Hlavní obsah

Se studnou a dešťovkou jste o vodu bohatší

16. 6. 2020, 8:36
Novinky, Dana Jakešová

Vinou extrémních výkyvů počasí a suchých období se stává voda stále vzácnější surovinou. Zásoby podzemních i povrchových vod se tenčí. Nezbývá než se s pitnou vodou naučit lépe hospodařit, hledat jiné možnosti, jak ji získat.

Foto: Bauhaus

Pro čerpání vody přímo ze studny hlubší než 8 m se používají ponorná čerpadla pro studny nebo alternativně čerpadla pro vrty. V obou případech jde o čerpadla tlaková a ponorná, je tedy třeba hlídat výšku hladiny, aby nedocházelo k chodu na sucho.

Článek

Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v půdě i vodních tocích. Po další mírné zimě je situace již téměř kritická, sucho se dále prohloubilo. Jak se na tuto situaci adaptovat?

Naléhavěji než kdykoliv předtím je třeba chránit vodní zdroje, hledat nové a efektivněji využívat ty dostupné. A to se netýká jen měst či firem, ale i domácností. Zaměřit bychom se přitom měli zejména na úsporu pitné vody. Zalévání zahrady či napouštění bazénů z vodovodního řadu by mělo být už tabu.

Jak políčit na dešťovou kapku

Efektivní využívání dešťové vody je na pořadu dne. V praxi to znamená zachytávat ji do nádrží, ideálně do izolovaných nádrží pod zemí nebo v suterénu domu. Na rozdíl od nadzemních nádrží je v nich kvalita vody dlouhodobě stálá.

Nádrže na srážkovou vodu oceníte především při přívalových deštích, které jsou v jarních a letních měsících časté. Voda z nich se do vyschlé půdy vsakuje jen těžko, zatímco nádrže na vodu se naplní a vodu lze používat ještě několik týdnů poté. To je obrovské plus.

Foto: Bauhaus

Sud na dešťovou vodu Aquacan je vysoký 120 cm a má objem 360 l. K dostání je v odstínech antracit, šedá a terakota. Cena 1690 Kč.

Jenže realizace takové nádrže zabudované do země není vůbec levnou záležitostí. Se zafinancováním vám může pomoct dotační program Dešťovka, který spravuje Státní fond životního prostředí. Peněz je v něm aktuálně dostatek. Na konci dubna do něj totiž ministerstvo životního prostředí přidalo dalších 100 milionů korun.

Jak dešťovka funguje

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů (i bytových domů). Podporuje tři základní systémy – nádrž na srážkovou vodu na zalévání zahrady, nádrž na srážkovou vodu k zalévání i splachování v domácnosti a systém na recyklaci odpadní vody z domácnosti.

Dotace pokryje domácnosti až polovinu výdajů na zavedení systému. V případě nádrže (objem musí být alespoň 2000 l) lze získat až 55 000 Kč, resp. nejvýše 20 000 Kč fixní částky a k tomu proměnnou částku 3500 Kč/m3 podle velikosti nádrže. Tuto variantu není možné využít u novostaveb.

V případě varianty č. 2 „zalévání a splachování“ činí maximální výše dotace 65 000 Kč (nejvýše však 35 000 Kč fixní částky, proměnnou částku 3500 Kč/m3 podle velikosti nádrže). U třetího systému – využití šedé odpadní vody – pak dotace může být až 105 000 Kč.

Podání žádostí lze provést jednoduše: elektronicky přes formulář na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz, kde jsou také k dispozici vzory všech základních dokumentů a další informace.

Vlastní studna je skoro jako poklad

K výraznému snížení spotřeby pitné vody může přispět i vlastní studna. Tu je možné si nechat vybudovat i dnes, samozřejmě při splnění všech legislativních podmínek.

Varianty jsou dvě: studna kopaná a studna vrtaná. Která je vhodná právě pro vaši lokalitu, vám nejlépe poradí hydrogeolog. Záleží totiž na mnoha faktorech. Stavbu se vyplatí přenechat specializované firmě.

Foto: Profivoda

Kopané studny mají mnohem menší hloubku než vrtané. Díky tomu lze u nich snadněji provádět průběžné kontroly, servis, revize, čištění nebo jejich renovaci.

