Hlavní obsah

Zákaznické centrum TEPVOS v Ústí nad Orlicí zkvalitňuje služby

27. 8. 2015, 21:10
Novinky, Stanislava Dvořáková

Dnem 24. září v nové budově v těsném sousedství budovy Komunálních služeb ve sběrném dvoře v Královéhradecké ulici v Ústí nad Orlici bylo otevřeno nové Zákaznické centrum městské společnosti TEPVOS, které rozšíří stávající služby pro obyvatelstvo.

Foto: info Tepvos

Rekonstrukce nevyužívané bývalé provozní budovy pro služby TEPVOSu je i estetickým přínosem pro vzhled města Ústí nad Orlicí.

Článek

Nové Zákaznické centrum městské společnosti TEPVOS v Královéhradecké ulici čp. 1566, v těsném sousedství budovy Komunálních služeb ve sběrném dvoře, umožní občanům vyřídit si veškeré záležitosti týkající se technických služeb na jednom místě, a to od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 15 hodin. Podle následného zájmu se bude rozhodovat o rozšíření provozní doby na sobotu. V těsné blízkosti budovy je rovněž zřízeno zákaznické parkoviště.

Zákaznické centrum pro veřejnost se v této nové budově nachází v přízemí a je zde možné podat přihlášky k odběru vody, provést platbu vodného, vyřídit záležitosti kolem dodávek tepla a teplé vody, projednat hrobová místa, vyřešit problémy s odvozem odpadních hmot a veškeré další požadavky na technické služby.

Zároveň se počítá po dohodě s městským úřadem, že zde bude možné uhradit i některé místní poplatky, například za svoz komunálního odpadu, který byl dosud možný zaplatit pouze na radnici.

Uvedená nevyužívaná bývalá provozní budova prošla rekonstrukcí vnitřních prostor, kdy v přízemí vzniklo Zákaznické centrum pro veřejnost, v prvním patře pak nové kancelářské prostory pro veškeré zaměstnance společnosti TEPVOS. Nové zázemí je zároveň zajištěno veškerým komfortem sestávajícím z jídelny a spolkové místnosti pro porady a školení.

V průběhu čtrnácti dní tak byli přestěhováni všichni zaměstnanci z budov v Třebovské a Heranově ulici. Poslední úpravy zevnějšku budovy, označení a logo jsou dokončovány ještě po zahájení provozu poskytování služeb. Zvýšené nároky jsou tak kladeny i na samotné pracovníky, kdy zajišťují nové úkoly za současného vybalování krabic s přivezenými tiskopisy a fascikly. Nakonec se bude řešit umístění nástěnek, obrazů a květinových doplňků.

Toto nové zařízení přinese pohodlí a úsporu času nejen občanům, ale i samotnému vedení společnosti, kdy navíc centralizace správy do jednoho místa zajistí finanční úspory v současné činnosti i správě majetku. Dosud používané budovy v Třebovské a Heranově ulici, které by vyžadovaly v blízké době větší opravy, budou prodány.

Vedle veškerého organizačního i finančního přínosu uspořádání služeb TEPVOSu je to i samotná úprava nové budovy, která esteticky obohatí vzhled města. 

Reklama

Výběr článků