Hlavní obsah

Přehledně: Co mění novela pandemického zákona, o kterou se tak bojovalo

3. 2. 2022, 10:44 – Praha

Poslanci ve středu po dvou dnech napětí ve Sněmovně schválili novelu pandemického zákona, podle kterého jsou přijímaná opatření proti šíření koronaviru. Novela například rozšiřuje okruh omezení činností, které bude moci vyhlašovat vláda. Pokud ji podpoří i Senát a prezident, platit bude do konce listopadu. Novinky přinášejí seznam změn.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Jednání Sněmovny o pandemickém zákonu

Článek

Co mění novela:

 • Prodlužuje platnost části zákona o vydávání mimořádných protikoronavirových opatření ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic z konce února na konec listopadu
 • Mimořádná opatření budou moci nově regulovat jakoukoli činnost provozovanou v provozovně, na tržišti a v tržnici, a to včetně provozní doby, a dále provoz zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků nebo obdobných objektů, veřejných knihoven, hvězdáren a planetárií, dále také konání hudebních, divadelních a kinematografických představení, pohybových a tanečních produkcí, slavností, kulturních festivalů a přehlídek nebo jiných obdobných událostí, trhů, veletrhů a prodejních hospodářských výstav, zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti a příměstských táborů
 • Regulace se bude moci týkat rovněž činností vykonávaných mimo provozovny, například přímo u zákazníka (mimo jiné kadeřnických služeb, kosmetiky, manikúry a pedikúry) a taxislužby
 • Mimořádná opatření budou moci omezit provoz vnitřních a venkovních sportovišť a výuky a dalších činností ve všech typech škol a školských zařízení i v předškolních zařízeních
 • Regulaci provozu včetně otvírací doby novela umožní u hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů nebo diskoték a u heren nebo kasin
 • Úřady budou moci nařídit testování na koronavirus například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a dalším pracovníkům jako nyní

Konec certifikátů: Neočkovaní se můžou vrátit do restaurací i na akce

Domácí
 • Nařízení izolace nebo karantény budou moci orgány ochrany veřejného zdraví oznamovat lidem nejen ústně, ale například telefonicky nebo písemně, a to třeba i krátkou textovou zprávou; novela zároveň umožní stanovit mechanismy proti možnému zneužití a zavede lhůtu tří pracovních dnů, v níž má krajská hygienická stanice po námitce prošetřit důvodnost nařízené karantény či izolace
 • Možnost vydávat opatření pro své resorty mají dostat také ministerstva obrany a vnitra
 • Hejtmani budou moci po projednání v krizovém štábu vyzvat krajskou hygienickou stanici k vyhlášení mimořádného opatření i navrhnout jeho znění, hygienická stanice bude muset výzvu projednat
 • Bude možné nařídit takzvanou samoizolaci lidem, kteří se vracejí ze zemí se zvýšeným rizikem nákazy koronavirem, a povinnost vyplnit takzvaný příjezdový formulář
 • Novela upravuje jednání členů orgánů právnických osob na dálku
 • Správní soudy nebudou muset přednostně přezkoumávat napadená, ale již zrušená či neúčinná mimořádná opatření za předpokladu, že nebyla nahrazena obdobnými opatřeními
 • Všechny skutkové podstaty přestupků souvisejících s porušováním protikoronavirových opatření budou výhradně v pandemickém zákonu, nikoli také v zákonu o ochraně veřejného zdraví; sníží se na pětinu horní hranice u všech pokut, které mohou úřady za porušení opatření ukládat

Poslanci schválili novelu pandemického zákona

Domácí

Reklama

Výběr článků