Hlavní obsah
Foto: Milan Haluška

Dluhy obcí vzrostly o 15 miliard

Obce vykázaly ke konci loňského roku dluh ve výši 70,4 miliardy Kč, což je proti předchozímu roku nárůst ve výši 14,6 miliardy korun. Z toho hlavní město Praha a statutární města Brno, Ostrava a Plzeň vykázala zvýšení o 12,8 mld. korun a ostatní obce o 1,8 mld. Kč. Uvádí se to v materiálu ministra financí Bohuslava Sobotky pro jednání vlády.

Foto: Milan Haluška
Dluhy obcí vzrostly o 15 miliard

V celkovém objemu zadluženosti obcí jsou zahrnuty bankovní úvěry od peněžních ústavů, výnosy emitovaných komunálních dluhopisů a návratné finanční výpomoci a půjčky ze státního rozpočtu a ze státních fondů.

Ministr financí proto vládě navrhuje přijmout opatření k regulaci zadlužování obcí a krajů: vypočítá každé obci a kraji definitivní ukazatel tzv. dluhové služby. Ty, kteří překročí stanovenou 30procentní výši, na tuto skutečnost upozorní dopisem, aby přijaly potřebná opatření. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců oznámily, jaká opatření přijaly.

V případě, že i v dalším roce obec nebo kraje překročí ukazatel dluhové služby, ministerstvo předá jejich seznam těm institucím, které zajišťují prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc přihlédly k této skutečnosti.

Překročení 30 % neohrozí dotace

Překročení 30procentní výše ukazatele dluhové služby nebude podle Sobotky znamenat automaticky ztrátu možnosti získat státní dotaci. "Je pouze jedním z kritérií, která použijí orgány poskytující dotace při konečném výběru těch obcí a krajů, které obdrží státní účelovou dotaci," uvádí se v dokumentu.

Poskytovatelé uplatní toto kritérium při rozhodování o poskytnutí účelových dotací a o půjčkách na nově zahajované akce. Naopak toto kritérium nepoužijí u akcí již schválených a pokračujících z předchozích let, u dotací, které jsou součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a krajů, schválených v rámci zákona o SR na příslušný kalendářní rok, dále u dotací jmenovitě určených jednotlivým obcím a krajů a schválených v rámci zákona o SR na příslušný kalendářní rok.

Při rozhodování o poskytnutí dotace nebo půjčky bude muset být brán zřetel i na eventuální zvýšení zadluženosti z důvodů zajištění spolufinancování obce a kraje při účasti na programech financovaných z prostředků EU.

Všechna města jsou zadlužena

Obce včetně statutárních měst přijaly loni půjčky ve výši zhruba 14,7 miliardy korun a současně uhradily splátky v hodnotě 5,9 mld. Znamená to, že saldo půjček za sledované období činilo 8,5 miliardy.

Úvěry, které obce přijaly od peněžních ústavů, byly tak jako v minulých letech i nadále směrovány především na akce související s ochranou životního prostředí, zejména na plynofikaci, výstavbu kanalizací, čističek odpadních vod a vodovodů, ale také na výstavbu obecních bytů, na rekonstrukci základních škol a na rozvoj infrastruktury.

Z 6244 obcí v Česku se loni zvýšil počet zadlužených obcí o 81. Nejvyšší objemy zadluženosti vykázaly obce v kategorii od dvou do pěti tisíc obyvatel. Velká města jsou zadlužena všechna. Pokud jde o přepočet dluhu na jednoho obyvatele zadlužených obcí, tak loni vzrostl na 7820 Kč.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků