Hlavní obsah

Vondrášek: Kontroly jsou signál převaděčům. Tudy cesta nevede

3. 10. 2022, 3:11

Policejní prezident Martin Vondrášek Právu řekl, proč vláda přistoupila ke znovuzavedení hraničních kontrol na hranicích se Slovenskem. Týkají se těch, kteří překračují hranici do Česka. Slovenský premiér Eduard Heger tato opatření kritizoval.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Policejní prezident Martin Vondrášek

Článek

Proč došlo ke znovuzavedení hraničních kontrol?

O dočasném znovuzavedení kontrol v celém úseku státní hranice se Slovenskou republikou rozhodla vláda v souladu s článkem 28 Schengenského hraničního kodexu. Policie České republiky tak bude prakticky naplňovat příslušné opatření obecné povahy. Účelem má být nejen pozitivní ovlivnění vývoje tranzitní nelegální migrace přes naše území, ale také jasné vyslání signálu převaděčům, že přes česko-slovenskou hranici cesta nevede.

Lidé musejí počítat s kontrolou, obdobnou, jako když jsme nebyli součástí Schengenu

Je to důsledek neplnění readmisních dohod (mezinárodních smluv, pozn. red.) ze strany Slovenska?

Postoj Slovenska k naplňování readmisní dohody je jedním z faktorů, které zcela nepochybně k samotnému rozhodnutí vlády přispěly. Česká republika své závazky vyplývající z readmisních dohod plní, aktuálně zejména ve vztahu k Německu, proto chceme, aby obdobný přístup volili naši sousedé ve vztahu k nám.

Převaděč projel kontrolní stanoviště. Policie po něm střílela

Jakým způsobem hraniční kontrola probíhá? Koho se týká?

Hraniční kontroly se především týkají těch, kteří překračují státní hranici ve směru do České republiky. Lidé musejí počítat s kontrolou, obdobnou jako v dobách, kdy jsme nebyli součástí schengenského prostoru. Také je nezbytné brát v potaz skutečnost, že není možné překračovat státní hranice v místech, která k tomu nejsou určena.

Jedná se o místa, která nejsou na seznamu 27 hraničních přechodů – 17 silničních, 7 železničních, 3 říční.

Měly by být zpřísněny tresty pro převaděče?

Policie opakovaně navrhovala zpřesnění a zpřísnění skutkových podstat trestných činů dle § 340 a 341 trestního zákoníku. V současné době je toto téma předmětem jednání mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem spravedlnosti. Podle stávající legislativy, dle které postupujeme, jsme od začátku letošního roku k dnešnímu dni zahájili trestní stíhání ve vztahu k převaděčství již u 125 osob. Část z nich realizujeme ve zkráceném přípravném řízení, u některých probíhá trestní stíhání vazebně.

Kontrola na hranicích bude trvat do 8. října. Jaké jsou parametry případného prodloužení?

Ve středu 5. října by mělo být celé opatření vyhodnoceno a posouzeno vládou. Ta může dle situace rozhodnout o jeho ukončení, případně o prodloužení až o dvacet dní, maximálně po dobu dvou měsíců v souladu s článkem 28 Schengenského hraničního kodexu.

Není možné překračovat státní hranice v místech, která k tomu nejsou určena

Musela se na tuto akci policie nějak speciálně připravit? Kolik policistů a celníků jste nasadili? Používáte nějakou speciální techniku?

Na znovuzavedení kontrol na státních hranicích jsme se připravovali již od roku 2015, kdy vrcholila migrační krize v Evropě. Mimochodem, aktuální statistika hovoří o čtyřnásobném počtu tranzitních nelegálních migrantů zajištěných na našem území ve srovnání s rokem 2015. Máme zpracované typové plány, uskutečnili jsme několik součinnostních cvičení. Policistů bude na jednu dvanáctihodinovou směnu nasazeno až 500, k tomu 60 celníků. Pochopitelně budeme využívat také speciální techniku, leteckou službu Policie ČR apod.

Kontroly na hranicích mají být překážkou převaděčským skupinám, tvrdí Rakušan

Jak tuto situaci budete řešit dále – budete jednat například se slovenskou, potažmo s maďarskou stranou o dalším postupu?

Jednání se Slovenskem se uskutečnila na úrovni hlavních hraničních zmocněnců, na úrovni policejních prezidentů i na úrovni ministrů vnitra. Bohužel, do současné doby se nepodařilo nalézt společnou řeč, avšak co není, může být, jednání budou zcela jistě pokračovat.

Ke kolika zadržením nelegálních migrantů denně momentálně dochází?

Aktuálně zaznamenáváme v průměru 250–400 zajištěných tranzitních nelegálních migrantů, přičemž nejvíce postiženými kraji jsou kraje Jihomoravský a Zlínský.

Co následuje po jejich zadržení?

Omezení osobní svobody, eskorta do jednoho z registračních center, ať už v Holešově, nebo v Břeclavi, a nezbytné administrativní úkony. Zjišťujeme totožnost, snímáme otisky prstů a pořizujeme fotografie obličeje.

To vše za účelem evidence a porovnání údajů s mezinárodními databázemi, včetně nezbytného bezpečnostního screeningu. Následuje vydání výjezdního příkazu a patřičné poučení o možnosti požádat na našem území o vízum za účelem strpění. Toho ale drtivá většina z příchozích nevyužívá a po těchto úkonech pokračují dál v cestě.

Slovenský premiér kritizuje Česko za zavedení hraničních kontrol

Kolik migrantů policie zadržela za poslední týden?

Za poslední týden jsme zajistili celkem 2293 tranzitních nelegálních migrantů, od začátku roku více než 12 tisíc.

Zkomplikovala se nějakým způsobem bezpečnostní situace?

Nezaznamenali jsme nárůst trestné činnosti ze strany tranzitních nelegálních migrantů. Pro představu, trestná činnost Syřanů tvoří ve statistikách kriminality 0,04 %. Naše zkušenosti tak v tuto chvíli ukazují, že není v zájmu těchto lidí páchat zde trestnou činnost.

Nárůst zaznamenáváme pouze v rámci trestné činnosti spojené s převaděčstvím a jsem rád, že se nám daří tento druh trestné činnosti potírat. Bezpečnostní situaci však vyhodnocujeme nepřetržitě a jsme připraveni na aktuální hrozby reagovat.

Reklama

Výběr článků