Hlavní obsah

Finanční poradna: Jak reklamovat vyúčtování energií

30. 5. 2020, 5:15

Během jara do většiny domácností dorazí od dodavatelů energií vyúčtování spotřeby elektřiny či plynu. S ním je spojený jak nárok na vrácení přeplatku, tak naopak povinnost uhradit nedoplatek. Někteří spotřebitelé však řeší, zda byl odečet proveden správně, i jakým způsobem mohou případné nesrovnalosti ve vyúčtování reklamovat.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Na dotazy spojené s odečty i samotným vyúčtováním přinášíme odpovědi připravené ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest.

Odečty nemají jednotný termín

Pro vyúčtování spotřebovaných energií není stanovený pevný termín, distributor tak provádí odečty elektřiny či plynu v různé dny, a proto vyúčtování nechodí všem domácnostem stejně. O termínu, kdy bude proveden odečet ve vaší domácnosti, musíte být předem informováni. Vaší povinností pak je umožnit přístup k elektroměru nebo plynoměru.

Přehledně: Jaké platby můžete na čas odložit

Koronavirus

„Jestliže tedy někdo zazvoní u dveří mimo oznámenou dobu s tím, že jde provést odečet, může se jednat o podomního obchodníka. Jeho návštěva pak může vyústit v uzavření nevýhodné smlouvy, pokud mu podepíšete nějaký předložený dokument,“ upozornila ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Během pandemie probíhají samoodečty

Vyúčtování může být provedeno i na základě samoodečtu. Zákon však určuje, že k němu může dojít maximálně třikrát po sobě.

„Vzhledem k současné situaci byly odečty pozastaveny. Jestliže si tedy nejste jisti tím, že u vás stihl distributor odečet provést, zkontrolujte si u svého dodavatele, zda vás nevyzval k provedení samoodečtu,“ doporučila Hekšová.

„Od mého dodavatele plynu mi přišla SMS, ve které mě požádal o samoodečet plynoměru pro účely roční fakturace. Odečet s číslem plynoměru jsem mu poté nahlásila e-mailem,” potvrdila Právu způsob odečtu spotřebovaných energií v současné době padesátiletá Kateřina z Prahy.

V případě, že jak odečet, tak samoodečet provedeny nebudou, dojde k tzv. odečtu odhadem. Ten ale může být realizován jen na základě postupu daného zákonem, tzn., že musí vycházet z předpokládané spotřeby daného odběrného místa.

Jak je to s přeplatky i nedoplatky

Výsledkem každého vyúčtování je buď přeplatek, nebo naopak nedoplatek. Zatímco nedoplatek požaduje každý dodavatel energií zaplatit, ne všichni dodavatelé automaticky vracejí přeplatky. Většinou, jedná-li se jen o stokorunové částky, může být praktické je započíst na další zálohy. U vyšších částek však není důvod k tomu, aby si je dodavatelé ponechávali.

Finanční poradna: Co je třeba si ohlídat při změně dodavatele energií

Finance

Rozhodně se vyplatí při pochybnostech o výši nedoplatku či přeplatku vyúčtování řádně zkontrolovat. Pokud vám dodavatel energií (většinou po dohodě s vámi) zasílá vyúčtování v zúženém rozsahu, požádejte ho o kompletní vyúčtování.

Jak odborníci z dTestu upozorňují, je třeba si uvědomit, že platby za elektřinu a plyn se skládají z regulované části, kterou stanovuje stát, a z části neregulované, určené dodavatelem. Vedle kontroly zaplacených záloh je rovněž dobré podívat se na sjednaný produkt, sazbu a výši stálého měsíčního platu, neboť ten se rovněž může významně podílet na výsledné ceně.

Reklamaci podejte písemně

Ze zákona vyplývá, že údaje na vyúčtování musejí být přehledné, srozumitelné a čitelné.

„Jestliže vyúčtování nerozumíte ani po pečlivém prostudování, máte právo na jeho vysvětlení dodavatelem. Ten je také povinen na základě vaší žádosti poskytnout údaj o spotřebě alespoň za poslední tři roky,“ upozornila Hekšová.

Dodavatel je povinen na základě žádosti poskytnout údaj o spotřebě alespoň za poslední tři roky
Eduarda Hekšová, dTest

Součástí obchodních podmínek musí být i podrobnosti týkající se reklamací vyúčtování. Naleznete v nich i dobu, do kdy je možné zaslané vyúčtování reklamovat.

I když dodavatelé někdy vyzývají k podání reklamace prostřednictvím telefonátu, lze jedině doporučit, abyste po prvotním informativním kontaktu podali reklamaci písemně. Získáte tím důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace.

Výsledek reklamace do 15 dnů

Vaši reklamaci musí dodavatel vyřídit do 15 dnů od jejího obdržení. Pokud uzná, že udělal při vyúčtování chybu, musí rozdíl v platbách vyrovnat do 30 dnů od doručení reklamace.

Když ale danou lhůtu nedodrží, vzniká spotřebiteli u elektřiny právo na náhradu za 600 korun za každý den zpoždění, maximálně 24 tisíc korun. U plynu se jedná o částku 750 korun za každý den zpoždění, maximálně 7500 korun. Právo na náhradu ale musíte uplatnit do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, jinak zanikne.

„Jestliže dodavatel nevyřídí reklamaci k vaší spokojenosti nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud. Ovšem uplatnění reklamace vás nezbavuje povinnosti zaplatit případné nedoplatky. Pokud se později ukáže, že reklamace je oprávněná, bude vám nesprávně fakturovaná částka vrácena zpět,“ doplnila Hekšová.

U nájmu bytu platí, že pronajímatel je povinen předložit nájemci vyúčtování spotřeby energií do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. Když se s vyúčtováním zpozdí, má nájemce právo na pokutu ve výši 50 korun za každý den zpoždění. Pokutu pronajímatel neplatí, když sám neobdržel vyúčtování od dodavatele. Musí však nájemci vyúčtování předat, jakmile jej bude mít k dispozici.

Reklama

Související články

Výběr článků