Hlavní obsah

Co nabízí české národní parky

13. 7. 2021, 14:37
Novinky, Richard Sůsa

Národní parky jsou zákonem vyhlašovaná a chráněná území s přirozeným nebo jen málo člověkem narušeným ekosystémem. Mohou být využívány pouze tak, aby zůstala zachována rovnováha prostředí. V České republice existují čtyři národní parky.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Pravčická brána v Národním parku České Švýcarsko

Článek

Národní parky i další chráněné přírodní oblasti a památky definuje zákon č. 114/1992 Sb., zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny. V národních parcích vymezuje čtyři zóny ochrany přírody podle stavu a cílů ochrany. Jde o zóny přírodní, zóny přírodě blízké, zóny soustředěné péče a zóny kulturní krajiny.

Nejkrásnější vodopády České republiky aneb Několik tipů na hezký výlet do přírody

Cestování

Národní park Šumava

Šumavský park je ze všech českých nejrozsáhlejší. Rozkládá se na ploše přes 680 km², přibližně třikrát větší než Brno. Vznikl v roce 1991, kdy se tato část šumavské přírody vyčlenila z Chráněné krajinné oblasti Šumava, aby požívala ještě větší ochrany.

V severní části NP Šumava sousedí s národním parkem Bayerischer Wald (Bavorský les), který se nachází na opačné straně česko-německé státní hranice.

Na území parku se nachází sedm „nouzových nocovišť“. Jednotlivci a drobné skupiny zde mohou stanovat a strávit vždy jednu noc. Kapacita nocovišť je 5–10 stanů, místa si nelze rezervovat.

Nachází se 10–15 kilometrů od sebe, aby bylo možné během dne přejít z jednoho k dalšímu. Mapu nocovišť najdete na webových stránkách národního parku zde.

Kam na výlet do zoologických zahrad

Tipy na výlety

Krkonošský národní park

Na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje se u hranic s Polskem nachází český nejstarší národní park. Tento statut získal v roce 1963, čtyři roky po vyhlášení polského Krkonošského národního parku (Karkonoski Park Narodowy), který leží na opačné straně státní hranice.

Krkonoše patří k oblíbeným turistickým cílům mj. díky nejvyššímu bodu České republiky Sněžce (1 603 m. n. m.) a Luční hoře, nejvyššímu vrcholu hory ležícímu na českém území (1 555 m. n. m.).

Pěší turistiku zde však během celého roku lze provozovat pouze na vyznačených cestách. Cyklisté smí jen na silnice, místní komunikace a vyznačené cyklotrasy. Horolezectví a ledolezectví je zakázáno s výjimkou vyhrazených oblastí.

Kam k vodě? Biotopy, zatopené pískovny i čistá jezera

Cestování

Národní park České Švýcarsko

Nejmladším ze čtveřice národních parků je České Švýcarsko ležící v Ústeckém kraji při německé hranici. Byl vyhlášen v roce 2000. Pod ochranu zde náleží zejména pískovcové útvary – např. národní přírodní památka Pravčická brána, největší pískovcová skalní brána v Evropě.

Velký význam pro českou přírodu mají i zdejší živočichové. V Českém Švýcarsku hnízdí řada ptačích druhů, místní populace sokola stěhovavého je největší ve střední Evropě.

I zde naleznete vyhrazená místa s povolením nocování. Spočinout můžete v Kempu Mezní Louka, který se nachází přibližně na půl cesty mezi Jetřichovicemi a Hřenskem.

12 tipů na výlety v okolí Prahy. Památky UNESCO, tanky i labyrinty

Tipy na výlety

Národní park Podyjí

V roce 1991 se z území Chráněné krajinné oblasti Podyjí vyčlenila přírodně nejcennější oblast. Ta byla povýšena na Národní park Podyjí. S rozlohou necelých 63 km² jde o nejmenší národní park v ČR.

Jak napovídá název, celé oblasti dominuje tok řeky Dyje. Její meandry tvoří i část česko-rakouské státní hranice, která Podyjí dělí od protějšího národního parku Thayatal. Mimo turistické stezky a silnice však není dovoleno překračovat hranici a přecházet mezi parky.

Výlety do českých přístupných jeskyní

Tipy na výlety

Reklama

Výběr článků