Hlavní obsah

Implantace chytré čočky odstraní souběžně šedý zákal i oční vady

30. 9. 2010, 13:53
Novinky, Karolina Zarzycká

Pacientů s očními vadami, jakou jsou šedý zákal, vetchozrakost, případně i astigmatismus (nepravidelné zakřivení rohovky), v Česku přibývá. Zároveň však roste kvalita prováděných operačních zákroků, po nichž je mnohdy pacientům vrácen zrak, jaký měli v mládí.

Článek

V Praze byly minulý týden provedeny tři unikátní operace, jaké dosud nemají v Česku obdoby. Spočívají v implantaci nového typu multifokální torické nitrooční čočky, která pacientovi po operaci umožní bez brýlí čtení, vidění na dálku a při práci s počítačem. Současně korigují astigmatismus.

Po jedné operaci jedna čočka a bez brýlí

Oftamolog a zakladatel Evropské oční kliniky Lexum MUDr. Martin Filipec, jenž osobně chirurgické zákroky provedl, pochválil možnosti nové nitrooční čočky.

"Jedná se o nový nástroj při operacích šedého zákalu, korekcích dioptrických vad a vetchozrakosti. Možnost vrátit pomocí jedné čočky, voperované během jednoho zákroku, vidění na všechny vzdálenosti a současně korigovat astigmatismus, který postihuje více než třicet procent pacientů, je pro nás veliký krok vpřed. Především je to obrovský přínos pro pacienty, již po takové operaci nebudou muset nosit žádné brýle.“

Implantace této čočky je rovněž vhodná pro ty, kteří mají sice čočku čirou, ale jsou krátkozrací, dalekozrací a současně vetchozrací a musejí střídat brýle na různé vzdálenosti.

Novinky zajímala cena za implantování "chytré" čočky. Markéta Poláčková z kliniky Lexum uvedla, že cena za zakrok se pohybuje od 21 tisíc korun za jedno oko a liší se dle typu použité nitrooční čočky.

"Zdravotní pojišťovny hradí jen operaci šedého zákalu se standardní (monofokální) čočkou. Vzhledem k tomu, že v našem zdravotnickém systému není možné si za zdravotní péči připlácet, v případě použití čočky lepší (nadstandardní) platí pacient zákrok i čočku. To znamená, že zmiňovaný zákrok si hradí pacient," odpověděla ještě Poláčková na dotaz, zda je v současnosti zákrok hrazen pojišťovnou.

Jedna z operovaných pacientek Marie Kobrlová si po zákroku pochvalovala, jak ostře viděla téměř hned po operaci: "A zároveň po několika dnech se obejdu bez brýlí na dálku i čtení."

Takto hladký a rychlý průběh je běžný u všech pacientů? "Ano, v naprosté většině provedených zákroků dochází k obnovení ostrého vidění velmi rychle," potvrdili odborníci z kliniky Lexum.

Šedý zákal

Šedý zákal (neboli katarakta) znamená sníženou průhlednost normálně čiré oční čočky. Úkolem čočky je zaostřovat paprsky přicházející do oka tak, aby dopadaly na sítnici. Zkalená čočka brání průchodu paprsků světla na sítnici, takže dochází k poklesu zrakové ostrosti.

  • Katarakta je buď získaná nebo vrozená. Mezi rizikové faktory vzniku katarakty patří především věk, pohlaví (vyšší výskyt u žen), celkové onemocnění, obezita, dlouhodobé užívání některých léků, kouření. Vrozená katarakta vzniká u dětí většinou jako důsledek virového onemocnění (např. zarděnky) matky v průběhu těhotenství.
  • Šedý zákal se může objevit v každém věku. Nejčastěji se setkáváme se stařeckým šedým zákalem (senilní katarakta). U populace ve věku 65–74 let se věkem podmíněný šedý zákal vyskytuje až v 60 procentech.

Šedý zákal způsobuje pokles zrakových funkcí, především snížení ostrosti zrakové.  Pacienti si stěžují nejčastěji na zamlžené vidění, zhoršené vidění za slunečního svitu a při řízení motorového vozidla, přechodné dvojité vidění a defekty barevného vidění. Očního lékaře je třeba vyhledat při každé poruše vidění. Lékař určí na základě odborného očního vyšetření příčinu zhoršeného vidění a stanoví léčbu.

Astigmatismus

Astigmatismem označujeme neschopnost vidět ostře na jakoukoli vzdálenost kvůli nepravidelnému tvaru oční rohovky. Rohovka nemá pravidelný polokulovitý tvar, ale je v některých osách zploštělá nebo naopak více zakřivená. Část světelných paprsků se tak sbíhá mimo místo nejostřejšího vidění a na sítnici dopadá rozostřený, zamlžený a deformovaný obraz.

Astigmatismus se může vyskytovat izolovaně nebo v kombinaci s krátkozrakostí či dalekozrakostí. Tato vada se obvykle napravuje cylindrickými brýlovými skly (cylindrické sklo lomí paprsky jen v jedné rovině) a jen obtížně kontaktními čočkami.

Vetchozrakost

Presbyopie (vetchozrakost) je s věkem spojená dioptrická vada postihující všechny lidi starší 45 let. Projevuje se obtížemi při čtení na blízko. Čočka uvnitř oka má do 40 až 45 let věku dostatečnou pružnost k tomu, aby účinkem zaostřovacích svalů měnila svůj tvar a tím i optickou mohutnost podle vzdálenosti pozorovaného předmětu.

S věkem pružnosti čočky ubývá a člověk ztrácí schopnost zaostřit na blízko. Tato vada se obvykle řeší předpisem brýlí na čtení nebo technikou monovision, při které se kontaktními čočkami či zákrokem koriguje jedno oko na dálku a druhé na blízko.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků