Hlavní obsah

Rozpoznejte včas riziko mozkové mrtvice

17. 2. 2020, 6:03
Právo, Václav Pergl

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak urychluje vývoj aterosklerózy v tepnách. A takto poškozené tepny mohou, především v důsledku neléčeného nebo špatně léčeného vysokého krevního tlaku, prasknout nebo se ucpat krevní sraženinou vzniklou na sklerotickém plátu a následně způsobit mozkovou mrtvici. Pomůže i pravidelné domácí měření krevního tlaku.

Foto: Profimedia.cz

Pravidelné měření krevního tlaku je součást prevence.

Článek

„Výzkumy ukazují, že domácí měření krevního tlaku je spolehlivý způsob, jak detekovat a včas odhalit fibrilaci síní. Včasnou protisrážlivou léčbou lze pak snížit riziko vzniku mozkové mrtvice,“ soudí lékař Jan Peleška, specialista působící v České společnosti pro hypertenzi.

Podle něho je fibrilace síní nejčastější setrvalou poruchou srdečního rytmu a častěji se vyskytuje u hypertoniků. Je diagnostikována u jednoho až dvou procent populace a její výskyt stále roste. Provází ji zvýšená nemocnost a úmrtnost a například riziko cévní mozkové příhody je tak až pětinásobné.

V sedmadvaceti letech ji postihla mrtvice, hrozila jí výměna srdeční chlopně

Žena

Nejdůležitější je prevence

Každý třetí pacient, který trpí fibrilací síní, je tak postižen trombotickou cévní mozkovou příhodou.

„Při fibrilaci síní se totiž srdeční síně vzhledem k vysoké frekvenci stahů účinně nestahují, ale pouze se chvějí, resp. míhají (odtud český název arytmie míhání síní) a prakticky vlastně stojí, což nahrává vzniku krevní sraženiny. Trombus se může vytvořit již za krátkou dobu trvání a za různě dlouhou dobu se může celý trombus nebo jeho část uvolnit a krevní proud ho vmete do některé z tepen velkého oběhu. V nejzávažnějším případě do některé z mozkových tepen, kde způsobí mozkovou mrtvici,“ vysvětluje lékař.

Dnes jsou již na trhu tlakoměry, které disponují indikátory nepravidelné srdeční akce, které umějí odhalit síňovou fibrilaci. Kromě spolehlivě naměřených hodnot krevního tlaku poskytují také informaci o přítomnosti arytmie. V případě zjištění opakující se indikace arytmie je třeba co nejdříve navštívit lékaře a výskyt fibrilace síní potvrdit a ověřit pomocí EKG.

Jak obezita poškozuje krevní cévy

Zdraví

Lékaři mohou pacienty zkontrolovat ve své ordinaci, ale správně prováděné domácí měření krevního tlaku zvyšuje pravděpodobnost zachycení nepravidelného srdečního rytmu včetně fibrilace síní.

Měření v pohodlí domova

Zvláště v případě hypertenze potvrzené pomocí domácího měření – průměrný tlak 135/85 mm Hg a vyšší z několikadenního měření – je třeba pátrat po dalších méně častých rizikových faktorech, jako je kouření, cukrovka, vysoký cholesterol a obezita.

„Jejich současný výskyt ve srovnání se samotnou hypertenzí podstatně více zvyšuje riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice. Riziko onemocnění zvyšuje také předčasný výskyt kardiovaskulárních onemocnění u rodičů a sourozenců – u otce a bratra mladších 55 let, matky a sestry mladších 65 let,“ dodává Jan Peleška.

Většina pacientů, kteří používají digitální tonometr pro měření tlaku v domácím prostředí, bohužel nezná zásady správného měření tlaku. Je třeba používat tonometry s Intelli manžetou na paži, které usnadňují a zpřesňují měření tlaku kontrolou správného utažení manžety a upozorňují na přítomnost nepravidelného srdečního rytmu.

Každý třetí pacient, který trpí fibrilací síní, je postižen trombotickou cévní mozkovou příhodou.

Nepravidelný a zrychlený tep upozorňuje na nebezpečnou fibrilaci síní

Zdraví

Jak měřit krevní tlak

Optimální krevní tlak je 120/80 mm Hg. Tlak nad 140/80 mm Hg už je hypertenze.

 • Čím vyšší hodnoty, tím je hypertenze vyšší.
 • Před měřením tlaku krve alespoň 5 minut vsedě odpočívejte.
 • Nejméně 30 minut před měřením nekuřte a nepijte alkohol.
 • Tlak si měřte vsedě s opřenými zády a s paží podepřenou o stůl, obě nohy mějte na zemi nezkřížené.
 • Během měření nemluvte a nehýbejte se.
 • Tlak měřte vždy na stejné paži.
 • Nikdy nedávejte manžetu přes oblečení.
 • Na paži si dejte manžetu tonometru, okraj manžety by měl končit zhruba 2 centimetry nad loketní jamkou. Předloktí mějte volně opřené o stůl tak, aby manžeta byla v úrovni srdce.
 • Měřte si krevní tlak opakovaně alespoň dvakrát ráno a dvakrát večer v intervalu zhruba 1 až 2 minuty před jídlem a léky.
 • Vhodné je měřit si tlak 7 dní před návštěvou lékaře nebo v případě, že byla změněna léčba.
 • Dlouhodobě si stačí měřit tlak 1x až 2 x týdně.
 • Hodnoty krevního tlaku si zapisujte.

Prevence vysokého krevního tlaku

 • Buďte fyzicky aktivní minimálně 30 až 60 minut denně.
 • Jídelníček by měl obsahovat hlavně zeleninu a ovoce, ryby, luštěniny a ořechy.
 • Nepřisolujte jídlo.
 • Omezte konzumaci jídla připraveného z polotovarů, omezte konzumaci jídel z restaurací a fast-foodů. Tato jídla obvykle obsahují velké množství soli a tuku.
 • Pokud máte nadváhu, snažte se zhubnout.
 • Snažte se omezit vliv stresu, který na vás působí.
 • Omezte příjem alkoholu.
 • Nekuřte a vyhýbejte se místům, kde se kouří.

Reklama

Související články

Život po mrtvici

9. 5. 2019, 6:02

Lékař Václav Lukáš ležel v nemocnici na posteli a věděl, že je zle. Přivezla ho sem záchranka. Dostal doma mrtvici. Nemohl mluvit, normálně hýbat levou stranou...

Výběr článků