Pokud už studnu máte, zaslouží si pravidelnou péči. Při používání kopané studny se totiž na jejím dně tvoří nános usazenin, které do studny pronikly s dešťovou a povrchovou vodou.

Jestliže se studna nečistí a neudržuje, vzniká vysoké riziko kontaminace a zničení čerpadla. Obdobně je tomu i u vrtané studny. Postupem času se v ní na dně začne tvořit vrstva kalu. Ten může časem ucpat nátok a omezit tak správnou funkci vrtu. Odborníci z firmy Profivoda doporučují studny nechat vyčistit zhruba každých 5 až 7 let.

Na zahradu i do domu

Voda ze studny se nejčastěji používá k zavlažování zahrady. Využít ji ale lze i v domácnosti, minimálně na splachování a praní (pokud není pitná). Bývá ale tvrdá, což způsobuje zanášení spotřebičů vodním kamenem, a tak je vhodné na vstupu do domu instalovat domácí úpravny tvrdosti vody. Ty fungují buď na chemickém, nebo fyzikálním principu.

V prvním případě jsou k omezení vápníku využívány chemické procesy, což ale zatěžuje životní prostředí.

Foto: Geocentrum Teplice

Vodu ze studny lze využít i v domě na splachování nebo praní. Nečistoty z ní odstraní odkalovací filtr, nanotechnologie používaná ve fyzikálních úpravnách vody Anticalc se zase postará o její změkčení. Voda ze studny totiž zpravidla bývá tvrdá.

Fyzikální úprava vody je citlivější. Z vody při ní totiž není nic odebíráno, takže voda je pořád stejně dobrá a zdravá. Lidem je (na rozdíl od spotřebičů) voda s minerály prospěšná. Je ale potřeba vybrat si kvalitní výrobek s vysokou účinností.

Například u úpravny Anticalc Plus 2010 je spolehlivost a účinnost dána novým principem – řízenou destrukcí krystalů minerálních solí na nanokrystaly. Proces je podobný rozpouštění vloček sněhu na kapky vody, které již nemají schopnost se vázat a vrstvit a volně prochází systémem až do odpadu.

Pokud studniční voda obsahuje také mechanické nečistoty, lze tento problém vyřešit přidáním filtru. Kombinací úpravny vody a filtru je možné využít v objektu skoro každou vodu.

Anketa

Využíváte na zahradě studnu a dešťovou vodu?
Ano, obojí.
53,3 %
Jen studnu.
8,8 %
Jen dešťovku.
32,6 %
Ani jedno.
3 %
Nemáme zahradu.
2,3 %
Celkem hlasovalo 1622 čtenářů.

Bytové domy udrží vodu také

Potřebu lépe využívat dešťovou vodu nepodceňují ani developeři. Například společnost YIT buduje moderní rezidenční komplex Suomi Hloubětín. Realizuje zde ucelený systém zadržování dešťových vod v krajině s minimálním dopadem na životní prostředí, tzv. Low Impact Development (LID).

V areálu tak vznikla mj. centrální retenční nádrž či systém zatravněných retenčních koryt s přepady, prolehy a mělkými příkopy se vsakovací funkcí. Voda se využívá třeba na zalévání zeleně. Jižní hranici areálu tvoří říčka Rokytka, kterou YIT zrevitalizovala. Původně úzký a rovný tok rozšířila a zvlnila do meandrů. Spolu s vytvořením říčních niv tyto kroky zajišťují lepší zadržení vody v krajině, navíc jsou prvkem protipovodňové ochrany.

Reklama

Související témata:

Související články

Vodní nádrže se připravují na sucho

11. 5. 2020, 21:11

Vodohospodáři z Povodí Ohře se snaží na maximum naplnit vodní nádrže ve své správě v severozápadních Čechách. Dostatečnými zásobami chtějí eliminovat...

Sucho v Česku je už vidět i z vesmíru

19. 5. 2020, 16:56

Sucho v Česku je viditelné z vesmíru. Data za poslední měsíc ze satelitů Evropské kosmické agentury (ESA) totiž ukazují, že v ČR je zřejmě nejnižší vlhkost...

Výběr článků