Hlavní obsah

Přehledně: Jak chce vláda pomoci podnikatelům a ekonomice

25. 3. 2020, 14:32
Novinky, Bohumír Žídek

Epidemie koronaviru, nouzový stav a omezení pohybu na veřejnosti do značné míry utlumily českou ekonomiku. Ta z těchto důvodů míří do recese a řada podnikatelů řeší problémy existenčního rázu. Vláda proto přichází s řadou opatření, která mají dopad krize na podnikatele a ekonomiku alespoň zmírnit. Prohlédněte si jednotlivá opatření ve velkém přehledu Novinek.

Foto: Milan Lažanský, Novinky

Restaurace zavírají či přecházejí na pouliční prodej jídla s sebou.

Článek

1. Odklad daňových přiznání

Opatření: Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu a plošné prominutí úroku z prodlení do 1. července 2020
Pro koho: Pro fyzické a právnické osoby, které mají povinnost podávat daňové přiznání
Úskalí: V tomto případě se sice hovoří o „odkladu daňových přiznání“, je však třeba mít na paměti, že z hlediska zákona zůstává termín pro podání přiznání 1. dubna a tři měsíce platí jen odpuštění sankcí. „Pokud se od termínu pro podání přiznání odvíjejí některé další povinnosti, není jejich termín posunutý,“ uvedla k tomu Vladimíra Přibylová z Komory certifikovaných účetních. Mezi tyto povinnosti patří například stanovení splatnosti nových záloh. Toto úskalí by v případě záloh na daň z příjmu mělo částečně řešit nové opatření, které je součástí druhého takzvaného liberačního balíčku (prominutí červnových záloh).

2. Červnové zálohy na daň z příjmu

Opatření: Prominutí červnových záloh na daň z příjmu fyzických a právnických osob
Pro koho: Pro poplatníky, kteří mají 15. června platit zálohu na daň z příjmu
Vyjádření ministerstva financí: „Červnová záloha se nebude vůbec hradit.“

3. Odpuštění některých poplatků a sankcí

Opatření: Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně; plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení tisíc korun mezi 1. březnem a 31. červencem 2020,plošné prominutí správního poplatku za: - podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, - žádosti o prominutí úroku z prodlení, respektive z posečkané částky, - žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení (pro žádosti podané do 31. července).
Pro koho: Pro podnikatele, kterým hrozí pokuta za opožděné tvrzení; pro podnikatele s povinností podávat kontrolní hlášení
Úskalí: V případě prominutí pokuty za opožděné tvrzení musí poplatník požádat o prominutí úroku z prodlení, případně o posečkání nebo splátkování daně, a současně prokázat důvody související s epidemií koronaviru.

4. Sociální a zdravotní odvody

Opatření: Odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění od března do srpna
Pro koho: Pro OSVČ
Co to znamená: Minimální měsíční záloha na sociální pojištění letos činí 2544 korun, na zdravotní 2352 korun. Živnostníkům tedy stát odpustí celkem 29 376 korun.

5. Elektronická evidence tržeb

Opatření: Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby (EET) po celou dobu trvání stavu nouze (minimálně měsíc) a na následující tři měsíce
Pro koho: Pro podnikatele, kteří mají povinnost elektronicky evidovat tržby

