Hlavní obsah

Velmož z Velké Moravy byl parádník, zjistila vědecká rekonstrukce

26. 12. 2021, 4:57

Spodní halena z jemného lněného plátna, vrchní, kterou bychom možná mohli nazvat mikinou, z lněného kepru, ale barveného na modro. Nakonec plášť z ovčí vlny, dokonce dvoubarevný. Tvář muže zdobil mohutný knír. Tak vypadal velmož ze Starého Města na Uherskohradišťsku, jehož podoba je zatím posledním výsledkem práce vědců a archeologů, kteří bustu zhotovili na základě skutečných archeologických nálezů s pomocí moderních technologií.

Foto: archiv MZM

Podoba velmože, jehož hrob ukrýval i zachovalou kompletní lebku. Představuje se mu jeho spolutvůrkyně, antropoložka Eva Vaníčková.

Článek

Podoba velmože je završením společného úsilí Laboratoře antropologické rekonstrukce Moravského zemského muzea se sochařem Ondřejem Bílkem a archeologem Luďkem Galuškou z Centra slovanské archeologie MZM.

Tým tvořil na základě hrobových nálezů dvě rekonstrukce. Busta ve skutečné velikosti však vznikla jen jedna, neboť v druhém z hrobů se našel jen fragment lebky, ze které se rekonstrukce provádějí. Nicméně i z tohoto nálezu vytvořili vědci alespoň přibližnou kreslenou podobu.

Rekonstrukce jsou zatím posledním příspěvkem šestileté spolupráce antropoložky Evy Vaníčkové, sochaře Ondřeje Bílka a řady tuzemských i zahraničních vědeckých či paměťových institucí.

Vědci odhalili tvář sv. Ludmily

Domácí

Jejich společné výstupy jsou nově představeny v publikaci Tváří v tvář předkům. Archeologické výzkumy muzea už v letech 1959–1963 odkryly na území Starého Města velkou aglomeraci slovanského osídlení.

„Na pohřebišti v těsné blízkosti kostela byli pohřbeni význační jedinci. O to významnější museli být lidé pohřbení přímo v prostorách kostela,“ popsal archeolog Luděk Galuška. Uvnitř stavby v jednom z hrobů našli muže robustní konstituce ve věku 40–50 let.

„Lebka se zachovala téměř úplná, ale ve fragmentech, proto pro potřeby rekonstrukce byla 3D naskenována a doplněna. Na lebce jsou zajímavé novotvary na obou čelistech, kdy lze uvažovat o kurdějích,“ doplňuje antropoložka.

Je to Svatopluk?

Druhý z návrší Sady u Uherského Hradiště byl odkryt v přistavěné boční kapli. Na zbytcích omítky z náhrobku se nalezla malba s neúplnou levou polovinou mužské tváře. Kolem hrobu se dlouze diskutovalo…

Archeologové našli u Řípu další hroby z pozdní doby kamenné

Věda a školy

Zdali se však jedná o pozůstatky knížete Svatopluka († 894), jak se někteří domnívali, nebylo potvrzeno. Je však jisté, že šlo rovněž o muže z vrcholu tehdejší společenské pyramidy.

Reklama

Výběr článků