Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Desítky tisíc na využití dešťové a odpadní vody

Dotace můžete získat i v rámci programu Dešťovka, která představuje program pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Od státu můžete dostat až 60 tisíc korun. Některé programy lze rovněž kombinovat a získat za tuto kombinaci bonus.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Desítky tisíc na využití dešťové a odpadní vody

V rámci Dešťovky jsou peníze rozděleny podle toho, na co se bude voda používat, do třech kategorií. U všech platí, že stát vyplatí zájemcům maximálně polovinu celkových způsobilých výdajů.

Pokud zvolíte akumulaci srážkové vody pro zalévání zahrady, můžete dostat až 20 tisíc korun a 3500 korun za každý kubík nádrže, a to pouze v případě, že řešení budete dělat pro již postavený dům. Bude-li srážková voda využívána kromě zalévání také na splachování WC, tak zde činí dotace 30 tisíc korun a 3500 korun za kubík zásobníku, a to jak pro stávající domy, tak u novostaveb.

Až 60 tisíc korun můžete dostat, pokud budete pro zalévání a současně splachování WC užívat srážkovou i přečištěnou odpadní vodu, pokud využijete jen přečištěnou, máte nárok na až 45 tisíc korun. K tomu můžete dostat 3500 korun za kubík nádrže a 10 tisíc korun na projektovou přípravu. I v tomto případě lze dotaci získat pro stávající dům i novostavbu.

Podmínkou pro všechny kategorie je to, že jak rozvod srážkové, tak přečištěné odpadní vody nesmí být přímo propojen s rozvodem pitné vody, aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu.

Na realizaci až dva roky od schválení

Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka. cz, nebo je možné podání žádosti na kterémkoliv krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR. Žádosti do programu je možné podat před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace.

Aby mohl být výdaj považován za způsobilý, nesmí být starší než jeden rok v okamžiku podání žádosti. Rozhodující jsou pak data na předkládaných dokladech (faktury, účtenky apod.) – na dokladech vystavených plátci DPH se jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění, v ostatních případech pak o datum vystavení dokladu.

Na realizaci projektu pak domácnost má jeden rok od zkontrolování a písemného stvrzení žádosti. V případě novostaveb se období realizace prodlužuje na dva roky. Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů.

Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo. Dále pak také důležité dokumenty dokládající soulad s podmínkami programu. Například u systémů, kde se splachuje srážkovou vodou, se jedná o doklady prokazující dohodu mezi žadatelem a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové do veřejné kanalizace. Pro tuto dotaci nejsou žádné povinné seznamy certifi kovaných výrobků nebo dodavatelů.

Práce lze uskutečnit i svépomocí, ale v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu a zapůjčení nezbytných nástrojů.

Jaké dokumenty

Hlavním dokumentem je samotná žádost. Dále pak odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem. K tomu potřebujete písemný souhlas spoluvlastníků domu, je-li to relevantní.

Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů. Zpracovává jej nejčastěji dodavatel systému, případně autorizovaný projektant.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků