Hlavní obsah

Kvalitní recenze a rozumné výnosy, i to je Wood Seeds

4. 7. 2022, 0:01
Komerční článek

Lesy, zajímavá investice i ochrana proti inflaci. Stále více investorů diverzifikuje portfolia, aby uchránili jejich hodnotu před rostoucí inflací. Vedle aktiv, jako je investiční zlato nebo nemovitosti, se do popředí pozornosti dostávají komodity. Mezi ty perspektivní patří i dřevní hmota.

Foto: Wood Seeds

Druhově pestrý les, i ten se snaží firma Wood Seeds vrátit do naší krajiny

Článek

Jedním z emitentů, který nabízí korporátní dluhopisy v této oblasti, je dynamicky se rozvíjející česká společnost Wood Seeds.

Za poptávkou po investicích do dřeva stojí vedle inflace i fakt, že objem světového obchodu s touto komoditou dlouhodobě roste. Kromě toho zájem o investice do výroby dřevní hmoty výrazně zvyšuje i enviromentální tlak, dřevo je totiž považováno za přirozený deponent emisí oxidu uhličitého.

Foto: Wood Seeds

Náš odborný lesní hospodář Luboš Muchna při výsadbě stromů

Jako jedna z prvních začala cíleně využívat tento potenciál právě Wood Seeds. Firma vsadila na investice do smíšených, prostorově a věkově diferencovaných porostů, které jsou stabilnější, ale přesto si zachovávají ekonomicko-hospodářskou funkci lesa. V krátké době tak dokázala vybudovat portfolio s hodnotou přes 300 milionů korun. V budoucnosti se chce zaměřit, vedle vlastní lesní výroby, také na vlastní zpracování dřevní hmoty, které má významný potenciál pro zvyšování výnosů emitenta.

V současné době portfolio dluhopisů Wood Seeds zajišťuje výnos v rozmezí 8,8 až 9,5 procenta, což převyšuje aktuální míru inflace. Ta se vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen pohybovala, podle Českého statistického úřadu, v březnu 2022 na úrovni 6,1 procenta. Z hlediska výnosu a rozsahu zajištění tak lze emise korporátních dluhopisů Wood Seeds považovat za konzervativnější a vykazující nižší míru rizika, o čemž svědčí i pozitivní recenze investorů, ve srovnání například s investicemi do kryptoměn, nebo dalších produktů.

Foto: Wood Seeds

Vizualizace nového dřevozpracujícího závodu Wood Seeds v Břasích

Ve střednědobém horizontu by růstový potenciál měly navýšit i dosavadní investice firmy. Ta podle zveřejněných údajů v posledním období vysadila na zhruba 17 hektarech 106 tisíc stromů s mírnou převahou listnatých dřevin. Jejich podíl se má v budoucnosti ještě mírně zvyšovat. V současné době navíc Wood Seeds investuje do výstavby nového dřevozpracujícího závodu v Břasích a Jesenici, který zahájí činnost v roce 2023.

I vy nyní můžete investovat. Wood Seeds nabízí celkem tři emise korporátních dluhopisů se zaměřením na lesní výrobu se splatností do tří let. Podle dostupných údajů firma plní své závazky, všechny emise jsou schváleny Českou národní bankou. Více informací najdete na stránkách emitenta www.woodseeds.com. Více o investicích do dluhopisů si můžete přečíst například zde.

Výběr článků