Usnesení, které označuje rezoluci UNESCO k Jeruzalému za nepřátelskou, navrhl lidovecký místopředseda Sněmovny Jan Bartošek. Poslankyně ODS Jana Černochová přišla s tím, že by ČR měla přestat organizaci platit příspěvky.

„Můžeme se jako Poslanecká sněmovna odmítavě vyjadřovat ke všemu, ale na druhou stranu to je málo. Skutečně potřebujeme, aby tam byla nějaká represe vůči této organizaci. Z UNESCO se stává politická organizace,“ prohlásila Černochová.

Dodala, že příspěvky z Česka činí 30 miliónů korun a česká vláda by je měla raději využít na obranu.

Poslanci nakonec přijali usnesení, ve kterém vyzývají českou vládu, aby zastavila veškeré platby UNESCO ze státního rozpočtu v letošním roce, a aby byly zastaveny i v dalších letech, pokud bude organizace pokračovat v nenávistné rétorice vůči Izraeli. Ruku pro to zvedlo 82 poslanců napříč politickým spektrem, proti jich bylo 29 především z řad komunistů.

Izrael jako „okupační síla”

Rezoluce přijatá Výkonnou radou UNESCO na počátku května hovoří o „okupované Palestině“ a vztahuje se nejen k Jeruzalému, ale i palestinskému pásmu Gazy a Hebronu a Betlému na Západním břehu Jordánu. V případě Jeruzaléma se odkazuje na Ženevské úmluvy a mnoho dalších mezinárodních protokolů týkajících se ochrany kulturní dědictví ve Starém městě, které je důležitým místem „tří monoteistických náboženství“, tedy judaismu, islámu a křesťanství.

Upozorňuje Izrael, který nazývá „okupační silou“, že veškeré jeho „administrativní opatření a kroky“, které mění charakter či status Svatého města, jsou právně neplatné a měla by být odvolána.

Rezoluce UNESCO byla přijata hlasy 22 členských států v čele s muslimskými zeměmi Egyptem, Íránem, Libanonem, Pákistánem, Katarem či Súdánem, ale i Čínou, Brazílií, Ruskem, Vietnamem JAR a Švédskem.

Deset zemí bylo proti rezoluci, mezi nimi USA, Velká Británie, Řecko, Itálie, UkrajinaNizozemsko. Dalších 23 zemí se hlasování zdrželo, mezi nimi Francie, Španělsko, Japonsko, Indie či Argentina. ČR součástí výkonné rady není.