Hlavní obsah

Vondrášek o novém útvaru: Nejvýznamnější teroristické útoky jsou páchány přes internet

13. 6. 2022, 14:05

Policejní prezident Martin Vondrášek v rozhovoru pro Právo vysvětloval důvody, proč k 1. lednu vznikne nový celostátní útvar zaměřený na terorismus, extremismus a kybernetickou kriminalitu. Hlavním z nich je skutečnost, že řada teroristických útoků i aktivit extremistů se odehrává přes internet.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Policejní prezident Martin Vondrášek.

Článek

Jaké změny nyní čekají českou policii?

Je jich celá řada. Všechny mají oporu ve tři roky trvající odborné diskusi a nyní jde o tři hlavní body. První se týká územních odborů (okresů) a pro mě je naprosto zásadní. Jde o zařazení vedoucích oddělení obecné a hospodářské kriminality do vyšších tarifních tříd, tedy do hodností vrchních komisařů.

V okamžiku, kdy ministr vnitra schválí změnu organizační struktury, tak bude možné vypsat nabídkové řízení na pozici ředitele

V současnosti jsou zařazeni do stejných tarifních tříd jako jejich podřízení a nižších než řadoví kriminalisté v krajích. Vlastně je chceme jednak trošku namotivovat a také narovnáváme přirozený kariérní postup.

Co je druhá změna?

Diskutovalo se o vytvoření Národního kriminálního úřadu, ale došli jsme k závěru, že v této době v České republice se zkušenostmi, které máme, je daleko lepší model mít menší výkonné a specializované útvary, které si budou dělat své problematiky, ale i navzájem spolupracovat. Budou zastřešeny pouze náměstkem pro Službu kriminální policie a vyšetřování Tomášem Kubíkem.

V policii vznikne nový útvar pro boj s kyberkriminalitou a terorismem

Nejzásadnější změnou je ale vznik nového samostatného útvaru, ne?

Ano. Současná Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) má nyní pět sekcí, pět problematik: extremismus a terorismus, kybernetickou kriminalitu, finanční kriminalitu, zločinecké struktury, závažnou hospodářskou trestnou činnost a korupci.

Odborná diskuse měla za cíl říct, zda všechny tyto problematiky mají být zastřešeny jedním útvarem, nebo jestli by bylo vhodné něco vyčlenit a dát tomu samostatnou hlavu, samostatný útvar.

Původně se ale hovořilo o vzniku více než jednoho nového útvaru.

Hovořilo se o více útvarech. Ve výstupech ze září 2019 byla velmi vážně diskutovaná i úvaha o vyčlenění finanční policie z NCOZ. Nicméně jsme došli k jednoznačnému závěru, že tady jsou problematiky extremismu, terorismu a kybernetické kriminality, které si opravdu vyžadují samostatný útvar, samostatnou pozornost i pro mezinárodní spolupráci a jsou významně propojené.

Nový šéf české policie k dezinformátorům: Nepřekvapila mě hrubost, ale hloupost

Vždyť nejvýznamnější teroristické útoky jsou dnes páchány zejména prostřednictvím internetu, v rámci virtuálního prostředí, tedy kybernetickými způsoby.

Zbylé tři sekce naopak nemůžeme od sebe oddělit, protože trestná činnost je tam hodně provázaná. Finanční kriminalita, zločinecké struktury a korupce jsou spojené nádoby a jakékoli další členění NCOZ by podle mě nebylo vhodné.

Kolik bude mít nový útvar policistů?

V současné době má NCOZ 904 policejních míst a asi 150 neobsazených míst. Když převedeme sekci extremismu, terorismu a kybernetické kriminality na samostatný útvar, tak v podstatě odebereme z těch 904 míst právě 150 míst. S vedením tedy bude mít maximálně 160 míst.

Nechceme přijít o žádného slušného a pracovitého policistu

Teď vám neřeknu, jestli od 1. ledna 2023 v něm bude osmdesát lidí, 120, nebo 140. Protože jsme se celkem riskantně rozhodli, a beru to na moji odpovědnost, dát každému policistovi z NCOZ na výběr. Očekávám, že lidé, kteří jsou odborníci v oblasti extremismu, terorismu a kybernetické kriminality, budou přirozeně chtít zůstat ve své problematice a přejdou na nový útvar.

NÚKIB: Počet kybernetických incidentů se po rušném dubnu vrátil k průměru

Ale když kdokoli z nich řekne, že chce z nějakého důvodu zůstat na NCOZ, tak tam pořád bude dostatek volných míst pro jeho zařazení.

Nechceme totiž přijít o žádného slušného, pracovitého policistu, i po zkušenosti s rokem 2016 (tehdy odešla řada policistů poté, co byly překvapivě sloučeny protikorupční policie a ÚOOZ v novou centrálu NCOZ – pozn. red.).

A máte dost policistů na zmíněné tři oblasti, které budou vyčleněny?

Pokud by ta místa byla obsazená, tak by to byl dostatečný počet. V současné době všechna obsazená nejsou, chybí tam desítky lidí. Ale očekávám, že od 1. ledna všechny úkoly, které dnes plní ty sekce v rámci NCOZ, bude s nějakým potenciálem do budoucna plnit nový útvar.

Jak se bude jmenovat?

Pracovně uvažujeme o národní centrále a určitě v tom názvu musí být všechny ty problematiky. V minulosti se tomu říkalo Terex – terorismus a extremismus. Ale to tam nebyla kyberkriminalita.

ŘSD: Výkupné hackerovi nezaplatíme

Pro nás ten název ale není úplně zásadní, nicméně v návrhu změny organizační struktury policie, který musíme v červnu předložit ke schválení a k podpisu ministrovi vnitra, už musíme přesný název mít.

Kde bude sídlit?

Stejně jako NCOZ v pražské Zbraslavi. Některé objekty budou z NCOZ pro tento útvar vyčleněny.

Jak to bude vypadat s výběrem jeho ředitele?

V okamžiku, kdy ministr vnitra schválí změnu organizační struktury, tak bude moci náměstek Kubík vypsat nabídkové řízení na pozici ředitele. Toho se mohou zúčastnit policisté v tarifní třídě deset, což jsou ředitelé celorepublikových útvarů, krajských policejních ředitelství a jejich

náměstci, případně i v tarifní třídě jedenáct (ředitelé bezpečnostních sborů a tajných služeb a jejich náměstci – pozn. red.).

Extremistickou scénu mění dezinformace

Když se kandidát vybere v rámci nabídkového řízení, bude ustanoven do funkce. Pokud se nevybere, musíme podle zákona vypsat výběrové řízení, a tím už otvíráte prostor nižší, deváté tarifní třídě.

Já do toho zasahovat nebudu, ale byl bych hrozně rád, aby se vedení podařilo vybrat už během léta, aby mělo na podzim čas si vybudovat maximální možné zázemí. Aby 1. ledna ty sekce hladce přešly pod nový útvar a fungovaly.

Výběr článků