Hlavní obsah
Ilustrační fotografie Foto: Profimedia.cz

Co jste chtěli vědět o maturitě, a báli jste se zeptat

Profilová část, školní část, bodování, povinné předměty, volitelné předměty, nepovinné předměty... Čert aby se v maturitních pravidlech vyznal. Maturity jsou složitější než kdy dřív, pokusili jsme se proto přinést jednoduché odpovědi na zapeklité otázky. Včetně té poslední: Co když to nevyjde?

Ilustrační fotografie Foto: Profimedia.cz
Co jste chtěli vědět o maturitě, a báli jste se zeptat

Kdo zkoušky zadává a vyhodnocuje?

Didaktické testy zadává a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Zadání jednotné ústní zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka je také centrální, jejich vyhodnocení je ovšem v kompetenci školy. O hodnocení školní neboli profilové části rozhoduje maturitní komise.

Musím zvládnout všechny zkoušky, nebo se body sčítají?

Pro každou ze zkoušek i jejích částí je stanovena takzvaná mezní hranice úspěšnosti. Její dosažení či překročení znamená, že student danou zkoušku složil úspěšně. Potřeba je prospět ve všech zkouškách i ve všech jejich částech.

Platí, že k ústní části nepostoupí ten, kdo pohořel v testu?

Ne, k ústní části půjde i tak. Opakovat je potřeba jen tu dílčí zkoušku, u které maturant neprospěl. Může tedy složit ústní část a v opravném termínu v září psát jen didaktický test.

Je možné propadnout z nepovinného předmětu?

Neúspěšný výsledek nepovinné zkoušky, kterou si maturant vybere nad rámec, bude zapsaný na vysvědčení, ale do výsledku maturity se nezapočítává.

A když to nevyjde? Listí to jistí
Neuspět u maturity není konec světa. Na složení zkoušky dospělosti má každý tři termíny (jeden řádný a dva opravné) a pět let času. V případě neúspěchu se opakuje jen ta zkouška nebo její část, u které maturant neuspěl. To znamená, že kdo například zvládl ústní část zkoušky z českého jazyka a literatury, ale nezískal dostatek bodů v didaktickém testu, napíše si na podzim (nebo třeba i později, chce-li) už jen didaktický test.
Další možností je podat žádost o přezkum. Žádosti o přezkum didaktických testů se zasílají na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 5, 118 12 Praha 1), žádosti o přezkum ostatních zkoušek na místně příslušný krajský úřad. Formulář žádosti je ke stažení na webu maturita.cermat.cz. Nezasílejte žádosti o přezkum do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermatu). Žádost vám v takovém případě bude vrácena a může se stát, že poté nestihnete žádost na ministerstvo či krajský úřad odeslat včas. Nejzazší termín odeslání je dvacet dní ode dne konání zkoušky.
V žádosti uveďte:
* jméno a příjmení
* identifikační kód (sedmimístné číslo uvedené na pozvánce k maturitě)
* telefon nebo e-mail
* adresu domů
* název a adresu školy
* vlastnoruční podpis

A co když maturitu neudělám ani v opravných termínech?

Nic nebrání nastoupit znovu ke studiu střední školy do vyššího ročníku a pokusit se o získání maturity znovu, ať už na původní, či jiné škole.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků