Hlavní obsah

Koho volit? Přečetli jsme programy, abyste vy nemuseli. Díl první: Daně a rozpočet

6. 9. 2021, 10:18
Novinky, lup

Zajímá vás, jak strany a hnutí usilující o váš hlas ve sněmovních volbách přistupují k tématům, která jsou pro vás důležitá? Novinky v předvolebním seriálu přinášejí přehledný souhrn postojů kandidujících politických subjektů deklarovaný v jejich programech. V prvním díle jsme se podívali na hlavní programové priority v oblasti daní a rozpočtové politiky.

Foto: Novinky

Programy stran přehledně

Článek

Koho volit do Sněmovny? Volební programy stran a hlavní témata politických debat

Volby

Program ANO

 • Zjednodušení daňového systému a rušení výjimek, bez zvyšování daní.
 • Zvýšení hranice pro povinnou registraci k plátcovství DPH z 1 milionu na 2 miliony korun ročního obratu.
 • Větší daňové zvýhodnění rodin s dětmi.
 • Vybudování národní rozvojové banky na podporu českých podnikatelů, živnostníků a startupů i pro případ další krize.
 • Rozšíření portálu MOJE daně.

Hnutí ANO už nechce zvedat ani daň z příjmů

Parlamentní volby

ANO 2011. Vznik a vývoj politické strany Andreje Babiše

Volby

Program ČSSD

 • Zdanění majetků nad 100 milionů korun se sazbou 1 % ročně (inspirace v Německu).
 • Zrušení daňových výjimek pro velké korporace.
 • Zavedení bankovní daně z aktiv s progresivními sazbami.
 • Progresivní zdanění příjmů fyzických osob (...), aby se daně nezvedly nikomu do trojnásobku průměrné mzdy.
 • Boj s daňovými úniky a daňovými ráji a prosazování patřičných iniciativ v EU: prosazení minimální sazby daně z příjmu právnických osob ve všech státech EU s tím, že konkrétní vyšší sazba je v kompetenci členských států; podpora konceptu konsolidovaného společného základu daně z příjmu právnických osob pro firmy s určitým obratem, který nejen omezí přelévání zisků do zemí s výhodnější daňovou sazbou, ale současně výrazně sníží administrativu firem, které podnikají ve více zemích EU. Pro menší firmy navrhuje ČSSD systém jako dobrovolný.
 • Snížení DPH u základních potravin (pečivo, zelenina, ovoce, maso, ryby atd.) na nejnižší sazbu.
 • Spravedlivá daň z prodeje nemovitosti: Daň bude odpuštěna u prodeje, který probíhá u jedné fyzické osoby po době delší, než je pět let od posledního prodeje. Cílem je, aby se zamezilo spekulacím, ale daň nepadla na běžné občany.
 • Zavedení progresivní dědické daně u velkých majetků převyšující 50 mil. Kč. Nulová sazba dědické daně by zůstala zachována v přímé linii u majetků do 50 milionů korun. 

Jsme tradiční strana, která umí řešit krize, rozjela ČSSD kampaň

Domácí

Vývoj ČSSD, nejstarší české politické strany

Volby

Program KSČM

 • Zdanění investičních bytů – výrazně progresivní daň z druhé a dalších nemovitostí kolaudovaných k trvalému bydlení (nikoli k vlastnímu bydlení majitele, ale k dalšímu pronájmu za účelem zisku) a z nevyužívaných stavebních pozemků.
 • Zachování nižších daní u zaměstnanců s podprůměrnou mzdou.
 • Daňové úlevy pro rodiny s dětmi – zvýšení daňové slevy na první dítě, zavedení slevy na dani z příjmů na zabezpečení volnočasových aktivit dětí.
 • Zpracování dlouhodobého plánu pro ozdravení veřejných financí, včetně řešení deficitu, který vznikl v důsledku pandemie, s důrazem na posílení daňových příjmů (místo škrtů v sociálních výdajích) a na účinek zvýšení státních investic.
 • Miliardářská daň (progresivní zdanění bohatých): posílení příjmů státního rozpočtu zdaněním především příjmů a kapitálu velkých korporací a spekulantů, zrušení různých daňových úlev, z nichž profitují.
 • Digitální a bankovní daň (daň z finančních transakcí a zdanění internetových gigantů). Zavedení sektorové daně nejen pro banky, ale také obchodní řetězce aj. monopoly.
 • Zamezení vyvádění peněz do zahraničí (daňových rájů) a nízkých daním nadnárodních firem. Tyto kroky chce strana prosazovat i na mezinárodní úrovni – přinejmenším v rámci EU.
 • Zavedení podmínky, že v ČR smí podnikat jen subjekt, který je v ČR registrován a který v ČR platí daň z příjmu.
 • Prosazení zdanění rozdílu mezi korporátní daní v ČR a daní v sídle zahraniční společnosti ze zisku dosaženého na našem území.
 • Revize smluv, které umožňují, aby zisk vytvořený v ČR byl vyváděn do zahraničí, zvláště v oblastech důležitých pro soběstačnost a bezpečnost státu (tzv. Tobinova daň, zvýhodnění investování zisku v ČR před jeho vyvedením do zahraničí).
 • Zrušení výjimek z placení daně z pozemku, kterou má církev na své stavby využívané k hospodářským účelům, a pokračování v úsilí o zdanění církevních restitucí.
 • Daňové zvýhodnění při výstavbě na již zastavěných a nevyužívaných plochách za účelem zvýšení ochrany zemědělského půdního fondu.

Za minulost se nestydíme. KSČM rozjela předvolební kampaň

Domácí

Vznik a vývoj Komunistické strany Čech a Moravy

Volby

Prgram koalice Piráti a STAN

 • Důraz na hledání nových zdrojů příjmů státu: zdanění digitálních gigantů; zdanění těžby nerostných surovin a negativních externalit v oblasti životního prostředí; postupné zvýšení zdanění komerčních nemovitostí, zdanění transakcí u finančních a pozemkových spekulací; zdanění nových oblastí: daňové ráje, velké korporace, drogy, prostituce atd.
 • Srozumitelné daňové zákony a osekání daňových výjimek (např. přehodnocení nulových sazeb u některých kapitálových příjmů, řešení daňových rájů v EU, vykazování zisků podle země původu).
 • Nižší zdanění práce. Daň z práce by měla být stanovena rovnou sazbou s hranicí pro osvobození nízkých příjmů.
 • Přiměřená výše daní. U každé daně by měla být stanovena hranice, pod kterou bude poplatník od daně osvobozen.
 • Další daňové změny: valorizace slevy na poplatníka; zohlednění zkrácených úvazků v reformě daní z příjmu; zohlednění reinvesticí ve zdanění právnických osob včetně výzkumu. 

Vraťme zemi budoucnost. Piráti a STAN zahájili kampaň

Domácí

Internet je naše moře. Jak Piráti plují českou politikou

Volby

STAN: Starostové a nezávislí vyrostli z regionálního hnutí

Volby

Program hnutí Přísaha

 • Co nejnižší daňové zatížení lidské práce.
 • Ponechání daně z příjmu fyzických osob na úrovni 15 %, zvyšovat by se neměla ani daň z příjmu právnických osob (žádné daňové experimenty a zvyšování daní minimálně do konce roku 2022).
 • Zvýšení limitu pro OSVČ u paušální daně z 1 milionu na 2 miliony.
 • Zakročení proti daňovým rájům, návrh na zdanění příjmů podle země původu tržeb. Toto řešení chce hnutí prosazovat i na úrovni EU a OECD a podpoří už vznikající mezinárodní dohodu o minimální 15% dani pro tyto firmy.
 • Práce daňových úředníků by se měla více zaměřovat na rozkrývání transferových cen a na férové zdaňování nadnárodních systémů.
 • Snížení DPH potravin z 15 % na 10 %, přičemž by u potravin musela být povinně uváděna cena před změnou DPH a po ní (kvůli možnosti zákazníka porovnat, jak snížení daně prodejce přenesl do koncové ceny).
 • DPH a odpočty se už nebudou platit z neuhrazených faktur.  

Robert Šlachta představil svoje hnutí Přísaha

Domácí

Vznik a vývoj hnutí Přísaha

Volby

Program SPD

 • Snižování DPH a spotřební daně.
 • Výrazné daňové zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob pro rodiny se třemi a více dětmi.
 • U daně z příjmu právnických osob moratorium na daňové změny po dobu tří let. Cílem je vytvořit stabilní ekonomické prostředí a podpořit poptávku na trhu.
 • Příprava reformy, která přinese zjednodušení daňového systému a daňové administrativy.
 • V případě, že nebude doloženo legální nabytí majetku, bude zdaněn 100% daní.
 • Snížení daňového zatížení zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů a firem. Zrušení EET.
 • Zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, které mají výjimku.

SPD zahájila předvolební kampaň, nasadí kamion SPďák

Domácí

Svoboda a přímá demokracie. Vznik, vývoj a vedení SPD

Volby

Program koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09

 • Vytvoření pravidla daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene. Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené.
 • Daňové zvýhodnění jednotlivců i firem při výstavbě a rekonstrukcích. Snížení DPH na 10 %.
 • U spotřební daně zohledňování škodlivosti (nižší DPH u ekologických výrobků, pokud to bude možné).
 • Zavedení daňových prázdnin pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí. Možnost odečíst si z daní platby za pečovatelské služby (do určitého limitu).
 • Zakročení proti daňovým únikům a obcházení daní internetovými korporacemi.
 • Daňová motivovace zaměstnavatelů, aby se systematicky podíleli na zajištění zaměstnanců nejen ve stáří, ale i v krizových životních situacích (ztráta soběstačnosti, potřeba dlouhodobé péče...).
 • Snaha prosazovat sjednocení kulturních statků a služeb v nejnižší sazbě DPH, vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzoringu jako krok k funkčnímu vícezdrojovému financování kultury.  

Koalice Spolu představila kampaň, burcuje proti extremistům a populistům

Domácí

Občanská demokratická strana. Vznik, vývoj a vedení

Volby

TOP 09: Tradice, odpovědnost, prosperita. Vznik a vývoj strany

Volby

Vznik a vývoj KDU-ČSL

Volby

Program uskupení Trikolóra Svobodní Soukromíci

 • Zásadní zjednodušení celého daňového systému, daňové přiznání zjednodušené na jednu stránku s minimem výjimek. Dlouhodobá daňová stabilita pro živnostníky, firmy a investory, cílem je vybudovat z České republiky moderní, daňově přívětivý stát Evropy.
 • Dlouhodobá vize jednotné daně ve výši 15 % (DPFO, DPPO, DPH) + snížená DPH na úrovni 10 % u komodit pro základní životní náklady (potraviny, léky, vlastní bydlení).
 • Odvod a odpočet DPH jen ze zaplacených faktur.
 • Reforma rozpočtového určení daní k motivovaci obcí k podpoře rozvoje podnikání.
 • Zjednodušíme strukturu daně z nemovitosti. Konkrétní sazby bude určovat příslušná obec, stát určí pouze horní limity. Správu této daně budou vykonávat finanční odbory pověřených obcí třetího stupně.
 • Změna paušální daně pro živnostníky tak, aby byla motivační pro nejmenší živnostníky a umožnila rozvoj jejich podnikání.
 • Zrušení investičních pobídek díky daňově přívětivému prostředí, v němž nebudou nutné.  

Trikolóra, Svobodní a Soukromníci jdou do voleb s heslem Máme právo žít

Parlamentní volby

Jak se do české politiky zařadila Trikolóra

Volby

Koho volit do Sněmovny? Volební programy stran a hlavní témata politických debat

Volby

Stále nevíte, jak se rozhodnout? Volby vám usnadní i přehled kandidátů či volební kalkulačka.

Prezidentské volby 2023

V prezidentských volbách 2023 zvítězil generál ve výslužbě Petr Pavel, který v druhém kole porazil poslance Andreje Babiše. Volební účast byla přes 70 %. Inaugurace historicky čtvrtého prezidenta ČR proběhne 9. března 2023.

Reklama

Související témata:

Výběr článků