Hlavní obsah

Karel Diviš - Životopis a program kandidáta na prezidenta

2. 5. 2022, 9:53

Karel Diviš vystudoval matematiku a ekonomii na Univerzitě Karlově. Během své kariéry v oblasti IT dosáhl řady úspěchů, podílel se na mnoha projektech od prvního on-line rezervačního systému pro nákup letenek ve střední a východní Evropě přes práci v oblasti systémové integrace a outsourcingu IT až po založení e-learningových vzdělávacích kurzů. Dvacet let se také věnoval sportu jako externí redaktor České televize. Je jedním z osmi kandidátů na prezidenta pro volby 2023.

Foto: kareldivisprezident.cz

Prezidentský kandidát Karel Diviš

Článek

Na rozdíl od většiny kandidátů Diviš vytvořil již v lednu 2022, těsně v závěsu po oznámení kandidatury, vlastní webové stránky, kde zveřejnil i volební program. Ten se zaměřuje především na školství, regiony, bezpečnost, obranu a technologie.

Volební program

V rámci školství Diviš kritizuje memorování bez souvislostí, chtěl by se zasadit o reformu školství tak, aby na jejím konci byla soustava škol odpovídající technologické revoluci.

Ve školství by rád viděl nejmodernější vybavení včetně umělé inteligence a robotiky.

Zaměřit se chce také na učitele, především na prestiž jejich povolání. Toho chce docílit navyšováním platů učitelů tak, aby ředitelé škol měli možnost odměňovat ty, kteří svou práci odvádějí skutečně dobře, a pracovali zde tak jen ti „nejlepší z nejlepších“.

Chtěl by zavést cenu prezidenta pro pedagoga roku. Jako prezident by každoročně pořádal „turné“ po školách, kde by propagoval občanskou solidaritu a diskutoval s dětmi o těchto hodnotách.

„Zároveň vytvořím čestnou pozici Prezidentského vyslance pro týmový duch, do něhož jmenuji každý rok jinou veřejně známou a uznávanou osobnost,“ píše ve svém volebním programu.

„Tento vyslanec pozitivního myšlení bude mít celý rok za úkol propagovat myšlenky solidarity, laskavosti a sounáležitosti, a zároveň bude propagovat všechno dobré, co v naší zemi v daném roce vznikne,“ dodává.

Další z jeho priorit je prosperita a rozvoj regionů. Ty si podle něj zaslouží lepší učitele a školy, větší konkurenci na trhu, více podnikavosti, investic, lepší bydlení a rychlejší dopravní mobilitu.

Obecně Diviš deklaruje, že v roli prezidenta by se zasadil o bezpečnější, laskavější a solidárnější společnost. Dostupnější bydlení, lepší školy a lepší budoucnost.

Z pozice prezidenta by inicioval vznik Strategie rozvoje regionů, kterou by vypracovala pracovní skupina sestávající z expertů.

Prosazoval by také vznik Zón pro inovace alespoň ve dvou regionech, kam by byli prostřednictvím investičních, daňových a dalších pobídek pozvaní technologicky nadaní, podnikaví mladí lidé z celého světa.

Zasazoval by se o zlepšení dopravní obslužnosti a spojení mezi městy napříč regiony, včetně prozkoumání možnosti zavést celorepublikovou síť osobní dronové dopravy, která přinese revoluční změnu do mobility v rámci celé země.

Prakticky všechny sféry, na které se Diviš v programu zaměřuje, souvisí s technologickou inovací. Jinak tomu není ani u jeho vize obrany. Chtěl by investovat do obranných technologií, především kvůli novým hrozbám v podobě kybernetických útoků.

Hrozbám blízké budoucnosti podle něj nemusíme čelit masovou armádou, ale prostřednictvím technologií. Jednalo by se o kybernetické a automatizované systémy, bezpilotní letouny nejrůznějšího druhu, protiraketovou obranu, robotická zařízení apod.

Jak se volí prezident a co je přímá volba?

Prezidentské volby

V programu zmiňuje také regulaci migrace, především lidí mířící do ČR s vyhlídkou výhod a sociálních dávek. Podle něj by měl být pobyt umožněn pouze těm, kteří si „prokazatelně zaslouží pomoc, jako například žadatelé o politický azyl, a těm, kteří prokazatelně přispějí naší ekonomice výraznou přidanou hodnotou.“

V rámci vnitřní bezpečnosti by se chtěl zaměřit zejména na fungování policie a boj proti korupci. Pro policii by si přál lepší financování, lepší vybavení technologiemi, doškolování policistů a zabezpečení zahraničních stáží.

V boji proti korupci by prosazoval radikální zvýšení nepodmíněných trestů za politickou, policejní a justiční korupci, včetně doživotních zákazů pracovat v jakékoliv oblasti politiky, státní správy a veřejné služby pro odsouzené.

Obecně Diviš deklaruje, že v roli prezidenta by se zasadil o bezpečnější, laskavější a solidárnější společnost. Dostupnější bydlení, lepší školy a lepší budoucnost.

Ne/kandidatura Diviše

Ministerstvo vnitra 25. listopadu oznámilo finální seznam kandidátů po přezkoumání jejich kandidátních listin. Z celkem 21 uchazečů do boje o Hrad nakonec postoupilo 9 kandidátů, Karel Diviš mezi nimi nebyl. Podle resortu nenasbíral dostatek platných hlasů, chybělo mu jich 166. Diviš již nicméně avizoval, že se proti rozhodnutí odvolá.

Nejvyšší správní soud (NSS) 13. prosince nakonec skutečně rozhodl o jeho registraci do prezidentských voleb. Karel Diviš je tak jedním z devíti kandidátů na prezidenta pro volby 2023.

Z nadějného fotbalisty matematikem, ekonomem a podnikatelem

Od pěti let hrál Karel Diviš fotbal na pozici brankáře a plánoval si kariéru profesionálního sportovce. Později ale utrpěl zranění a s fotbalem musel skončit. Láska ke sportu se ho však drží celý život. V roce 1994 začal externě pracovat pro Českou televizi ve sportovní redakci.

Ve studiu se ale nedržel sportu ani žurnalistiky, po gymnáziu se vydal studovat do Prahy na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor Matematika a management. Paralelně s matematikou a prací v ČT studoval navíc ještě obor Ekonomie na Fakultě sociálních věd. V ekonomii získal tituly Mgr. a PhDr.

Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty s titulem Mgr. v roce 1999 krátce pracoval u České spořitelny jako analytik cenných papírů. Ještě ten samý rok spořitelnu opustil a s kamarádem založil IT firmu IDC-softwarehouse, s.r.o., která vznikala na koleni ještě na studentských kolejích.

Firma se ale rychle vypracovala a v roce 2001, tedy rok po založení, získala první zakázku od firmy Asiana (letuska.cz), pro kterou naprogramovala první online rezervační portál na prodej letenek v celé střední a východní Evropě.

Firma se postupně stále více rozrůstala až na nadnárodní úroveň. Diviš díky firmě získává zkušenosti s implementací obdobných systémů v Ázerbájdžánu, Gruzii, Uzbekistánu, na Ukrajině, v Albánii, Srbsku a dalších zemích.

Věnoval se také řadě projektů v oblasti systémové integrace a outsourcingu IT, společně s dalšími partnery založil také e-learningové vzdělávací kurzy.

Zároveň s rozvojem firmy nadále pracoval jako externí redaktor ČT, kterou opustil po dlouhých jednadvaceti letech v roce 2016.

Je členem fotbalového charitativního týmu osobností Real Top Praha, kterému se podařilo za téměř 20 let vybrat na konkrétní pomoc lidem zhruba 30 milionů korun. Několik let také spolupracuje a pomáhá Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Narodil se 24. března 1976 v České Lípě a má dva syny.

Prezidentské volby se v ČR konají každých pět let, od roku 2013 se hlava státu volí přímou volbou. V prezidentských volbách 2023 zvítězil generál ve výslužbě Petr Pavel. Příští volby prezidenta proběhnou v roce 2028.

Reklama

Výběr článků