Hlavní obsah

Rodinný dům Tomáše Novotného se stal jednou z nejmodernějších staveb v Počátkách

27. 5. 2020, 11:45
Novinky, Text: Martina Strakoš, editace: tnk

V obci Počátky v Kraji Vysočina kolem roku 1900 fungovala textilní továrna, z místního mlýna se roku 1912 stala elektrárna a ve městě se začínaly objevovat i stavby moderních tvarů. Jednou z nich je působivý měšťanský dům postavený pro rodinu Novotných.

Foto: Archiv publikace Slavné vily kraje Vysočina

Stavba s adresou: Počátky, Lázeňská čp. 340

Článek

Na příliv nových architektonických prvků do Počátků měli vliv sezonní návštěvníci, protože nedaleké lázně Svatá Kateřina se staly oblíbeným letoviskem Pražanů. Klid a odpočinek sem jezdily hledat i tehdejší známé osobnosti.

Jednou z pražských rodin, která navštěvovala Počátky soustavněji, byli Hübschmannovi. Bohumil Hübschmann a jeho bratr Antonín byli oba architekti. První prošel školením na vídeňské Akademii výtvarných umění u Otto Wagnera, druhý začal roku 1905 studium na pražské Uměleckoprůmyslové škole, ale z rodinných důvodů studia nedokončil.

Foto: Archiv publikace Slavné vily kraje Vysočina

Okna působí malebným dojmem.

Oba architekti se snažili rozvíjet moderní tvary. Současně vnímali specifika venkovského prostředí a lidské měřítko, rychle se vytrácející z prudce rostoucích velkoměst. Svědectvím toho jsou jimi navržené stavby pro měšťanskou rodinu Novotných.

Bohumil Hübschmann navrhl rodinný dům čp. 340 továrníka Tomáše Novotného. Prvotní nákres udělal Antonín, ale jeho smrt na frontě na podzim roku 1914 způsobila, že projekt dokončil až jeho bratr Bohumil.

Foto: Archiv publikace Slavné vily kraje Vysočina

Vstup do vily je zároveň výrazným dekorativním prvkem.

Stavbu provedl o rok později místní stavitel Ladislav Novotný. Střízlivě řešený objekt je zasazen u břehu Továrního rybníka. Dům dekorují výstupky v patře a dřevěné vikýře završené kupolovitými oplechovanými stříškami.

Za pozornost stojí i střídání rozdílných strukturálních povrchů fasád a dotvoření oblinami nároží. Měřítkem je stavba přizpůsobena maloměstskému prostředí. Tomu odpovídá i dispoziční uspořádání v přízemí s hlavním vchodem, dílnou a průjezdem a s bytem v patře.

Architekt byl průkopníkem moderních architektonických tvarů 

Antonín Hübschmann, působící jako architekt v Českých Budějovicích, vytvářel návrhy fasád i celých objektů – rodinných, obchodních i obytných domů, a to až do odchodu na frontu.

Jeho realizace dokládají, že ve své tvorbě dokázal, stejně jako jeho starší bratr Bohumil, přenést moderní tvary i do lokálního prostředí, byť v poněkud svérázné kombinaci dekorativismu pozdní secese a střízlivosti, jindy zase expresivního výrazu moderny.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků