Hlavní obsah
Psychoterapie se skládá z několika sezení. Každý terapeut má své metody a každému vyhovuje něco jiného. Foto: Profimedia.cz

Kdy zajít za psychologem a kdy za psychiatrem?

Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a jeho pacientem? Jen jediný. "Psychiatr má klíče." Pousmání vyvolávající příměr, ale jak je to ve skutečnosti? Co jsou zač psychiatři, jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem, nakolik nám ten nebo onen může pomoci, co spadá do jejich kompetence?

Psychoterapie se skládá z několika sezení. Každý terapeut má své metody a každému vyhovuje něco jiného. Foto: Profimedia.cz
Kdy zajít za psychologem a kdy za psychiatrem?

Psychiatr je absolventem lékařské fakulty, psychiatrie je jeho specializací, má titul MUDr., je tedy lékařem. Psycholog je absolventem fakulty filozofické, oboru psychologie, po pětiletém studiu má titul Mgr., který si posléze může vylepšit v postgraduálu a stát se doktorem, na rozdíl od mediků ale doktorem filozofie s titulem PhDr.

Terapeutem se může cítit kdokoli, kdo absolvoval nějaký terapeutický výcvik. Ty mohou podle kvality nebo zaměření trvat několik dní i několik let. Je-li psycholog zároveň terapeutem, můžete od něj očekávat komplexní služby. Měl by dokázat diagnostikovat váš problém a pomoci vám jej řešit.

Péči psychiatrů vyhledávají nejčastěji neurotici

Jak již bylo předestřeno, psychiatr je lékař. Jeho klientem je tedy pacient, člověk trpící nějakou duševní chorobou. Psychiatrickými pacienty nejsou jen "opravdoví blázni" jací bývají hospitalizováni ve filmových blázincích, komické postavičky vydávající se za Napoleony nebo slintající trosky ve svěracích kazajkách.

Vedle pacientů psychotických (tento termín je spíše popisný a zjednodušující), jejichž choroba se projevuje právě onou ztrátou kontaktu s realitou, bývají hlavními pacienty psychiatrů lidé neurotičtí (opět velmi zjednodušující kategorie). Jsou to obvykle pacienti trpící depresemi či jinými poruchami nálad, pacienti s poruchami spánku, příjmu potravy apod.

Do rukou psychiatra se téměř bez výjimky dostane každý "neúspěšný" sebevrah (na sebevraha "úspěšného" už čeká pouze patolog). Proti vaší vůli můžete být na psychiatrickém oddělení nebo v léčebně hospitalizováni v případě, že svým jednáním ohrožujete sebe nebo své okolí. Toto bývá typické u chronických alkoholiků nebo např. u lidí s demencí.

Psychiatr mívá vedle zdravotních sester a ošetřovatelů (to jsou právě oni svalovci pacifikující rozzuřené pacienty) k ruce i klinického psychologa. Společně pacienta diagnostikují a léčí. Laicky a zjednodušeně se dá říci, že psychiatr předepisuje léky a psycholog léčí slovem, využívá nejrůznější terapeutické postupy.

Klinický psycholog i psychiatr řeší tytéž problémy

Psychology lze podle zaměření a stylu práce rozškatulkovat na psychology poradenské, klinické a psychoterapeuty. Nebudu se zde zmiňovat o psycholozích pracujících v reklamě, sportu nebo o tzv. pracovních psycholozích, v jejichž péči jsme občas každý z nás tak nějak mimochodem, aniž bychom o tom vůbec věděli (výběrová řízení do zaměstnání, mimovědomé podprahové působení reklamy apod.).

Klinický psycholog, jak je již patrné z jeho označení, pracuje buď v nemocnici nebo léčebně, vedle vysokoškolského titulu mívá i atestaci z klinické psychologie. Do jeho ordinace pravděpodobně budou směřovat vaše kroky v případě, že vaše psychické obtíže jsou blízké některé z výše uvedených psychiatrických diagnóz.

Psychiatrie jako taková se stále nemůže zbavit určitého tajemství a psychiatrická diagnóza je pro mnoho lidí stigmatem, kterému se právě upřednostněním péče psychologické před psychiatrickou budou snažit vyhnout.

