Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Poplatek za zamítnutou reklamaci neplaťte, je nezákonný

V případě, že prodejce na reklamovaném výrobku vámi avizovanou vadu nenajde, nemá nárok po vás požadovat poplatek za neoprávněnou reklamaci. Někteří prodejci tento požadavek odůvodňují tím, že s vyřízením reklamace měli nemalé náklady.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Poplatek za zamítnutou reklamaci neplaťte, je nezákonný

Na nekalou praktiku upozornila spotřebitelská organizace dTest.

Za neoprávněnou reklamaci prodávající označují většinou případy, kdy na výrobku nezjistí  vadu, na kterou je zákazník upozornil, nebo kdy se nejedná o vadu, za kterou odpovídají. Zákazníkům pak takto odůvodňují požadavek proplacení nákladů, které jim vznikly v souvislosti s vyřízením reklamace.

Typicky to jsou náklady na přepravu či náklady diagnostiky. Někteří prodávající podle dTestu dokonce požadují zaplacení paušálního manipulačního poplatku, který má tyto náklady krýt.

Prodávající na poplatek nemá nárok

„Stále se setkáváme s tím, že si prodávající vkládají do obchodních podmínek ujednání, které nařizuje zákazníkovi zaplatit poplatek v případě neoprávněné reklamace. Spotřebitel by měl prodávajícímu namítnout nezákonnost, neúčinnost takového požadavku,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Na požadavek uhradit poplatek za neoprávněnou reklamaci se hledí, jako by jej prodávající nikdy nevznesl
právník dTestu Lukáš Zelený

Podle něho má prodávající ze zákona odpovědnost za bezvadné plnění, a pokud se na výrobku vyskytne nějaká vada, jde o porušení jeho povinnosti.

„Spotřebitel má zejména právo se dožadovat bezplatného odstranění vady a musí ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu oznámit. Zda za tuto vadu prodávající odpovídá, bývá často otázkou na odborníka, který věc přezkoumá a konstatuje, zda se například nejedná o důsledek opotřebení. Jen prodávající sám může ovlivnit nutnost a nákladnost posouzení vady. Navíc zákon přiznává spotřebiteli právo na náhradu nákladů, které by mu v souvislosti s reklamací vznikly, ” vysvětlil Zelený.

Z toho tedy vyplývá, že prodávající nemůže chtít po zákazníkovi, aby mu proplatil náklady, jejichž výši on sám určil. Navíc když mu zákon ukládá povinnost rozhodnout o své odpovědnosti za reklamované vady zboží.

„Proto se ke snaze takto omezit práva spotřebitele z vadného plnění nepřihlíží. Což znamená, že na požadavek uhradit poplatek za neoprávněnou reklamaci se hledí, jako by jej prodávající nikdy nevznesl,” dodal Zelený.

Zákazník tak má právo na vrácení reklamované věci, aniž by byl povinen požadovaný poplatek uhradit. Prodávající v žádném případě nesmí jeho zaplacením podmiňovat vrácení zboží.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků