Hlavní obsah

Jak postupovat, když vám vykradou byt

11. 11. 2016, 9:04
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Pokud se stanete obětí vloupání, neprodleně to oznamte Policii ČR. Bez sepsaného protokolu s vámi pojišťovna o náhradě škody vůbec jednat nebude. Takzvanou škodní událost jste povinni nahlásit co nejdříve.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

„Škodu je vhodné oznámit bezprostředně po jejím vzniku. Pojistná smlouva pak ukládá povinnost nahlásit pojistnou událost bez zbytečného odkladu od zjištění škody, maximálně do 30 dnů,” upřesnila pro Právo Ivana Buriánková z České pojišťovny (ČP).

Prakticky denně musí Policie ČR (PČR) řešit různé případy vloupání v českých domácnostech. „Zloději se nejvíce zaměřují na finanční hotovost, šperky, elektroniku, například mobilní telefony, počítače či tablety, a dále na ceniny, starožitnosti apod. Výjimkou nejsou ani kola a další sportovní vybavení,” uvedla pro Právo Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

Sepište podrobný seznam odcizených věcí

Pokud se dostanete do situace, kdy váš byt či dům navštíví zloději, jako první volejte PČR a do jejího příjezdu nechte svou domácnost ve stavu, v jakém jste ji našli. Rozhodně se nesnažte nic uklízet. Hned poté kontaktujte svou pojišťovnu a nahlaste jí pojistnou událost.

Také si můžete zdokumentovat vzniklou škodu. „Klientům radíme pořídit si fotodokumentaci aktuálního stavu domácnosti či objektu, sepsat si, co na první pohled zmizelo, co je zničené či poškozené,” doporučila Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Pro likvidaci pojistné události je nutné, abyste pojišťovně předložili i dokumenty od policie. „Vyžadujeme protokol o oznámení trestného činu a usnesení PČR,” doplnil Milan Káňa z Kooperativy.

Aby vám pojišťovna dostatečně uhradila škodu, je potřeba jí poskytnout jak seznam odcizených věcí, tak doklady o tom, že jste je skutečně vlastnili. Ideální v tomto případě je předložení například účtenek či výpisu z bankovního účtu, pokud jste předměty platili kartou.

Ovšem ne vždy má člověk po ruce důkazy o vlastnictví různých věcí v domácnosti. V takovém případě máte různé možnosti.

„Může to být například fotodokumentace — fotka z dovolené s odcizeným kolem, fotka z rodinné oslavy, kde má klient na ruce odcizené hodinky apod., dále certifikáty od šperků, záruční listy od elektroniky. V každém případě je pro klienta i pojišťovnu jednodušší ponechat si nabývací doklady, dokud klient věci vlastní, tedy nevyhazovat je po uplynutí záruční doby,” shrnula pro Právo Hana Jurová z Allianz.

Lze využít i svědeckou výpověď sousedů či známých, kteří odcizenou věc u vás doma viděli, nebo sepsat čestné prohlášení.

Zapomněli jste nahlásit ukradenou věc?

Můžete se dostat i do situace, kdy až po čase objevíte odcizenou věc, kterou jste nenahlásili jak policii, tak pojišťovně. I tak ale máte stále šanci na pojistné plnění. Ideální v tomto případě je, když vše nahlásíte ještě před tím, než PČR ukončí šetření.

„Dodatečně zjištěné odcizené věci je nutné nahlásit nejen pojišťovně, ale i policii. Promlčecí lhůta práva na pojistné plnění počíná běžet za jeden rok od pojistné události. Délka promlčecí lhůty je tři roky,” upozornila Renata Čapková z ČPP.

Co dělat, když se ukradená věc po čase najde

Může se také stát, že ukradená věc se časem najde, jenže klientovi už mezitím pojišťovna škodu uhradila, vyplatila mu pojistné plnění.

„Povinností klienta je nalezenou věc od policie převzít. Při předání je vyhotoven protokol, kde je nutné uvést veškerá případná poškození, která nalezená věc před odcizením neměla – tedy např. u kola poškrábaný lak, chybějící pedály apod.” uvedla Hana Jurová z Allianz.

Informovat musíte i pojišťovnu. „Klient musí bez zbytečného odkladu pojišťovně oznámit, že byl nalezen předmět pohřešovaný v souvislosti s pojistnou událostí,” doplnil Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Zároveň budete muset pojišťovně vrátit vyplacené pojistné plnění. „V občanském zákoníku je uvedeno, že vyplacením plnění nepřechází vlastnické právo na pojistitele. V případě, že je odcizená věc nalezena, tak by se měla vrátit pojištěnému a pojištěný by měl pojišťovně vrátit pojistné plnění,” doplnil Jiří Cívka z Generali.

Velmi často jsou nalezené věci poškozené. V takovém případě se od vyplaceného pojistného plnění odečtou náklady na opravu poškození.

Anketa

Navštívili už někdy vaši domácnost zloději?
Ano
59,1 %
Ne
40,9 %
Celkem hlasovalo 318 čtenářů.

Reklama

Související články

Výběr článků