Hlavní obsah

Přišla koruna a exekuce běží dál. Exekutor Podkonický čelí kontrole

10. 8. 2022, 12:02

Ministerstvo spravedlnosti zahájilo u pražského exekutora Juraje Podkonického další kontrolu. Důvodem jsou mimořádné splátky na bagatelní exekuce.

Foto: Právo

Juraj Podkonický

Článek

Jak Právo informovalo minulý týden, splátky ve výši pouhé koruny se podle interních informací, jež získala organizace Člověk v tísni a její vedoucí programu dluhového poradenství Daniel Hůle, objevily u tisíců účtů dlužníků po republice. Bez těchto splátek by exekuce záhy skončily.

Kontrolu u Podkonického potvrdilo Právu tiskové oddělení ministerstva. „Do jejího skončení se ke kontrole nemůžeme vyjadřovat,“ řekl mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Pokud by u bagatelních exekucí nebyla za tři roky splacena ani koruna, tak by na konci dubna skončily

U tzv. bagatelních exekucí se základním dluhem max. 1500 korun platí, že pokud u nich nebyla za poslední tři roky splacena ani koruna a věřitel na výzvu exekutora netrval na pokračování exekucí a nezaplatil zálohu 500 Kč, exekuce by nejpozději na konci dubna skončily.

Exekutoři našli kličku u bagatelních exekucí, říká Hůle

Ale vzhledem k tomu, že na ně někdo nečekaně poslal na konci minulého roku korunu splátky, vymáhání pokračuje. Podle Hůleho, na jehož upozornění se ministerstvo při kontrole odvolává, se u Podkonického týká například exekucí, v nichž jako věřitel funguje společnost Tessile ditta zastupovaná advokátem Pavlem Truxou.

„Poslali jsme panu Podkonickému žádost o informace, aby nám specifikoval ty platby ve výši jedné koruny ve všech případech, o nichž víme. A v jednom nám už odpověděl, že 28. prosince třetí osoba zaplatila korunu na pokladně soudního exekutora,“ řekl Hůle.

Nelze tak podle Hůleho zjistit třeba z čísla účtu, kdo platbu provedl. Jak také upozornil, byla by s podivem představa, že někdo, koho se exekuce netýká, přijde na pokladnu k soudnímu exekutorovi tři dny před uplynutím termínu, aby zaplatil jednu korunu, a to ještě za někoho jiného.

Bez sankce

Redakce Práva se snažila získat reakci samotného exekutora Podkonického, ale do uzávěrky tohoto vydání žádná odpověď z jeho kanceláře nedorazila.

Milostivé léto bude až od září. Peníze poslané dříve přijdou vniveč, zdůrazňuje Hůle

Není to první kontrola, která u Podkonického v poslední době probíhá. Dvě se u něj udály už na počátku roku: jednu provedlo ministerstvo spravedlnosti, druhou Exekutorská komora. Důvodem bylo nařčení ze strany Člověka v tísni, že si exekutor nechal od dlužníků proplácet náklady za doručení pošty advokátovi a dokládat to zfalšovanými doručenkami.

„Aktuálně kontrolní komise ukončila analýzu vyžádaného spisového materiálu. Se závěry kontroly se nicméně musí nejprve seznámit soudní exekutor, který má právo podat proti kontrolním zjištěním námitky. Proto v současné době ještě nelze k výsledkům kontroly říct nic podrobného,“ sdělila Právu mluvčí komory Eva Rajlichová.

Ministerstvo Podkonického kontrolovalo ve stejné věci, ale navíc ještě kvůli tzv. milostivému létu z přelomu loňského a letošního roku. Během milostivého léta stačilo u některých dluhů zaplatit exekutorům základní dluh a paušální náhradu 908 korun a exekuce skončila, dlužník už nemusel hradit další náklady ani úroky.

Počet seniorů v exekuci roste. Splácejí téměř pětinu penze

„Během kontroly bylo prověřeno šedesát exekučních spisů se zaměřením zejména na to, zda si exekutor plošně v usneseních o zastavení exekuce v rámci milostivého léta v rozporu se zákonem účtoval dvojí paušální náhradu,“ sdělil Řepka.

Pochybení zjistila kontrolní komise ministerstva ve třech případech, kdy exekutor požadoval více než jednu paušální náhradu. Ve dvou z těchto případů ale ministerstvo podle Řepky nezjistilo, že by Podkonický prostředky navíc nakonec inkasoval, u jednoho případu nakonec částku uhrazenou nad rámec jedné paušální náhrady povinnému vrátil.

„Ve všech případech exekutor zjištěná pochybení napravil. Exekutora jsme na ně upozornili a vyzvali, aby se jich napříště vyvaroval,“ dodal Řepka.

Rovněž ve věci, kvůli níž Podkonického kontrolovala Exekutorská komora, shledali úředníci pochybení.

„Prověřovali jsme účtování náhrady za osobní doručení písemností, které měly být v minulosti doručovány advokátovi Tomáši Sokolovi jako zástupci oprávněného (věřitele). Bylo shledáno pochybení exekutora, když měla být v případě osobního doručování písemností vždy vyhotovena doručenka obsahující skutečný fyzický podpis doručující osoby a osoby přebírající tyto písemnosti,“ uvedl Řepka.

Kvůli dovolené se zadluží málokdo, nejčastěji pak rodiny se dvěma dětmi

Ministerstvo k tomu ale konstatovalo, že průběh doručování ani formu jednotlivých doručenek žádný z účastníků řízení nerozporoval.

„Na základě získaných podkladů nebylo také možné uzavřít, že by k doručování vůbec nedošlo a že by tedy náhrada za osobní doručování byla účtována neoprávněně. S ohledem na skutečnost, že k pochybení došlo před více než deseti lety, nebylo možné pochybení exekutora řešit disciplinárně, proto byl na pochybení upozorněn a vyzván, aby se jich

napříště vyvaroval,“ vysvětlil Řepka.

Reklama

Výběr článků