Hlavní obsah

Union bance hrozí odnětí licence pro obchody s akciemi

5. 3. 2003, 15:40 – PRAHA

Union bance, která pro nedostatek hotovosti uzavřela pobočky, hrozí vedle ztráty bankovní licence i odnětí povolení pro obchodování s cennými papíry. Komise pro cenné papíry již v únoru zahájila s bankou správní řízení a předběžným opatřením jí nakázala zastavit poskytování investičních služeb a nakládat s majetkem zákazníků.

Foto: Martina Žáčková

Termálním bazénům pomohla v rozjezdu obleva na horách. Lyžaři objevili v koupání ideální náhradní program.

Článek

Komise měla obavy o finanční kondici UB a podezírala ji i z přerušení činnosti bez toho, aby zajistila plnění závazků vůči klientům. Proti rozhodnutí o předběžném opatření se není možné odvolat. "O výsledku správního řízení bude komise veřejnost informovat, jakmile bude vydáno pravomocné rozhodnutí," uvedla mluvčí KCP Radka Procházková.

Union banka, člen a akcionář pražské burzy, patří objemem obchodů s cennými papíry na burze do první desítky. V únoru zaujala banka s výsledkem 10,5 miliardy korun šestou příčku mezi burzovními členy, ale několik firem údaje nepublikuje. Drtivou většinu kontraktů představovaly dluhopisy. Burza zatím stanovisko k Union bance neposkytla.

Dovozci musejí znovu platit clo

Dovozci, kteří zaplatili clo prostřednictvím Union banky, budou muset celou částku zaplatit celním orgánům ještě jednou. Platby, které zůstaly po uzavření poboček Union banky zablokovány uvnitř finančního ústavu, budou totiž celní orgány vymáhat u importérů. Ve zlínském regionu zamrzla platba cla v Union bance asi stovce firem a průměrná částka pohledávky se pohybuje pod sto tisíci korunami.

Firmy se mohou obrátit na celní orgány o povolení odkladu platby, posečkání nebo úhradu dlužné částky ve splátkách. Za dobu posečkání zaplatí dlužník úrok z odložené částky ve výši 140 procent diskontní úrokové sazby ČNB. "Při současné výši diskontní sazby je placení úroku z odkladu mnohem výhodnější něž penále," řekl Duchoň.

Celní úřady působící v rámci Celního ředitelství Olomouc doposud nepřistoupily k vymáhání plateb, které zůstaly v Union bance zmrazeny. "K těmto případům budou celní úřady přistupovat jednotlivě podle dalšího vývoje v Union bance," řekl mluvčí olomouckého celního ředitelství Václav Link.

UB porušuje dohodu

Podle zdroje ČTK Union banka v několika případech porušila dohodu, že převede finanční prostředky na celní úřady v desetidenní lhůtě. V případě, že peníze z Union banky na celní úřady dorazí, bude opětovně zaplacená částka dovozcům vrácena. Postihy za zpoždění platby se budou řešit s finančním ústavem.

Reklama

Související články

Výběr článků