoruhodná česká a moravská muzea

Tipy na výlety

9. Vodní a sněhové radovánky

Dominantou tohoto malebného jihočeského města je řeka Vltava, která obkružuje staré město i hradní ostroh. Je tedy jasné, že jedním z našich tipů zkrátka musejí být radovánky právě na řece Vltavě. Po návštěvě Českého Krumlova se můžete vydat na jednodenní i vícedenní výlet po dnes již tradiční vodácké trase v tomto úseku Vltavy.

Kromě raftingu nebo plavbě kánoí ale v horkém letním dni přijde vhod i obyčejné svlažení v řece. A pokud si chcete vyzkoušet windsurfing, jachting nebo se jen opalovat na krásné pláži, není pro to lepší místo než vodní nádrž Lipno, kam se z Českého Krumlova dopravíte autem zhruba do půl hodiny.

Pokud ale plánujete výlet do Českého Krumlova v zimě, mimo sezonu, a zároveň byste se rádi provětrali na lyžích nebo běžkách, nedaleko od Krumlova si můžete zalyžovat ve Ski areálu Kozí Pláň. A pokud vám nevadí o něco delší projížďka, prohánět se po svahu zkuste ve Ski areálu Lipno – Kramolín.

Inspirujte se dále zde:

Reklama

Související témata:

Výběr článků