Hlavní obsah
Na kotlíkové dotace lidé stáli fronty. Ve druhé vlně je možné žádat i elektronicky. Foto: Radek Plavecký, Právo

Další vlna kotlíkových dotací startuje ve Středočeském kraji

Ve druhé vlně kotlíkových dotací se rozdělí 3,4 miliardy korun mezi zhruba 35 tisíc žadatelů. Žádosti začal ve středu přijímat Středočeský kraj, následoval tak kraje Karlovarský a Moravskoslezský.

Na kotlíkové dotace lidé stáli fronty. Ve druhé vlně je možné žádat i elektronicky. Foto: Radek Plavecký, Právo
Další vlna kotlíkových dotací startuje ve Středočeském kraji

V první vlně bylo vyřízení Kotlíkové dotace velice jednoduché, druhá vlna (výzva) nabízí ještě snazší postup a je tak dosažitelná pro každého. Pojďme si říci jak na to, co vše program nabízí a co vyžaduje.

Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť využívajících pevná paliva. Dotační program nabízí možnost získání dotace na moderní kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle a teplená čerpadla. Pojďme se však zaměřit právě na kotle na pevná paliva.

Předmětem dotace je výměna stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Výměna starých kotlů za nové ekologičtější je přínosem pro nás všechny, protože právě nevyhovující kotle na pevná paliva se zásadním způsobem podílejí na znečištěném ovzduší v ČR. Druhá výzva dotací nabízí 3,4 miliardy korun, které půjde rovnou na výměnu zdrojů. Díky tomu se může ve druhé vlně do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů.

Žádosti o dotace již začali přijímat v Karlovarském a Moravskoslezském kraji, ve Středočeském kraji začíná příjem žádostí ve středu 4. října a ostatní kraje následují do konce října podle harmonogramu v tabulce.

Termíny začátku přijímání kotlíkových dotací ve druhé vlně
Jihočeský kraj  30. 10.
Jihomoravský kraj
16. 10.
Karlovarský kraj30.8
Královéhradecký kraj
30.10
Liberecký kraj
30.10.
Moravskoslezský kraj
5. 9.
Olomoucký kraj
24.10
Pardubický kraj
27.10
Plzeňský kraj
30.10
Středočeský kraj
4.10
Ústecký kraj
31.10
Kraj Vysočina
20.10
Zlínský kraj
25.10
Hl. m. Praha . 30. 10

Nově nebudou programem podporovány kotle čistě na uhlí, ale pouze kotle na biomasu anebo kombinované kotle na uhlí a biomasu. Další významnou novinkou je, že lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření, díky čemuž se jim nejen finančně ale i administrativně usnadní celý proces výměny kotle a získání Kotlíkové dotace.

Jak na to

Pro získání dotace musíte dodat potřebné dokumenty. Především žádost o poskytnutí dotace dle příslušného vzoru, což zvládne snad každý sám. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje nebo lze dokument nahradit jiným dokladem, například fotografií štítku kotle nebo návodem k obsluze.

V případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá. Dále je nutná fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Dalšími doklady jsou písemné souhlasy spoluvlastníků, písemný souhlas druhého z manželů a písemný souhlas vlastníka pozemku. Na vše jsou připraveny formuláře, které postačí správně vyplnit.

Podpora na výměnu zdroje tepla je ale poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn starým kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. V případě kotlů s ručním přikládáním a kombinovaných kotlů je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).

V případě realizace kotlů na pevná paliva jsou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, tedy kotle splňující požadavky na EKODESIGN. Každý podporovaný kotel má přidělené takzvané SVT číslo, které značí to, že je zařazen do dotačního programu a splňuje příslušná kritéria. Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na svt.sfzp.cz. Seznam kotlů zařazených do dotačního programu naleznete také na Zboží.cz, včetně možnosti porovnání cen jednotlivých prodejců.

Typ nového zdrojeKategorieMax. % podpory
(způsobilé náklady)
Podpora
(max. limit dotace v Kč)
Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (peletové kotle)A380 % (ze 150 000)120 000 (* 127 500)
Tepelná čerpadla (všechny typy) 80 % (ze 150 000)120 000 (* 127 500)
Kotle na biomasu s ruční dodávkou palivaA380 % (ze 125 000)100 000 (* 107 500)
Plynové kondenzační kotle 75 %95 000 (* 102 500)
Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou palivaA275 % (ze 100 000)75 000 (* 82 500)
 *domácnosti v prioritních oblastech automaticky získají bonus ve výši 7 500 korun

Z první vlny kotlíkových dotací, v níž přišlo kolem 28 tisíc žádostí, zatím stát proplatil bezmála 20,5 tisíce žádostí ve výši více než 2,344 miliardy korun.

Dotace se netýkají pouze nákupu nového kotle

Mezi způsobilé výdaje (náklady) bude možné zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje, jeho instalaci, nebo vybudování palivového skladu, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest (např. vložkování komína). Do uznatelných nákladů je také zahrnuta projektová dokumentace související s předmětem dotace.

Pro systémy zplynovacích kotlů na dřevo s ruční dodávkou paliva jsou povinné výše zmíněné akumulační nádrže, důležité je však také myslet na to, aby byl celý topný systém kvalitně regulován například ekvitermní regulací, která hospodárně nakládá s naakumulovanou energií a zvyšuje komfort provozu.

U automatických kotlů (se samočinnou dodávkou paliva) je důležité i automatické zapalování paliva, které přispívá nejen k ekologičtějšímu provozu, ale hlavně k úspoře paliva a prodloužení životnosti vytápěcího zdroje a komína. Akumulační (vyrovnávací) nádrž není u těchto kotlů programem vyžadována, ale mnoho výrobců její použití doporučuje.

Kotlíkové dotace a plynové kondenzační kotle

Toto téma je na samostatný článek, omezíme se jen na Seznam dotovaných plynových kondenzačních kotlů, které jsou také zařazeny do  2. výzvy Kotlíkových dotací.

Téma 1. výzvy Kotlíkových dotací a informace o průběhu v krajích naleznete zde.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků