Hlavní obsah

Přehledně: Co se mění a kde jsou povinné roušky

4. 9. 2020, 15:33
Novinky, Jaroslav Soukup

Hygienici v pátek oznámili další opatření, která přijali v souvislosti s šířením koronaviru. V Praze budou od středy příštího týdne roušky povinné i v obchodech a restaurace i bary budou uzavřené mezi půlnocí a 6:00. Od pondělí 14. září budou muset žáci a studenti pražských škol nosit roušky ve společných prostorech.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Lidé v Praze

Článek

Opatření v Praze

 • Od 9. září budou provozovny stravovacích služeb uzavřeny mezi 0:00 a 6:00. Opatření se nevztahuje na provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.
 • Od 9. září budou roušky povinné ve vnitřních prostorech provozoven určených pro prodej zboží (obchody) a ve vnitřních prostorech staveb a v prostorech, které s nimi funkčně souvisí (např. chodby v nákupních centrech).
 • Od 14. září bude platit povinnost nošení roušek také ve společných vnitřních prostorech škol (ZŠ, SŠ a VŠ), např. na chodbách. Výjimku mají mateřské školy. Povinnost nosit roušku se nevztahuje na učebny, třídy, tělocvičny a kabinety.

Ve společných prostorách pražských škol budou povinné roušky

Kde plošně v celé ČR platí povinnost nosit roušky:

 • v městské i meziměstské dopravě
 • na úřadech a na poštách
 • ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
 • ve volebních místnostech
 • na vnitřních akcích s více než 100 účastníky (divadla, kina, koncertní sály atd.)

Situace v Praze je alarmující. Roušky budou povinné i v obchodech, restaurace na noc zavřou

Povinnost nosit roušku se nevztahuje na: 

 • děti do dvou let věku
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu
 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů včetně společné fotografie se členy domácnosti a dalšími blízkými osobami
 • pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných bazénů
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení
 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě
 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb

Reklama

Související témata:

Výběr článků