Hlavní obsah

Spotřeba tepla v bytech se bude povinně měřit

30. 9. 2014, 4:10
Právo, Jakub Svoboda

Lidé v domech, ve kterých se rozúčtovávají náklady na teplo mezi jednotlivé byty, musí mít už od ledna příštího roku u svých tepelných zařízení povinně nainstalované nejen předepsané regulační prvky, ale také měřáky dodávky tepelné energie.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

Novou povinnost zavádí novela zákona o hospodaření energií. Ta se přitom odkazuje na vyhlášku, která nebyla dosud vydána.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Většina domácností už tzv. poměrové indikátory, které měří dodávky tepelné energie pro vytápění a pro společnou přípravu teplé vody, nainstalovány má. Je však ještě mnoho vlastníků domů a bytů, kteří si je do jednotlivých bytů a nebytových prostor musí do konce letošního roku nechat namontovat. Jde přitom o investice v řádu tisíců korun.

Cílem jsou úspory tepelné energie a spravedlivější rozpočítávání nákladů za spotřebované teplo.
ministerstvo průmyslu a obchodu

Instalace poměrových indikátorů má podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vést k úsporám tepelné energie a spravedlivějšímu rozpočítávání nákladů za spotřebované teplo.

„Pokud je v domě instalován centrální rozvod tepelné energie, z něhož jsou napojeny jednotky vždy jedním vstupem, tento vstup je do jednotky dále rozveden ke každému otopnému tělesu horizontálním rozvodem, pak patří na vstup do jednotky stanovené měřidlo, tzv. kalorimetr (přímé měření),“ informoval Právo Miroslav Kynčl z tiskového odboru MPO.

Tam, kde je v domě instalováno několik vertikálních rozvodů (tzv. stoupaček), což se týká téměř veškeré starší panelové i nepanelové zástavby, budou lidé muset mít poměrová měřidla dodávky tepla na každé otopné těleso nebo do každé vytápěné místnosti.

Návrh novely vyhlášky č. 194/2007 Sb. v tomto případě navrhuje použít indikátory instalované přímo na otopné těleso, indikátory instalované na odtokovou trubku otopného tělesa, případně přístroj se snímačem teploty vzduchu daného vytápěného prostoru a teploty vzduchu venkovního prostředí k příslušející budově s trvalým průběhovým záznamem rozdílů teplot vzduchu za časový interval (využití tzv. denostupňové metody).

„V případě společné přípravy teplé vody je za registrující přístroj považován vodoměr na vstupu teplé vody do každé bytové jednotky nebo nebytového prostoru,“ doplnil Kynčl.

Připravovaná novelizace vyhlášky podle něj připouští všechny tři metody poměrového měření, které jsou v současné době již v mnoha případech instalovány, tj. indikátory na radiátorech, indikátory na výtokovém potrubí radiátoru a měření teplot vnějších a vnitřních s výpočtem podle denostupňové metody.

Nová vyhláška má podle Kynčla vyjít do konce října.

V rodinných domech či v chatě být nemusí

Povinnost instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie pro vytápění a pro společnou přípravu teplé vody se bude podle novely vyhlášky týkat pouze domů, kde se provádí rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele.

„Indikátory a další schválené systémy poměrového měření nemusí mít rodinné domy, objekty pro rodinnou rekreaci a objekty užívané jedním vlastníkem (hotely, školy apod.), kde vlastník objektu neprovádí rozúčtování služeb spojených s dodávkou tepelné energie,“ dodal Kynčl.

„Lepší sledování spotřeby tepla a přesnější rozúčtování nákladů je i celoevropským trendem a logickou reakcí na rostoucí ceny energií,“ míní Karel Vlach, ředitel společnosti Enbra, která se mimo jiné zabývá měřením spotřeby tepla.

Česko je specifické velkým podílem panelových domů, v nichž je měření spotřeby tepla podle odborníků komplikovanější. Dostalo tak v tomto ohledu od EU výjimku. „Protože současné provedení odběrných zařízení v objektech technicky neumožňuje přímé měření odebraného tepla a celá záležitost by byla velmi finančně nákladná, lze instalovat i indikátory topných nákladů,“ vysvětlil Petr Holoubek ze Státní energetické inspekce.

Měřidla a indikátory spotřeby tepla mají podle inspekce pozitivní vliv na úspory energií. Inspekce tvrdí, že spotřeba tepla a teplé vody se díky jejich instalaci sníží až o čtvrtinu.

Náklady jdou do tisíců

Kalorimetr do bytu lze podle Kynčla pořídit zhruba od čtyř do 10 tisíc Kč, indikátor na každé otopné těleso vyjde od 300 do 700 Kč. Vodoměr na teplou vodu stojí od 200 do 500 Kč. K těmto nákladům se ovšem musí přičíst i náklady na montáže.

„Kalorimetr je stanovené měřidlo a je nutné jej jednou za čtyři roky úředně ověřovat, jeho montáž se zásahem do tepelného rozvodu je složitější. Vodoměr na teplou vodu je sice také stanovené měřidlo s nutností úředního ověřování, v praxi se ale ukázalo, že je levnější jej jednou za pět let vyměnit za nový,“ upozornil Kynčl.

Jak dodal, indikátory nejsou stanovená měřidla, jejich životnost je dána životností vestavěné baterie, kterou však lze v některých případech i vyměňovat.

V případě bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek se náklady na přístroje registrující mohou hradit z fondu oprav nebo si je platí rovnou sami koneční spotřebitelé. V případě soukromého vlastníka domu s byty nebo domu ve vlastnictví obce se bude jednat o investici vlastníka, její případné promítnutí do nájemného nutno vzájemně dohodnout mezi vlastníkem a nájemci.

Reklama

Související témata:

Výběr článků