Hlavní obsah

Jak daní příjmy důchodci a studenti

20. 3. 2023, 10:30
Právo, svj

Výdělečně činní důchodci nebo studenti nejsou samozřejmě automaticky osvobozeni od daňových povinností. Pro podnikající penzisty či studenty je zpravidla vyplnění daňového přiznání samozřejmostí, v praxi však musí za rok 2022 vyplnit daňové přiznání i při práci pro dva zaměstnavatele současně nebo při nárokování zaplacené daně z příjmu během brigády.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Daňovou povinnost za rok 2022 snižuje sleva na poplatníka ve výši 30 840 korun, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci. Z důvodu studia nebo přiznání starobního důchodu k žádnému krácení slevy na poplatníka nedochází.

„Studenti a penzisté mají mnohdy zdanitelné příjmy pouze po část roku, i v těchto případech však náleží sleva na poplatníka v plném rozsahu a nekrátí se,“ zdůrazňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Dvě brigády současně

Studenti mají ještě nárok na slevu na studenta ve výši 4020 korun. I když student během roku pracoval jen v některých měsících, při splnění podmínky studia po celý rok se daňové slevy v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání rovněž uplatní v plném rozsahu.

Daňové přiznání za rok 2022 musí mimo jiné podat i daňoví poplatníci, kteří v některém měsíci loňského roku pracovali pro dva zaměstnavatele současně, přičemž jim z obou mezd nebo odměn byla odvedena zálohová daň z příjmu.

PŘEHLEDNĚ: Jak vyplnit dvoustránkové daňové přiznání

Finance

Tato podmínka je tedy splněna i při práci pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 001 korun a více.

„Vzhledem k tomu, že někteří studenti i penzisté si vylepšují svoji finanční situaci různými brigádami vykonávanými současně, tak mají povinnost vyplnit daňové přiznání, i když mají příjmy pouze ze zaměstnání a v některých měsících vůbec nepracovali,“ dodává Ivanco.

Z hlediska pojištění vedlejší činnost

Podnikání v důchodu nebo během studia je pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považováno za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Ta je zvýhodněna, neboť nemusí být při výpočtu ročního pojistného dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Jak si mohou snížit daně rodiny

Finance

Povinné pojistné se vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, tedy poloviny daňového základu.

„Sociální pojištění za rok 2022 se z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti dokonce vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu, kterým je při podnikání po celý loňský rok částka 93 387 Kč,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Dobrovolné vyplnění daňového přiznání

Zatímco při příjmech z podnikání, z nájmu nebo právě při práci pro dva zaměstnavatele současně vzniká zákonná povinnost podat daňové přiznání, tak v případě nároku na vrácení srážkové daně z dohody o provedení práce lze díky dobrovolnému podání daňového přiznání získat tuto částku odvedené daně zpět.

Srážková daň z dohody o provedení práce se během roku 2022 platila, pokud byla hrubá měsíční odměna 10 tisíc korun a méně a nebylo u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani.

Právě studenti a penzisté si často přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do uvedeného limitu.

„Do ročního daňového základu 205 600 korun (obecně) a u studentů do 232 400 korun za rok 2022 je roční daň z příjmu nulová, a případně zaplacená daň z příjmu během roku se tak stává daňovým přeplatkem, důvodem je nárok na slevu na poplatníka a u studentů ještě sleva na studenta,“ objasňuje Ivanco.

Důležité daňové termíny v letošním roce

Finance

Reklama

Související témata:

Výběr článků