Hlavní obsah

Milostivé léto pomůže lidem od exekucí

17. 10. 2021, 16:58

Desetitisíce až statisíce lidí se mohou zbavit zátěže v podobě exekuce. Koncem tohoto měsíce totiž začne běžet tříměsíční lhůta, kdy bude možné splatit dlužnou částku jen s drobným poplatkem navíc.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Jednou z častých příčin exekucí jsou nezaplacené pokuty z MHD.

Článek

Dlužníci tak nebudou muset platit mnohdy vysoké sumy za vedení exekuce ani další sankce. Odpadnou jim tím tíživé závazky, které je nezřídka ženou mimo oblast legální ekonomiky.

„Konkrétně jde o dluhy veřejnoprávních institucí, jejich firem a zdravotních pojišťoven,“ popsal Daniel Hůle z Člověka v tísni podstatu akce, pro kterou se vžil název Milostivé léto.

Exekucím v Česku stále čelí přes 2200 dětí, většina kvůli stokorunám

Domácí

Jde tedy o dluhy za neuhrazené poplatky u obcí, krajů, státu, za zdravotní pojištění či pokuty za jízdu načerno. Vztahuje se to i na společnosti, kde má většinový podíl stát, obce nebo kraje, například na ČEZ.

Existují samozřejmě výjimky, kterých se Milostivé léto nedotkne. Týká se totiž dluhů vymáhaných soudním exekutorem, nikoliv těch, jež jsou vyžadovány v rámci soudních a daňových exekucí.

Exekutorovi paušál

„Nevztahuje se ani na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti,“ konstatoval prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík.

„Dále se to netýká pohledávek věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví,“ doplnil. A samozřejmě se Milostivé léto nedotkne ani dluhů, jež má někdo třeba u banky nebo jiného člověka.

Exekuci na důchod čelí desítky tisíc seniorů

Domácí

A jak při splácení postupovat? Předně by měl člověk vědět, komu částku dluží, kolik z ní tvoří takzvaná jistina, tedy základní suma, kterou si půjčil a exekutor ji vymáhá. „Není nutné vyplňovat formulář, o splnění podmínek se rozhodne z úřední povinnosti i bez návrhu,“ uvedl Mlynarčík.

Není ani potřeba podávat návrh či dokládat jakékoli dokumenty. „Podmínkou je, že dlužník nejpozději ve vymezeném období uhradí aktivně jistinu dluhu (případně doplatí její zbytek – pozn. red.) a na nákladech exekuce paušální částku ve výši 907,50 koruny,“ dodal Mlynarčík s tím, že se odpuštění poplatků týká i exekucí, kde již dlužník jistinu zaplatil a kde již doplácí jen pokuty a náklady na řízení. Musí v tom případě ale exekutorovi poslat oněch 907,50 Kč.

Jak dlužnou částku, tak onen dodatečný poplatek je přitom nutné poslat na bankovní účet exekutora. Ten lze zjistit například na jeho webu, ale lépe je si ho ověřit přímo u něj.

Vězni mohou své dluhy začít řešit ještě za mřížemi

Ekonomika

„Ideální je poslat exekutorovi doporučený dopis se žádostí o vyčíslení jistiny a sdělení va­riabilního symbolu, a tím ho informovat, že využívám Milostivé léto,“ konstatoval Hůle.

Do dopisu ale je podle něj nutné uvést následující větu: „Dávám na vědomí, že v tomto řízení využívám tzv. Milostivého léta dle části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb., v účinném znění.“ Vzor dopisu je možné najít například na webu Jakprezitdluhy.cz.

Pokud má člověk oněch exekucí více, je podle Hůleho nutné zaplatit dodatečnou částku 907,50 Kč u každé exekuce zvlášť.

Podle Exekutorské komory se může Milostivé léto týkat přibližně až jedné třetiny exekucí. Těch je celkem 4,3 milionu. „Záleží nicméně na tom, kolik dlužníků Milostivého léta vy­užije, což se bude odvíjet podle jejich informovanosti o této možnosti,“ uvedl Mlynarčík.

Poslanci schválili zastavení dlouholetých bezvýsledných exekucí

Domácí

Pokud si člověk není jistý, jestli na něj je podobná exekuce vedena, může si to zjistit například na webu Centrální evidence exekucí.

Věc má ale i další háček. Omezený termín, kdy se člověk může zbavit dluhů. „Pokud tak dlužník do 28. ledna neučiní, exekuce mu poběží dál,“ upozornil poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL), který Milostivé léto do exekučního řádu prosadil.

Jak na levné splacení exekucí
Jakých dluhů se to týká
Exekucí, které prostřednictvím soudního exekutora vymáhá stát, kraj, obce nebo firmy s většinovou státní či obecní účastí, třeba ČEZ nebo městský dopravní podnik. Jde např. o dluhy za poplatky, zdravotní pojištění, jízdu načerno.
Výjimky, pro něž to neplatí
Například výživné, náhrada škody způsobená trestným činem.
Kolik to bude stát
Základní dlužná částka (jistina) je bez sankcí, úroků nebo poplatků za vymáhání 907,50 Kč za každou exekuci jako paušál exekutorovi.
Kdy dluh splatit
Mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022.
Jaké dokumenty doložit
Žádné, není třeba ani žádat.
Kam poslat peníze
Na účet exekutora, kterého je třeba o využití možnosti písemně informovat. Číslo účtu a variabilní symbol by měl dodat on.
Zdroj: Exekutorská komora, Člověk v tísni

Reklama

Výběr článků