Hlavní obsah

Vila Pickových vyrostla v tichém městečku, obyvatelům poskytla klid pro rodinný život

6. 5. 2020, 13:03
Novinky, Text: Jana Stará, editace: tnk

Obec Jaroměřice byla ve dvacátých letech minulého století charakterizována jako „tiché městečko na říčce Rokytné”. I stavební činnost dvacátých let v ní byla spíš nenápadnější, bez odborných diskuzí nad slohovou podobou nebo architektonickým ztvárněním. Novátorská vila Richarda a Gisely Pickových byla v lokalitě výjimkou.

Foto: Archiv publikace Slavné vily kraje Vysočina

Stavba s adresou: Jiráskova čp. 169, Jaroměřice nad Rokytnou

Článek

Ve městě působilo několik stavitelů - projektantů, kteří nijak zásadně svou tvorbou nevybočovali. V místě chyběl školený architekt.

Několik výjimečných, region přesahujících staveb pocházelo od cizích, pražských architektů, přičemž jejich objednavatelé byli součástí místní osvícené inteligence.

Foto: Archiv publikace Slavné vily kraje Vysočina

Vstup do vily je výrazně prosklený a prosvětlený.

V širším regionu slohově výjimečná a na místní poměry neobyčejně novátorská byla novostavba vily manželů Pickových. Autorem netradičního projektu z roku 1921 byl pražský architekt Pavel Janák.

Richard Pick, pocházející z Třeště, působil v Jaroměřicích jako městský a obvodní zvěrolékař. Jeho žena Gisela přispívala do mnoha novin a časopisů. Byla překladatelkou, autorkou divadelní hry a knihy rozhovorů s básníkem Otokarem Březinou a dopisovala si např. s F. X. Šaldou a byla hodně emancipovaná.

Foto: Archiv publikace Slavné vily kraje Vysočina

Pohled na stavbu na dobovém snímku

Manželé Pickovi patřili k vzdělané a pokrokové skupině. Zřejmě díky svým bohatým kulturním zájmům se seznámili také s tvorbou významného pražského architekta, u kterého si objednali návrh vlastního domu. Janák v projektu zachytil svou představu „národního slohu“, kterou pak rozvinul na podobě známého pražského paláce Adria.

Zmíněná „národnost“, označující styl pozdního českého kubismu, byla zvýrazněna folkloristickou barevností dekorativních prvků. Ty se skládaly z plastických motivů. Dům má hlavní stranu obrácenou do zahrady, do které je přístup středovou otevřenou arkádovou lodžií. V patře je pak umístěn balkon.

Foto: Archiv publikace Slavné vily kraje Vysočina

Ve vile zabírala velký prostor jídelna sloužící ke společenskému vyžití.

Objekt, zasazený do rozlehlé zahrady, byl vybudován v západní části města. Stojí na kamenné podnoži a je završen valbovou střechou. Ve východní polovině přízemí byla umístěna Pickova kancelář s pracovnou. Druhá polovina sloužila jako kuchyň a jídelna. Patro sloužilo výhradně k bydlení.

Stavbu vedl a dokončil místní stavitel Antonín Dlouhý. Vila zřejmě pro své příliš nápadné a progresivní pojetí nenašla u místních stavebníků ani stavitelů žádnou pochvalu.

Po prodeji původními majiteli se z vily stal nájemní dům. Tím objekt už ve dvacátých letech změnil využití a částečně také vnitřní dispozici. Po necitlivých úpravách ve druhé polovině 20. století vila ztratila svůj kubistický výraz a architektonickou hodnotu a dnes vypadá jako běžný dům.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků