V Bulharsku byla k počátku letošního roku ve výši 235 eur (asi 6300 Kč), v Lucembursku 1999 eur (54 tisíc Kč). Pro ČR platí údaj v přepočtu 407 eur (11 tisíc Kč).

Rozdíly ale nejsou tak zásadní, pokud se výše mzdy přepočítá vzhledem ke standardu kupní síly. Rozdíl mezi Bulharskem a Lucemburskem pak bude jen trojnásobný.

Údaje se týkají 22 z 28 členských států unie, kde minimální mzda existuje. Dánsko, Itálie, Rakousko, Kypr, Finsko a Švédsko ji zavedenou nemají.

Eurostat v páteční zprávě vyčlenil podle výše minimální mzdy tři okruhy členských zemí. Deset států z východu EU má minimální mzdy do 500 eur: Bulharsko (235 eur), Rumunsko (275 eur), Litva a Lotyšsko (obě 380 eur), ČR (407 eur), Maďarsko (412 eur), Chorvatsko (433 eur), Slovensko (435 eur), Polsko (453 eur) a Estonsko (470 eur).

V Řecku vyšší než v ČR

Pět členských zemí z jihu unie má minimální mzdu mezi 500 a 1000 eur. V Portugalsku je to 650 eur, v Řecku 684 eur, na Maltě 736 eur, ve Slovinsku 805 eur a ve Španělsku 826 eur.

Zbývajících sedm členských zemí ze západu a severu EU má minimální mzdu nad 1000 eur měsíčně, jde o Británii (1397 eur), Francii (1480 eur), Německo (1498 eur), Belgii (1532 eur), Nizozemsko (1552 eur), Irsko (1563 eur) a Lucembursko (1999 eur).

Eurostat nabídl ke srovnání federální minimální mzdu v USA, která v přepočtu z dolarů letos v lednu dosahovala 1192 eur.

Ve většině zemí EU byly k počátku letošního roku minimální mzdy vyjádřené v eurech proti roku 2008 vyšší, pouze v Řecku se minimální mzda snížila o 14 procent. I tak ve vysoce zadluženém Řecku zůstává vyšší, než například v ČR.

Největší nárůst zaznamenalo Bulharsko (o 109 procent) a Rumunsko (o 99 procent). Výrazný růst byl také na Slovensku (o 80 procent) a třech pobaltských státech.