Hlavní obsah

Česku chybí pojistky. Ministerstvo financí dává zavádějící informace, tvrdí sdružení

29. 2. 2016, 10:00 • Aktualizováno 29. 2. 2016, 14:34
Novinky, mif

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) se v pondělí ostře obulo do ministerstva financí kvůli návrhu zákona o hazardních hrách, v rámci kterého získá ministerstvo pravomoc blokovat internetové stránky. Finance prý dávají poslancům zavádějící informace, když se odvolávají na podobně fungující modely v zahraničí. Ty mají ale podle SPIR dobře promyšlené pojistky proti zneužití, které v Česku chybí.

Foto: Archiv, Právo

Ilustrační foto

Článek

Součástí ministerstvem předloženého a vládou schváleného zákona o hazardních hrách je blokační paragraf 82, který říká, že provozovatel internetu bude muset vypnout stránku, kterou úředníci ministerstva umístí na seznam nepovolených internetových her.

Ministerstvo financí tento návrh dlouhodobě brání a obhajuje ho tím, že podobné modely blokace již dávno fungují v zahraničí. „Ke stejnému opatření již přistoupila většina zemí Evropské unie. V Německu, Itálii a Francii je v platnosti od roku 2012, od roku 2013 pak v Dánsku či Belgii. Věříme, že stejně jako v těchto zemích většina zahraničních provozovatelů využije možnosti získat licenci a podnikat legálně a že počet blokovaných stránek bude stejný jako v Dánsku, kde se blokuje pouze 12 takových stránek,“ řekl Novinkám již dříve Ondřej Závodský, náměstek ministra financí.

Ve Francii čelí možnost blokace stránek tvrdé kritice zejména kvůli nefunkčnosti, což přiznal i regulátor on-line hazardu.
předseda SPIR Ján Simkanič

Ale právě tato argumentace je podle SPIR chybná. „V Dánsku, které je českým ministerstvem financí uváděno jako vzorový příklad blokace, rozhoduje o nelegálnosti stránky soud na základě podnětu od státního regulátora, s čímž český návrh nepočítá a dává tuto pravomoc přímo politicky řízenému úřadu. Přesto je i dánské řešení neefektivní a ten, kdo se chce dostat k nelegálnímu sázení, tak může učinit banálně snadno,“ konstatoval předseda SPIR Ján Simkanič.

„Ve Francii čelí možnost blokace stránek tvrdé kritice z řad politiků i odborné veřejnosti zejména kvůli nefunkčnosti – podle renomovaného deníku Le Monde obchází blokaci plných 47 procent internetových hráčů pokeru. Francouzští poslanci také názorně ukázali, jak lze blokace obejít: u francouzských poskytovatelů připojení byla inkriminovaná stránka nedostupná, ale u zahraničních providerů (např. Orange) již běžně přístupná,“ doplnil Simkanič.

Podle něj jsou pravidla nastavena jinak i v Belgii. „Belgie umožňuje podle vlastní zákonné úpravy všeobecně blokovat pouze domény ve tvaru jména na belgických DNS serverech, přičemž také uplatňuje trestní odpovědnost hráčů, kteří se na nelegálních serverech zaregistrují a aktivně je využívají k hazardu. Minimalizuje tak riziko zneužití blokace proti poskytovatelům obsahu,“ podotkl předseda SPIR.

Odvod peněz z českého daňového systému

„České ministerstvo financí tak příkladem uvedených zemí argumentuje nesprávně, protože český návrh výrazně přesahuje rámec jejich legislativy a neodráží jak potřebné pojistky proti zneužití, tak negativní zkušenosti ze zahraničí. Jsme rádi, že v posledních týdnech registrujeme z politické scény zvýšený zájem o rizika blokace internetu a věříme, že poslanci pro cenzuru ruku nezvednou,“ uzavřel Simkanič.

Stejný názor zastává také Michal Feix, ředitel pro právní a legislativní záležitosti společnosti Seznam.cz. „Ministerstvo toto cenzurní opatření obhajuje inspirací v Dánsku, či ve Francii. V obou těchto zemích ale návrh na blokaci internetové stránky přezkoumává další nezávislá instituce. Návrh přitom rovněž zavádí dostatečně účinné opatření formou blokování plateb, což je mnohem efektivnější než kontroverzní cenzurní řešení. Zůstává otázkou, proč ministerstvo financí na možnost rozhodovat o bytí a nebytí internetových stránek v České republice tolik tlačí,“ uvedl.

Podle něj má návrh ještě jeden zásadní problém – odvod peněz z českého daňového systému. „Zatímco české firmy nesmějí zobrazovat reklamu na údajně ‚nelegální‘ zahraniční sázkové servery, naši zahraniční konkurenti mající v Česku jen své obchodní pobočky mohou tuto reklamu českým uživatelům nabízet bez jakéhokoliv omezení. Daně z těchto příjmů z reklamy logicky odvádí v zahraničí. Ministerstvo tak svým přístupem nesmyslně omezuje pouze české internetové firmy a ty zahraniční tímto přístupem zcela ignoruje,“ podotkl Feix.

„Ministerstvu financí přitom spolu s dalšími asociacemi navrhujeme funkční opatření v podobě blokace plateb nelegálním podnikatelům. Lze tedy pouze spekulovat, proč na právu blokace, a tedy cenzuře obsahu na internetu, ministerstvo tak zarputile trvá,“ uzavřel ředitel pro právní a legislativní záležitosti společnosti Seznam.cz.

Riziko zneužití

Právě na rizika zneužití sdružení dlouhodobě upozorňuje. Hlavní problém je v tom, že ministerstvo ustanovením paragrafu 82 návrhu zákona získá podle SPIR neomezenou pravomoc „zablokovat přístup k jakékoliv internetové stránce, na které bude dle názoru ministerstva provozována nepovolená internetová hra, a tím znemožnit fungování celé internetové stránky, včetně částí, které s internetovým hazardem nemají nic společného“.

To ale podle ministerstva financí nehrozí. „Ustanovení zákona o hazardních hrách jsou navržena tak, aby byla zajištěna požadovaná a adekvátní úroveň ochrany práv a povinností jednotlivých subjektů. Lze jí dosáhnout navrhovanou úpravou, nikoliv pouze výhradním svěřením této činnosti do působnosti soudní moci. Správní řízení má svá jasná pravidla, která budou v rámci daného řízení aplikována, a to včetně soudní ochrany, která je také více instanční,“ uvedla na dotaz Novinek Kateřina Vaidišová z tiskového oddělení ministerstva financí.

„Odhlédneme-li od otázky zda lze nelegální provozování hazardních her považovat za druh informací, které by měly požívat neomezené a neomezitelné ochrany, zdůrazňujeme, že i Listina základních práv a svobod umožňuje svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti,“ doplnila Vaidišová.

SPIR: Blokace stránek je zbytečná

Podle SPIR je nicméně blokace webů zbytečná. Návrh zákona totiž počítá i s blokací plateb, která na rozdíl od blokování webových stránek neohrozí právo svobodně vyhledávat informace. Už zmíněná blokace plateb představuje účinnou prevenci. [celá zpráva]

Ministerstvo financí nicméně namítá, že nové návrhy jsou jednodušší a rychlejší. „Na rozdíl od návrhu SPIR lze opatřeními navrhovanými ministerstvem financí jednoduše a rychle reagovat na jasné případy nelegálního provozování hazardních her, kde není předpokládána jakákoliv obrana, a tedy získání rychlého titulu pro zablokování, čímž bude zajištěna ochrana veřejnosti před nelegální nabídkou. Avšak současně bude umožněno domáhat se příslušné ochrany práv a svobod pro společnosti, které jsou přesvědčeny o legálnosti své činnosti, a to před správním orgánem či následně před soudem,“ konstatovala Vaidišová.

SPIR nicméně již dříve varoval, že zablokování webových stránek může být na rozdíl od zablokování plateb likvidační. „Ministerstvo si tím uzurpuje právo cenzurovat internetový obsah a likvidačním způsobem zakročit proti jakémukoli internetovému subjektu – výklad toho, co je nepovolenou hrou, má totiž opět podléhat pouze ministerstvu bez jakékoliv kontroly. Případné soudní přezkoumání a soudní verdikt již v řadě případů nezmění nic na skutečnosti, že dlouhodobě zablokovaný web mezitím zkrachuje,“ uvedl již dříve Simkanič.

Znění par. 82 Zákona o hazardních hrách

Blokace nepovolených internetových her

(1) Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami (dále jen „seznam nepovolených internetových her“).

(2) Na seznam nepovolených internetových her se zapíše internetová stránka, na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b).

(3) Povinnost podle odstavce 1 jsou poskytovatelé připojení k internetu splnit ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu nepovolených internetových her.

Sdružení pro internetový rozvoj sdružuje široké spektrum významných subjektů české internetové ekonomiky, od poskytovatelů obsahu až po telekomunikační společnosti. Mezi členy SPIR patří například Seznam.cz, Microsoft, Vodafone, T-Mobile či Česká tisková kancelář.

Reklama

Související články

Výběr článků