Nešlo však o běžná témata, která jindy poznamenávala česko-německá jednání. Z jednání nevzešlo jediné slovo o Benešových dekretech či o situaci německé menšiny. Kancléřka však pocítila českou neústupnost ve vztahu k evropské ústavní smlouvě, o kterou se Merkelová zasazuje. [celá zpráva]

Krátká návštěva na Východě tak jen prohloubila poznatek, že při plánování budoucnosti EU se nelze ohlížet jen na volby na Západě, dodává Frankfurter Allgemeine.

Švýcarský list Neue Zürcher Zeitung píše, že Angela Merkelová odešla od Mirka Topolánka zaraženě a rozhovory s českým premiérem popsala jako "zajímavé". Útěchy se nedočkala ani na Pražském hradě, Václav Klaus dal jasně najevo, že nynější podoba ústavy je pro Čechy nepřijatelná.

Merkelová si získala Klausův obdiv, když jej ve sporu o ústavu přirovnala k husitovi hájícímu každou píď svého teologického území. Český prezident výslovně pochválil "vynikající historické znalosti" Merkelové, ale dal najevo, že nezmenší odpor proti všemu, co vypadá jako nadnárodní nebo jako federální stát, dodává Neue Zürcher Zeitung.