6. Náklady na zaměstnance a ošetřovné

Opatření: Kompenzace mezd a ošetřovné
Pro koho: Pro zaměstnavatele, na které dopadá buď samotná epidemie, nebo ekonomické důsledky opatření proti šíření viru; pro OSVČ, které se musejí starat o děti.
Co to znamená: V rámci programu Antivirus se budou kompenzovat mzdy zaměstnanců, kteří nemohli pracovat kvůli uzavření provozoven na základě nařízení vlády. Pokud zaměstnanci budou pobírat sto procent mzdy, stát bude zaměstnavateli 80 procent kompenzovat. Zaměstnanec, který nemohl pracovat v důsledku nařízené karantény, dostane od státu 60 procent mzdy. Kompenzace 80 procent mzdy se zaměstnavatelů týká také, pokud alespoň třetina jejich zaměstnanců nemohla pracovat kvůli karanténě nebo péči o dítě. Pokud dojde k výpadku vstupů nebo propadu poptávky, zaměstnanec má dostat 80 procent mzdy a stát má zaměstnavateli kompenzovat 50 procent mzdy. OSVČ, které se kvůli uzavření školy musejí starat o děti do 13 let, mají stejně jako zaměstnanci nárok na ošetřovné ve výši 60 procent denního příjmu.
Úskalí: Nejvíce postižené je odvětví gastronomie, kde zaměstnanci typicky pracují na dohodu o pracovní činnosti nebo provedení práce, na které se tato opatření nevztahují. Kompenzaci zaměstnavatel dostane pouze, pokud o ni požádá na příslušném úřadu práce. První žádosti bude možné podávat od 1. dubna.

7. Úvěrové programy COVID a COVID II

Opatření: Úvěrové programy COVID a COVID II
Pro koho: Pro podnikatele postižené ekonomickými dopady epidemie
Co to znamená: U programu Covid II by měli podnikatelé dostat formou bezúročných úvěrů od komerčních bank k dispozici až 30 miliard korun. Předchozí úvěrový program Covid nabízel půjčky ve výši od 500 tisíc až 15 milionů korun do 90 procent prokázané škody, bez úroků a poplatků, se splatností až dva roky a odkladem splátek až 12 měsíců.
Úskalí: Podnikatelské odbory považují podmínky pro poskytnutí půjček za příliš tvrdé a nebezpečné. „Pro živnostníky, malé a střední firmy jsou podmínky Národního programu Úvěru Covid velmi tvrdé, navíc obsahují požadavek, aby podnikatelé zajistili úvěr blankosměnkou. Účetní mnohé živnostníky a podnikatele varují, aby o takovou půjčku raději nežádali, protože po podepsání směnky bude žadatel ručit celým svým majetkem,“ uvedly odbory. Řada podnikatelů také říká, že poslední, co ve stávající situaci potřebují, je zadlužit se. Příjem žádostí pro první z programů banka už v pátek pozastavila.

8. Daň z nabytí nemovitosti

Opatření: Prominutí sankce za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo za pozdní uhrazení této daně
Pro koho: Pro poplatníky, kterým mezi 31. březnem a 31. červencem vznikne povinnost uhradit a přiznat daň z nabytí nemovitých věcí.
Úskalí: Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do 31. srpna, do stejného data je třeba zaplatit i daň. Z hlediska zákona se nejedná o odklad termínu splatnosti, ale pouze o odpuštění sankce.

9. Zpětné vykázání ztráty

Opatření: Loss carryback – zpětné působení daňové ztráty
Pro koho: Pro poplatníky, kteří v roce 2020 vykážou daňovou ztrátu.
Co to znamená: Pokud poplatníci letos vykážou ztrátou, budou ji moci zpětně uplatnit ve formě dodatečného daňového přiznání za roky 2018 a 2019. Pokud jim vzniknou přeplatky, budou jim vráceny.

10. Deficit rozpočtu

Opatření: Navýšení deficitu rozpočtu na rok 2020 ze 40 na 200 miliard
Pro koho: Vláda se snaží tlumit dopady koronavirové krize na českou ekonomiku jako celek.
Úskalí: Někteří opoziční poslanci (například lidovec Jan Bartošek) postrádají informace o tom, které zákony chce vláda v budoucnosti měnit a jaký dopad to bude mít na státní rozpočet.

Na české podnikatele a domácí ekonomiku tvrdě dopadají přísná opatření v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19. Zavřené jsou restaurace, kina či většina obchodů. Podle odhadu společnosti Deloitte by česká ekonomika letos mohla poklesnout až o deset procent. Počet nezaměstnaných by se mohl do konce roku ztrojnásobit.

Reklama

Související články

Rozpočet míří do hlubšího propadu

12. 3. 2020, 7:24

Státní rozpočet v únoru skončil ve schodku 27,4 miliardy korun. Byl to vůbec nejhorší únorový výsledek od vzniku samostatné České republiky. V deficitu byl...

Výběr článků