S dětmi do pedagogicko-psychologické poradny

Poradenské psychology můžete navštívit v psychologických poradnách. Nejčastěji to jsou poradny pedagogicko-psychologické a poradny pro mezilidské vztahy (manželské poradny). Klienty pedagogicko-psychologických poraden jsou děti zhruba ve věku od tří do osmnácti let. Jak název napovídá, hlavní náplní práce těchto poraden jsou školní obtíže vašich ratolestí (poruchy učení, neprospěch, poruchy chování, záškoláctví, profesní orientace...).

Do kompetence pedagogicko-psychologické poradny spadají ale i děti předškolní, u nich psychologové nejčastěji posuzují školní zralost, lateralitu (zda vaše dítko bude pravák nebo levák) nebo nejrůznější zvláštnosti v chování a projevech.

Záběr psychologů v pedagogicko-psychologických poradnách je však natolik široký, že zde můžete žádat pomoc a radu i v případě, že vaše dítě trápí odstávající uši nebo somaticky nepodložené bolesti bříška.

V manželské poradně řeší i jiné věci než rozpad manželství

Do manželských poraden se nechodí jen v případech, že se vám hroutí manželství. Právě nověji používané označení "poradny pro mezilidské vztahy" výstižněji popisuje okruh problémů, jimž se psycholog sídlící v této instituci bude věnovat.

Vedle manželských neshod, nevěr a záletů, zde můžete ventilovat svůj vztek na kolegyni či šéfa, z nichž vám už týdny třeští hlava, kvůli nimž nespíte a podrážděně reagujete na partnera i děti. Můžete se zde svěřit se svými opakovanými neúspěchy při hledání životního druha nebo žádat pomoc, pokud se vám zdá, že na sebe vaše dvě děti nevraží více než je mezi sourozenci zdrávo.

Obecně se dá říci, že je-li vám více než osmnáct let a vaše obtíže nespadají do ranku psychiatrických, obraťte se na psychologa v poradně pro mezilidské vztahy.

Za psychoterapeuty do soukromé ordinace

Psychoterapeuti bývají často "převlečeni" za poradenské nebo klinické psychology. Některé odborníky hodné tohoto označení můžete najít v soukromé ordinaci, či chcete-li v privátní kanceláři.

Pokud se vám zdá zvrhlé, že si někteří z pomáhajících odborníků nechají za svou práci na místě zaplatit, pak vězte, že i vy možná budete více motivováni pro spolupráci na řešení vašeho problému, když za vším uvidíte částku, o kterou se ulehčí vaší peněžence. Rozhodně se však kvalita terapeuta nepozná podle toho, kolik za svou práci inkasuje, státní poradny nenabízejí o nic horší služby než poradny soukromé.

Ve srovnání s klasickým poradenstvím čítá psychoterapie obvykle několik sezení. Různí terapeuti jsou různě orientováni, vycházejí z různých terapeutických škol. Někteří se více zaměřují na minulost, na hledání příčin vašich obtíží, jiní řeší konkrétní situaci, pomáhají vám orientovat se v problému tady a teď. Záleží na vás, jaký přístup by vám více vyhovoval. Podle toho si pak hledejte "svého" terapeuta.

V ukvapenosti dnešní doby už sice odzvonilo klasické psychoanalýze, kdy pacient ležící na lůžku s terapeutem za zády několik měsíců pouze volně asocioval (verbalizoval vše, co mu právě běželo hlavou), aby pak zjistil, že kořen problému je v jeho vztahu k již dávno zemřelé matce. Nečekejte ale ani rychlá a zázračná řešení vašich potíží.

Poradenský psycholog poradí, ale rozhodnutí je na vás

Označení poradenský psycholog naznačuje, že by vám měl dotyčný odborník poradit. Ve srovnání s psychoterapeutem, jsou rady poradenského psychologa určitě konkrétnější a jednoznačnější. Jde ale spíše o to, že vám jak psycholog, tak terapeut nabídnou různá řešení, ukáží vám různé cesty, ale největší díl práce pak zůstane už jen na vás.

Potíže vaše nebo vašeho dítěte se mávnutím kouzelného proutku nevyřeší ze dne na den. Psycholog rovněž není majitelem věštecké koule a neprozradí vám stoprocentní prognózu vývoje vašich potíží ani přesné datum jejich definitivního vyřešení. Jen se vám pokusí ukázat něco, co jste možná neviděli a naučí vás něco, co jste neuměli.

Autorka je psycholožkou v současné době na rodičovské dovolené.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků