Hlavní obsah

Uprostřed východní Afriky zřejmě pomalu vzniká nový oceán

2. 6. 2023, 15:45

Podél Východoafrického riftu (Východoafrické příkopové propadliny) probíhá pomalé štěpení kontinentu. Již řadu let bylo vědcům známo, že se zde africká litosférická deska, na níž africký kontinent leží, dělí na dvě menší nezávislé desky – somálskou a núbijskou tektonickou desku, které se pohybují vůči sobě. Tyto dvě desky se od sebe vzdalují pomalu, rychlostí 0,5–1,3 cm za rok. Nicméně už během 5–10 milionů let zde vznikne příkop zatopený vodou.

Foto: Profimedia.cz

Budoucí Země s částí východní Afriky, která je oddělena od zbytku kontinentu. Stane se tak zřejmě po rozdělení africké tektonické desky na dvě nové desky, núbijskou a somálskou. Adenský záliv a Rudé moře zaplaví Východoafrickou příkopovou propadlinu (rift) a vytvoří nový oceán

Článek

Za 50–100 milionů let tu již pravděpodobně bude celý nový oceán, který oddělí část východní Afriky od zbytku kontinentu.

Litosféra, což je svrchní vrstva Země složená z kůry a horní části pláště, je rozdělena do řady tektonických desek, které se navzájem pohybují různými rychlostmi a navzájem se ovlivňují. Tektonické síly vznikající v nitru Země nejen pohybují deskami na jejím povrchu, ale také mohou někdy způsobit jejich prasknutí, což vede k vytvoření trhlin a může vést i k vytvoření nových desek a jejich hranic.

Vědci také v posledních letech sbírají přesné důkazy – zejména geofyzikální, GPS a radarová satelitní data – o tom, jestli v Africe pomalu vzniká zcela nové oceánské dno (oceánská kůra), které má zcela odlišnou strukturu než pevninská kůra.

Má to být jediné místo na světě, kde pohyb kontinentálních struktur viditelně souvisí se vznikem nového oceánu a nového oceánského dna

Jedny z posledních důkazů přinesla i práce britského geofyzika Christophera Moora, který pracuje na Univerzitě v Leedsu. Jeho studii zveřejnil v únoru tohoto roku odborný časopis Geophysical Research Letters.

Sám Moore v této souvislosti také poskytl vyjádření médiím, např. serveru The Economic Times. Zprávu přinesl také server Unilad.

Velká podmořská struktura u pobřeží Afriky připomíná kráter po dopadu asteroidu

Štěpení desek v Etiopii

Štěpení desek je nejvíce viditelné v etiopské pouštní oblasti Afar, která leží u Adenského zálivu. Zde jsou dvě zmíněné desky v kontaktu ještě se třetí – arabskou tektonickou deskou, která se od předchozích vzdaluje rychlostí asi 2,5 cm za rok. Právě zde výzkumníci v roce 2005 objevili trhlinu dlouhou asi 56 km a hlubokou několik desítek metrů, upozornil web The Archaeologist.

Zároveň je to podle Moorova vyjádření jediné místo na světě, kde pohyb kontinentálních struktur viditelně souvisí se vznikem nového oceánu a nového oceánského dna.

Toto nové oceánské dno (oceánská kůra) se – ve spojení s magmatickými procesy v nitru – pomalu vynořuje z hlubin Země.

Také místní sopky typově podle Moora připomínají sopky, vyskytující se spíše na mořském dně. Celý proces vede ke vzniku nížinné oblasti známé také jako riftové údolí, které se obecně může vyskytovat buď na souši, nebo na dně oceánu. Různé menší trhliny se objevují i v dalších oblastech na východě Afriky.

Již posledních 30 milionů let se také arabská litosférická deska postupně vzdalovala od Afriky, což vedlo k vytvoření Rudého moře a Adenského zálivu.

V současné době vede postupné oddělování somálské a núbijské tektonické desky k vytvoření „afarské“ trhliny, která by nakonec mohla vést k vytvoření nové oceánské pánve. To potvrdila data o vulkanismu a zemětřesné aktivitě, která zde nedávno odborníci získali. Tektonické procesy v blízkosti oblasti Afar tedy spustily tvorbu trhliny i samotnou tvorbu nového dna oceánu.

Saturnův měsíc opět překvapil. Vychrlil do vesmíru gejzír vodní páry vysoký 10 000 km

Trhlina se nachází na průsečíku tří dotyčných tektonických desek, které se navzájem vzdalují. Zdejší tektonická aktivita může mít za následek relativně rychlý vznik nových zlomů a trhlin nebo reaktivaci již existujících zlomů, což vede ke zvýšené seismické aktivitě, k zemětřesením a sesuvům půdy.

Těsná blízkost horké roztavené astenosféry (plastický obal Země, který umožňuje pohyb litosférických desek – pozn. red.) a jejího magmatu k povrchu navíc přináší častější vulkanismus. Vyskytují se zde i lávová jezera.

  • Velká příkopová propadlina, známá také jako Velký riftový systém, je rozsáhlé zlomové pásmo v zemské kůře, který se táhne od Mosambiku a jezera Malawi přes východní Afriku, úpatí Kilimandžára v Tanzanii po Jordánské údolí na Blízkém východě. Je asi 6400 kilometrů dlouhé. Rift se vytvořil zejména v důsledku pohybu tří tektonických desek, africké, somálské a arabské, a je považován za jeden z nejvýznamnějších geologických útvarů na světě.
  • Východoafrický rift je jeho nejznámější a nejaktivnější částí. I tento systém se skládá z několika částí a větví. Východní větev tvoří Gregoryho rift, západní větev rift Albertinský. Přítomnost více riftů vedle sebe možná povede ke vzniku jednoho či více ostrovů v novém oceánu. Tento proces má také velký vliv na klima a ekosystémy regionu. V důsledku tektoniky se zde vytvořily vysoké hory, jako je Kilimandžáro, a rozsáhlá jezera, která jsou důležitým zdrojem vody (Viktoriino jezero).

Lidé mají zatím čas

Nabízí se otázka, jaký vliv bude mít štěpení afrického kontinentu na životy a činnost lidí v této oblasti. Je nutno říci, že na rozdíl od většiny katastrofických filmů s podobným tématem, kde tyto procesy probíhají velmi rychle, někdy i nerealisticky přímo „před očima“, bude skutečné štěpení celkově velmi pomalé. Rozhodně rychlost tvoření příkopů nebude větší než řádově metry nebo desítky metrů za tisíciletí.

Lidé tedy budou mít dostatek času na přípravu a jejich osud mezitím patrně mnohem více ovlivní či ohrozí jiné vlivy.

Úbytek živočichů narůstá ve větším měřítku, než se čekalo

Jiná věc jsou ovšem některé lokální a menší trhliny, které mohou vzniknout i během několika dní a mohou ohrozit některé blízké osady, jednotlivé domy nebo komunikace, společně s projevy zemětřesení a vulkanismu.

Na druhou stranu, tyto pomalé změny budou velmi rozsáhlé a nezvratné. Vnitrozemské státy jako Uganda a Zambie získají v časovém měřítku milionů let nové vlastní pobřeží.

Dnešní Somálsko a části Keni, Etiopie a Tanzanie (včetně Afrického rohu) se nakonec zcela oddělí od zbytku Afriky a vytvoří malý izolovaný kontinent.

Vody Adenského zálivu a Rudého moře nakonec zaplaví oblast Afar v Etiopii a Východoafrickou příkopovou propadlinu, jak uvedl Ken Macdonald, mořský geofyzik a emeritní profesor na Kalifornské univerzitě. Již dnes do některých původně sladkovodních jezer ve východní Africe začala pronikat slaná mořská voda.

Celkově je Východoafrický rift fascinující geologickou oblastí, jež je významná pro pochopení procesů, které formují Zemi a její povrch.

V roce 2014 zasáhl Zemi mezihvězdný objekt, spočívá zřejmě na dně oceánu. Vědci ho chtějí najít

Délka pozemských dnů se nečekaně mění a nikdo neví proč

Reklama

Související témata:

Výběr článků