Hlavní obsah

Škodí mobily zdraví? Vědci stále nemají odpověď

11. 2. 2018, 5:53
Novinky, luk

Američtí vědci publikovali výsledky dvou dlouho očekávaných studií zkoumajících vliv mobilního signálu na myši a krysy. Spíš než definitivní odpověď na otázku, zda jsou mobily bezpečné nebo ne, ale přinesly další otázky. Obsáhlé, ovšem chvílemi matoucí výsledky tak pravděpodobně nepřimějí americké ani ostatní úřady k tomu, aby změnily postoj k regulaci přístrojů.

Ilustrační foto

Článek

Mobilní telefony vyzařují neionizující elektromagnetické záření stejného druhu jako mikrovlnky. A otázku, zda mobilní telefony škodí zdraví, si lidé kladou od té od doby, co začali mobily používat.

V rámci studií, které probíhaly dva roky, se mohly myši a krysy obou pohlaví volně pohybovat v komorách, kde byly vystaveny zhruba stejné míře radiace, jaká je nyní americkými úřady tolerována u lidí.

Záření, jemuž byli hlodavci vystaveni, se tedy pohybovalo od 1.5 wattu do 10 wattů na kilogram. Expozice probíhala na frekvencích 2G a 3G, které se využívají k telefonování a posílání zpráv.

Hlodavci byli ozařováni už od početí, a to po 9 hodin denně 2 roky. „To je o něco více, než čemu bývají lidé vystaveni při používání mobilů,“ řekl John Bucher z Národního toxikologického programu v Durhamu v Severní Karolíně. „Umožňuje nám to ale odhalit možné biologické dopady, pokud by se u myší nějaké měly vyskytnout.“

Zhoubné bujení nemusí souviset  

Nejzajímavějším výsledkem studie bylo, že u krysích samců se objevilo zvýšené riziko výskytu nádorů zvaných schwannomy, které vznikají v pojivových tkáních obklopujících srdeční nervy.

V závislosti na druhu a pohlaví vědci také pozorovali častější výskyt lymfomů, stejně jako nádorů prostaty, kůže, plic, jater a mozku, ale tato data byla slabší a nemoc byla možná způsobena i jinými příčinami než radiací.

Vědci také u zvířat pozorovali nižší porodní hmotnost, poškození DNA a srdeční choroby, ačkoliv nebylo jasně prokázáno, že se jedná o následek ozáření.

Zajímavé ale také bylo zjištění, že samci krys a myší žili déle a vykazovaly méně jaterních onemocnění spojených s věkem než samci, kteří radiaci vystaveni nebyli.

Revoluce v předpisech se nekoná

Zdá se, že získaná data nezpůsobí žádnou revoluci v debatě kolem bezpečnosti mobilních telefonů. Jak zastánci, tak i odpůrci současných předpisů a omezení tvrdí, že studie v zásadě podporuje jejich stanovisko.

„Nová zjištění jsou neuvěřitelně důležitá,“ tvrdí David Carpenter ze Státní univerzity v New Yorku, který už dlouho varuje před nebezpečím záření z mobilních telefonů. „Myslím, že je nyní jasno v tom, že tento druh radiofrekvenčního pole zvyšuje riziko všech druhů rakoviny,“ řekl pro časopis Science.

Opačný názor má ale například ředitel Centra pro přístroje a radiologické zdraví při Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv Jeffrey Shuren.

„Závěry studií nenaznačují, že by se americké předpisy týkající se radiace z mobilů měly zpřísňovat. Když přihlédnete jak ke starším studiím, tak k těm novým, tak můžeme s jistotou říct, že současné bezpečnostní limity pro radiaci jsou k ochraně veřejného zdraví dostačující,“ řekl Shuren odbornému magazínu Science.

Reklama

Výběr článků