Hlavní obsah

Učitelé mají nový etický kodex

8. 12. 2022, 15:20

V Česku vznikl profesní etický kodex pro pedagogické pracovníky, jehož vznik iniciovali sami učitelé. Má poskytovat návod, jak se postavit k „výzvám 21. století“. Etický kodex pro učitele, který dosud v ucelené podobě v ČR neexistoval, představili ve čtvrtek zástupci ministerstva školství, spolku Učitelská platforma a další odborníci na vzdělávání.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Kodex reaguje na výzvy, kterým učitelé a ředitelé škol v současnosti čelí, jako je např. aktivita na sociálních sítích, změna sexuální identity žáka nebo využití technologií ve výuce.

Podle člena vedení Učitelské platformy Michala Kaderky doteď učitelé neměli profesní etický kodex, který by pomohl řešit situace, se kterými se ve své práci potýkají. Proto učitelé iniciovali vznik nového etického kodexu.

Ministr: Učitelé kodex potřebují

„Učitelé kodex potřebují, protože se téměř každý den setkávají se situacemi, kde se nelze řídit jen zákonem,“ poznamenal k tomu ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Podle něj navíc jde etický kodex dohromady s připravovaným profilem absolventa studia učitelství.

S výukou občanské výchovy pomůže umělá inteligence DigiHavel

Věda a školy

Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala může kodex pomoci řešit mnohým ředitelům situace, které mohou být v činnosti školy, ve vztazích mezi učiteli, žáky i rodiči komplikované, ale nejsou upraveny jinými právními předpisy.

Body etického kodexu:

  1. Učitel vytváří prostředí, ve kterém se každé dítě cítí bezpečně.
  2. Učitel přijímá spoluodpovědnost za sebe a svět, v němž žije, a vede k tomu i své žáky.
  3. Učitel uznává své kolegy a jejich profesní sebepojetí. Svoji výuku průběžně podrobuje reflexi a sdílí zkušenosti s ostatními kolegy.
  4. Učitel respektuje práva rodičů a zákonných zástupců žáka, vnímá je jako partnery a naslouchá jim.
  5. Učitel je vnímavý ke kulturním a sociálním rozdílům společenství, v němž působí.
  6. Učitel kontinuálně usiluje o rozvoj své profesní odbornosti v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.
  7. Učitel připravuje děti na život ve stále se měnícím světě a soustavně zvyšuje jejich digitální kompetence.
  8. Učitel pracuje udržitelně, a to s ohledem na své vlastní síly i životní prostředí.
  9. Učitel nezneužívá svého postavení a nevystupuje vůči žákům z pozice moci.
  10. Učitel propojuje vzdělávání ve škole s volnočasovými zájmy žáka.

„Kodex upravuje etický rámec práce učitele a dává najevo jeho postavení, přístup a postoje. Řediteli může pomoci v jeho práci při řešení různých školních situací, kdy se bude moci na něj odvolat,“ vysvětlil inspektor Zatloukal.

Jedná se konkrétně třeba o názorové spory mezi učiteli a rodiči nebo stížnosti na pedagogy, kteří v rámci výuky šíří dezinformace. Kodex se zabývá i sociálními tématy, kterým by se měli pedagogové aktivně věnovat. Jde mj. o odstraňování předsudků vůči lidem různých etnických skupin nebo sexuální orientace či o problematiku klimatických změn.

Se slovní šikanou se setkává 40 procent žáků druhého stupně ZŠ, zjistil průzkum

Věda a školy

Etický kodex vznikl na popud učitelek a učitelů, kteří na dokumentu spolupracovali se zástupci MŠMT, České školní inspekce, Asociace děkanů pedagogických fakult nebo Unie rodičů, rovněž se školským ombudsmanem Ladislavem Hrzalem a dalšími institucemi a odborníky. Výsledná podoba kodexu je kompromisem 15 organizací a několika osobností.

Tvorba materiálu nebyla podle Kaderky snadná. V případě nejasností se zohlednil názor těch, kteří byli v diskutovaném bodu tematicky zainteresovaní - např. u vlivu technologií ve výuce se zohlednil postoj Bořivoje Brdičky či Ondřeje Neumajera, kteří jsou považováni v oblasti nových technologií ve výuce za významné experty. Názor Unie rodičů byl zohledněn u rodičovských témat a postoj organizace UNICEF u životního prostředí.

Kodex není hotovým textem, bude se dál rozvíjet a aktualizovat. I když není právně závazným dokumentem, jeho autoři věří, že výrazně přispěje k vytváření dobrého prostředí v tuzemských školách. Pro jeho případnou aktualizaci má příští rok vzniknout panel ze zástupců připojených organizací. Ty mohou přizvat i další spolupracující instituce či jedince.

Seznam autorů:
Asociace děkanů pedagogických fakult: Miriam Prokešová, Pavel MoravecČeská rada dětí a mládeže: Aleš Sedláček
Česká školní inspekce ČR: Dana PražákováČeská středoškolská unie: Kieu Ngan Nguyen
Ekumenická rada církví: Petr Jan VinšMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Jan Jiterský
OSN Česká republika: Michal BrožaOtevřeno: Tereza Veverková
Stálá konference asociací ve vzdělávání: Petra Keprtováškolský ombudsman: Ladislav Hrzal
Učitel naživo: Ondřej NeumajerUčitelská platforma: Eva Marková, Michal Kaderka
Unie školských asociací ČR - CZESHA: Luboš ZajícUnie rodičů ČR: Angelika Gergelová
Začni učit!: Hana Kuzníková

Na kodexu spolupracovali i zmíněný dlouholetý propagátor vzdělávacích technologií Bořivoj Brdička, speciální pedagog a psycholog David Čáp, komeniolog a pedagog Jan Hábl a prorektor Univerzity Pardubice Karel Rýdl, který se zabývá dějinami školství a srovnávací pedagogikou.

S řízením škol by ve všech krajích měli od července pomáhat odborníci

Věda a školy

Reklama

Související články

Výběr článků