Hlavní obsah

V účetnictví ministerstva zemědělství zjistili kontroloři chyby za 1,2 miliardy

22. 4. 2013, 8:22 – Praha

Ministerstvo zemědělství podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v roce 2011 špatně vyúčtovávalo dotace. Kontroloři zjistili nesrovnalosti ve výši 1,2 miliardy korun. Ty vznikly zejména tím, že resort vyúčtoval i dotace, které měly vyúčtování až v dalším roce, uvedla v pondělí mluvčí NKÚ Olga Málková. NKÚ rovněž poukázal na skutečnost, že celkovou uzávěrku nezkontroloval, neboť výklad účetních předpisů je nejasný.

Foto: Martin Štěrba, ČTK

Článek

NKÚ uvedl, že opakovaně upozorňuje, že pravidla pro vedení účetnictví a výkaznictví organizačních složek státu musí být v celém rozsahu jednoznačná, srozumitelná a úplná. V účetní závěrce ministerstva zemědělství za rok 2011 ale nebylo možné vyhodnotit správnost použití pravidel u více než 62 miliard korun, proto se NKÚ ke spolehlivosti závěrky nevyjádřil. Nejasnosti se podle mluvčí týkaly například předfinancování výdajů, které má později proplatit EU, nebo majetkové účasti státu v obchodních společnostech.

Resort výtky vůči vedení účetnictví uznal a "přijal opatření k jejich nápravě". Proti dalším postřehům NKÚ se však již loni v listopadu ohradil.

Kontroloři zjistili, že ministerstvo zemědělství v roce 2011 uhradilo soukromé společnosti přes 60 miliónů korun, a to na základě rozhodnutí soudu, protože MZe muselo dostát svému ručitelskému závazku za úvěr státního podniku. Za tento úvěr 100 miliónů korun se ministerstvo v roce 1992 zaručilo v rozporu s tehdejším právním řádem. Státní podnik dluh bance neuhradil. MZe uhradilo 70 miliónů korun v roce 1995. Zbytek pohledávky banka postoupila soukromé firmě, která MZe o tuto částku i s úroky zažalovala. Soud nároky soukromé firmy potvrdil.

Školné pro zaměstnance je v pořádku, tvrdí resort

Ministerstvo zemědělství předloni také na základě kvalifikačních dohod uzavřených se svými zaměstnanci zaplatilo školné a výdaje spojené se studiem na vysoké škole 21 zaměstnancům za celkem 880 000 korun.

"Úhrada školného je podle NKÚ právem smluveným nad rámec povinností organizační složky státu podle zákoníku práce, a proto v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech," uvedl úřad. Pro podezření z porušení rozpočtové kázně bylo zjištění oznámeno správci daně.

"Školné hrazené zaměstnancům studujícím na vysokých školách se podle ministerstva zakládá na právních předpisech v souladu s ustanovením § 232 zákoníku práce, včetně dosažení zvýšené kvalifikace zaměstnanců hospodárnější formou," oponovala nálezu NKÚ Taťána Voců z tiskového oddělení resortu.

Reklama

Výběr článků