Hlavní obsah
Volby 2020: Práce ve volební komisi Foto: Novinky

Volby 2021: Jak se dostat do volební komise a jaká je odměna?

V termínu 8.-9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny ČR. Účastnit se můžete nejen jako voliči, máte také možnost zasednout do volební komise. Ta má na starosti průběh voleb a zejména klíčové sčítání hlasů po nich. Přinášíme shrnutí, jaké náležitosti musíte splňovat, jak se do komise přihlásit, i kolik za to nakonec dostanete.

Volby 2020: Práce ve volební komisi Foto: Novinky

Reklama

Volby 2021: Jak se dostat do volební komise a jaká je odměna?

Odměna člena volební komise 

Přijetím nového zákona č. 350/2020 Sb. o zvláštních způsobech hlasování se odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise navýšila o 500 Kč. Na kolik si tedy při této „brigádě“ můžete přijít?

Člen volební komise má za oba dny dohromady nárok na odměnu 1800 Kč, losovaný předseda komise dostane 2200 Kč a místopředseda 2100 Kč.

Jelikož to ale na počet odpracovaných hodin nejsou částky nijak závratné, některé radnice v minulosti potenciální členy komise motivovaly peněžitým bonusem navíc k zákonné odměně.

 Volno v práci a náhrada mzdy

Pokud se hlásíte do volební komise a jste zároveň zaměstnancem, máte k odměně navíc nárok i na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Váš zaměstnavatel se pak může obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci.

Členovi  obvodní volební komise (OVK), který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč/hod., nejvýše však 340 Kč/den.

Kdo se může stát členem volební komise?

Podmínky pro členství ve volební komisi definuje zákon a je jich několik. Členem volební komise se může stát nejen občan České republiky – také občan jiného státu má tuto možnost, pokud má ovšem v ČR volební právo.

  • Člen volební komise musí být v České republice přihlášen k trvalému pobytu, příslušníkům jiného členského státu EU stačí i registrovaný přechodný pobyt. 
  • Další podmínkou je plnoletost; dále nesmí u člena volební komise nastat překážka výkonu volebního práva (např. výkon trestu odnětí svobody či omezení svéprávnosti). 
  • Člen komise nesmí být zároveň kandidátem, a to ani ve volbách krajských, ani v senátních.

Jak se do komise přihlásit?

Členem volební komise se můžete stát dvěma způsoby: buď přes konkrétní kandidující politickou stranu (v tom případě se informujte a přihlaste přes její sekretariát), nebo se přihlásíte sami na radnici (v tom případě najdete přihlášku buď na webových stránkách obce, nebo ji vyplníte na úřadu).

Volební komise, povinně sestavená v každém okrsku, má ze zákona minimálně šest členů. V případě, že je ve volebním okrsku méně než 300 voličů, může být komise pouze čtyřčlenná. Protože má ale každý kandidující subjekt možnost starostovi příslušné obce navrhnout jednoho člena a jednoho náhradníka, bývá ve volební komisi zpravidla členů více. Další informace najdete na webu Ministerstva vnitra ČR.

Odměna a jak ušetřit na odvodech 

Pokud u plátce daně neučiníte prohlášení k dani, z měsíčního příjmu ze závislé činnosti v celkové výši do 2500 Kč se vám ještě odečte srážková daň zvláštní sazbou uvedenou v § 36 odst. 2 zákona o daních z příjmů – což může být i případ odměny člena volební komise.

Poplatník pak už není povinen po uplynutí zdaňovacího období podávat daňové přiznání a sraženou daní bude jeho daňová povinnost vypořádaná, nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 zákona o daních z příjmů (tzn. nezapočte-li si sraženou daň z těchto příjmů na celoroční daň v daňovém přiznání).

Pokud ale výše odměny člena OVK dosáhne částky 2500 či vyšší, bude už překročen limit pro účast na nemocenském pojištění. I na tento zádrhel však lze legálně vyzrát: když vám obecní úřad rozepíše odměnu do dvou kalendářních měsíců, ani v jednom z nich nedojde k dosažení částky, která by zakládala povinnost odvodů pojistného na sociální pojištění. Více se dočtete na webových stránkách Ministerstva financí ČR.

Povinnosti a funkce člena volební komise 

Členové volební komise zajišťují hlasování, dozírají na jeho průběh a dbají na pořádek ve volebních místnostech. Po ukončení hlasování pak sčítají hlasy a vyhotovují zápisy o výsledku.

A pozor: v případě, kdy se člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastní, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních OVK.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků