Hlavní obsah

Onkolog Pavel Klener: Biologická léčba cíleně zasahuje nádorové buňky

3. 3. 2009, 7:04
Právo, Václav Pergl

Léčba nádorových onemocnění v Česku je čím dál tím víc úspěšnější. "Zprávy o tom, že je u nás léčba na úrovni vyspělých států západní Evropy, odpovídají skutečnosti," řekl v rozhovoru pro Právo uznávaný onkolog profesor Pavel Klener.

Foto: archiv, Právo

Pavel Klener

Článek

Opakovaně se objevují zprávy o pokrocích v léčbě nádorových onemocnění. Můžete tyto zprávy komentovat?

V České republice bylo v léčbě nádorových onemocnění dosaženo významného pokroku a zprávy o tom, že u nás je léčba na úrovni vyspělých států západní Evropy, odpovídají skutečnosti.

Čemu lze tyto pokroky přičítat?

Předně dovedeme dnes nádory diagnostikovat mnohem dříve, než tomu bylo v minulosti. Umožňují to některé velmi citlivé laboratorní metody. Například stanovení tzv. prostatického antigenu PSA může odhalit nádor prostaty mnohem dříve, než se toto onemocnění projeví prvními příznaky. Zdokonalila se také zobrazovací technika, která je pro stanovení včasné diagnózy mimořádně důležitá. Včasná diagnóza je prvním předpokladem léčebného úspěchu. Úspěchy však lze přičíst i některým nově zaváděným léčivům.

Máte na mysli tzv. biologickou léčbu?

O biologické léčbě se hodně hovoří. Rád bych ale podotkl, že tento termín považuji za nevhodný, ačkoliv se u nás značně rozšířil i mezi odbornou veřejností. Biologická léčba je pojem široký a doslova znamená léčbu biologickými (přirozenými) prostředky. Patřilo by sem tedy například použití červů k čištění ran nebo přikládání pijavic. Naproti tomu léčba novými přípravky, které cíleně zasahují do složitých nitrobuněčných reakcí, se – na rozdíl od konvenční chemoterapie – označuje v zahraničí jako „targeted therapy“, tedy jako cílená léčba. K té se používají většinou přesně definované chemické látky, nikoliv biologické přípravky.

Jaké přednosti má cílená léčba proti běžné cytostatické léčbě?

Nevýhodou klasické chemoterapie je její nespecifický účinek. Cytostatika zabíjejí nejen dělící se nádorové buňky, ale také buňky normální, což je příčinou četných nežádoucích účinků. Naproti tomu cílená léčba působí převážně na buňky nádorové a zasahuje cíleně do nitrobuněčných pochodů, které vedou k přeměně normálních buněk v buňky nádorové.

Je u nás tato léčba dostupná všem nemocným?

Je dostupná všem nemocným, u nichž lze předpokládat její účinnost. Ačkoliv každý z přípravků cílené léčby je určen pro určité nádorové onemocnění, neznamená to, že u každého nemocného se stejnou diagnózou je jeho podání vhodné. Účinnost cílené léčba je mnohdy vázána na přítomnost určitých buněčných struktur a biochemických ukazatelů, které je před nasazením léku nutno vyšetřit. Jde často o složitá vyšetření, která nemohou zajistit všechna onkologická pracoviště.

Proto je cílená léčba vázána jen na pracoviště komplexní onkologické péče?

Ano. To o vhodnosti cílené léčby rozhodne. Pokud tato léčba není některému nemocnému doporučena, není důvodem nedostatek „protekce“ nebo snaha o finanční úsporu, ale odborné medicínské důvody.

Je možné kombinovat cílenou léčbu s klasickou chemoterapií?

Zajisté. Právě taková kombinaci zvyšuje naději na léčebný úspěch.

Lze úspěchy v protinádorové léčbě nějak doložit?

Dokladem jsou statistické údaje. Ukazují, že přes stoupající výskyt nádorových onemocnění nestoupá úmrtnost na tyto choroby. To je neklamnou známkou toho, že dnes umíme mnohá nádorová onemocnění úspěšně léčit a některá zcela vyléčit.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků