Hlavní obsah

Přehledně: Jaké dokumenty jsou třeba k hypotéce

11. 10. 2021, 12:21
Novinky, bab

Při sjednání hypotéky po vás bude banka vyžadovat velké množství různých dokumentů. Jejich seznam je dán konkrétním účelem využití hypotečního úvěru.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Základním dokumentem, který po vás bude banka chtít, je pochopitelně váš doklad totožnosti, tedy platný občanský průkaz. Některé banky ale vyžadují i druhý doklad totožnosti – například platný cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list nebo zbrojní průkaz. Při online sjednání hypotéky pak můžete k ověření vaší totožnosti využít i službu bankovní identity.

K vyřízení na úřadu stačí internet

Pokud o hypotéku žádá více lidí, musí svou totožnost prokázat jak hlavní žadatel, tak i spolužadatelé.

„O hypotéku mohou žádat i cizinci žijící v Česku. Cizinci a občané některé ze zemí Evropské unie předkládají ideálně svůj národní průkaz totožnosti plus průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní pas, pokud žádný pobyt nemají. Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii předkládají cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu. Druhým dokladem totožnosti může být v případě cizinců řidičský průkaz nebo také zmíněný průkaz o povolení k pobytu,“ doplnila Veronika Hegrová ze společnosti Hypo na míru.

Doložení příjmů

Banky přirozeně zajímá i to, zda žadatel, případně i spolužadatelé mají dostatečný příjem, aby hypotéku zvládali splácet. Budou tedy požadovat doložení o výši pravidelného příjmu. Pokud jste zaměstnaní, musíte bance předložit potvrzení o vašem příjmu od zaměstnavatele. Pokud si příjem zasíláte na účet jiné banky, než u které si sjednáváte hypotéku, bude potřebovat i několik posledních výpisů z běžného účtu.

Mezi další doklady, které některé banky vyžadují, patří pak například pracovní smlouva, mzdový výměr, prohlášení o prodloužení pracovního poměru, pokud máte sjednaný pracovní poměr na dobu určitou apod.

Průměrný věk kupujících nemovitosti poroste

Výši příjmu musíte doložit i v případě, že podnikáte. „Základním dokladem je daňové přiznání za předchozí zdaňovací období včetně všech příloh. Některé banky mohou požadovat daňová přiznání za dva roky zpětně. Pokud podáváte daňové přiznání v papírové podobě, musí na něm být razítko finančního úřadu. V případě elektronického podání bude stačit elektronické potvrzení podání. Pokud vedete účetnictví, připravte si také rozvahu a výsledovku,“ upozornila Hegrová.

Podnikatelé rovněž předkládají doklad o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, potvrzení o zaplacení daně z příjmu nebo obdržení jeho přeplatku. Některé banky mohou po plátcích daně z přidané hodnoty požadovat také daňové přiznání k DPH, s tímto požadavkem se ovšem hypoteční specialisté setkávají jen zřídka.

Banky také požadují i doložení dalších příjmů, například pobíráte-li starobní či invalidní důchod, mateřskou či rodičovský příspěvek, výsluhovou penzi či máte příjmy například z pronájmu či kapitálového majetku.

Kupní smlouva při koupi nemovitosti

Pokud kupujete nemovitost, bude banku zajímat kupní smlouva nebo aspoň její návrh.

V případě koupě bytu či domu v rámci developerského projektu musíte předložit smlouvu o smlouvě budoucí.

Pokud při koupi nemovitosti využíváte úschovu, připravte si také návrh smlouvy o úschově.

Refinancujete? 

V případě, že chcete svou hypotéku po vypršení fixačního období refinancovat, resp. přejít od své stávající banky ke konkurenční, budete nové bance předkládat původní úvěrovou smlouvu včetně všech dodatků. Banky se spokojí i s kopiemi těchto dokumentů.

Banky zvyšují úroky u hypoték

Nová banka bude zároveň požadovat vyčíslení zůstatku hypotéky od původní banky, a to nejpozději před čerpáním úvěru.

Součástí zástavní smlouvy u původní banky může být rovněž i zákaz zatížení a je potřeba mít připraven souhlas původní banky se vznikem zástavního práva nové banky.

Nemovitost v zástavě

Každou hypotéku je nutné zajistit konkrétní nemovitostí, přičemž banky vyžadují odhad její ceny.

Pokud banka při refinancování hypotéky uzná původní odhad nemovitosti nebo jej udělá online dle cenové mapy, stačí jí doložit aktuální fotografie nemovitosti a její popis. V případě pronájmu zastavované nemovitosti si pro banku připravte i nájemní smlouvu.

„Jestliže poskytnete do zástavy nemovitost, kterou již vlastníte, je potřeba předložit i nabývací titul k této nemovitosti, například kupní či darovací smlouvu. V tomto případě je nutný i váš písemný souhlas s vkladem zástavního práva banky,“ dodala Hegrová.

Doklady při vypořádání společného jmění manželů

Pokud si chcete sjednat hypotéku za účelem vypořádání společného jmění manželů, musíte bance předložit dohodu o vypořádání společného jmění manželů a rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci.

O manželské smlouvy je zájem, loňský rok byl rekordní

V případě, že bylo společné jmění manželů zúženo, předložíte bance notářský zápis nebo předmanželskou smlouvu.

Další dokumenty

Než začnete čerpat, musíte bance doložit, že jste složili požadované vlastní zdroje.

Banky rovněž vyžadují uzavřít pojištění k zastavované nemovitosti a předložit pojistné podmínky. Výplata pojistného musí být sjednána ve prospěch banky.

Před čerpáním hypotéky musí být na katastr nemovitostí podána zástavní smlouva. Doložit musíte i zaplacení poplatku katastru nemovitostí.

Reklama

Výběr článků