Hlavní obsah

Koho volit? Přečetli jsme programy, abyste vy nemuseli. Díl šestý: Zdravotnictví

13. 9. 2021, 10:24
Novinky, lup

Zajímá vás, jak strany a hnutí usilující o váš hlas ve sněmovních volbách přistupují k tématům, která jsou pro vás důležitá? Novinky v předvolebním seriálu přinášejí přehledný souhrn postojů kandidujících politických subjektů deklarovaný v jejich programech. Šestý díl má v hledáčku programových priorit oblast zdravotnictví.

Foto: Novinky

Programy stran přehledně

Článek

Koho volit do Sněmovny? Volební programy stran a hlavní témata politických debat

Volby

Program ANO

 • Komplexní elektronizace zdravotnictví. Implementace zákona eHealth, elektronizace veškerých žádanek, poukazů a další zdravotnické dokumentace, aby k ní měl online přístup jak lékař, tak pacient. Podpora telemedicíny.
 • Posílení kybernetické bezpečnosti nemocnic.
 • Nesmí dojít k privatizaci nemocnic.
 • Zlepšení financování; personální posílení orgánů ochrany veřejného zdraví.
 • Masivní investice do zdravotnictví s využitím národních a evropských zdrojů, a to jak do budov, tak do přístrojového vybavení.
 • Realizace Národního plánu boje proti rakovině. Vybudování špičkového onkologického institutu, který zlepší léčbu rakoviny pro všechny občany. Vybudování sítě urgentních příjmů.
 • Podpora soběstačnosti výroby léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a posílení mechanismů zabraňujících výpadkům dodávek.
 • Spuštění programu zdravého Česka, abychom už nebyli třetí zemí s nejvyšší obezitou v Evropě. Cílem je zlepšit se o pět příček do roku 2025.
 • Podpora péče o duševní zdraví obyvatel včetně vytvoření sítě krizových center.

Žádní ilegální migranti, průměrný důchod 20 tisíc. Babiš zahájil kampaň

Parlamentní volby

ANO 2011. Vznik a vývoj politické strany Andreje Babiše

Volby

Program ČSSD

 • Nesmí dojít k privatizaci zdravotnických zařízení, a to především poskytovatelů akutní lůžkové péče. ČSSD chce zákonem garantovat veřejnou síť nemocnic s celostátně platnými standardy, personálního a přístrojového vybavení.
 • Důsledná elektronizace zdravotnictví a omezení zdravotnické dokumentace a výkaznictví na nutné minimum.
 • Zvýšení tarifních platů zdravotníků do roku 2025 o 50 % ve snaze zabránit jejich odchodům za lepšími podmínkami do zahraničí.
 • Prosazení zákona o dlouhodobé péči, který propojí zdravotní i sociální oblast tak, aby nebyla zdravotní péče v sociálních službách podfinancována, a dále zakotví role pojišťoven a všech dalších aktérů v systému.
 • Zavedení povinnosti lékáren zveřejnit na internetu aktuální výši doplatku na jednotlivé léky a informaci, jaký lék ze stejné skupiny je bez doplatku hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
 • Do roku 2025 dosáhnout stejně dostupné zdravotní péče ve všech regionech a zkrátit provedení lékařských zákroků o třetinu.
 • Podpora prevence zdravotních potíží, zejména onkologických, kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky; cestou benefitů od zdravotních pojišťoven odměny pro pacienty, kteří se aktivně podílejí na prevenci obezity, kouření či nadměrné konzumace alkoholu.
 • Zvýšení počtu preventivních prohlídek hrazených ze zdravotního pojištění.

Desatero ČSSD na oficiálním webu strany, více v dokumentu Vize ČSSD pro Česko 2030.

Jsme tradiční strana, která umí řešit krize, rozjela ČSSD kampaň

Domácí

Vývoj ČSSD, nejstarší české politické strany

Volby

Program KSČM

 • Stop všem snahám o další privatizaci zdravotnictví.
 • Rovný přístup pacientů k moderní léčbě bez nutnosti sbírek (včetně léčby vzácných chorob) a bez další spoluúčasti pacientů.
 • Vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren.
 • Jedna státní zdravotní pojišťovna a důsledná kontrola financování systému zdravotnictví.
 • Stabilizace systému zdravotnictví prostřednictvím automatického navyšování plateb za státní pojištěnce (valorizace) a podpora nejen státních, ale i krajských nemocnic.
 • Omezení a kontrola lobbingu farmaceutických firem (...), stop byznysu kolem výběru, nákupu a distribuce ochranných zdravotnických prostředků, testů a očkovacích látek.
 • Důraz na prevenci (včetně očkování) a zajištění následné, rehabilitační, lázeňské a dlouhodobé zdravotně sociální péče. Bezplatné očkování pro děti.
 • Odpovídající důstojné ohodnocení náročné práce všech zdravotníků i sociálních pracovníků, zlepšení jejich finančních, pracovních a vzdělávacích podmínek.  

Za minulost se nestydíme. KSČM rozjela předvolební kampaň

Domácí

Vznik a vývoj Komunistické strany Čech a Moravy

Volby

Program koalice Piráti a STAN

 • Dostupné zdravotnictví: Odstranění nerovnosti v dostupnosti zdravotní péče v různých regionech.
 • Dodržování a lepší vymahatelnost práv pacientů ve zdravotnických zařízeních.
 • Zlepšení připravenosti ČR na další vývoj epidemie koronaviru a případné jiné budoucí krize.
 • Kvalitní podoba zákona o elektronizaci zdravotnictví, který je ve Sněmovně. Nad rámec již vznikající legislativy příprava připojení do Portálu občana, aby občané měli kontrolu nad svými daty; zpracování koncepce kyberbezpečnosti v nemocnicích.
 • Zavedení jednotných standardů elektronizace ve zdravotnictví, které umožní sdílení dat mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče.
 • Odstranění nerovnosti mezi poskytovateli zdravotní péče – i soukromá zařízení musí mít reálnou možnost zařazení do systému.
 • Zveřejňování anonymizovaných dat o českém zdravotnictví, aby měl každý občan přehled o dostupnosti a kvalitě zdravotní péče.
 • Návrhy k legalizaci a zdanění konopí a dostupnosti vhodných lékových forem konopí pro léčbu.
 • Zlepšení vzdělávacích a pracovních podmínek pro lékaře, aby neodcházeli z oboru nebo do zahraničí.  

Vraťme zemi budoucnost. Piráti a STAN zahájili kampaň

Domácí

Internet je naše moře. Jak Piráti plují českou politikou

Volby

STAN: Starostové a nezávislí vyrostli z regionálního hnutí

Volby

Program hnutí Přísaha

 • Zamezení privatizace páteřních nemocnic.
 • Podpora vzdělávání nových lékařů a sester tak, aby jich byl dostatek i v krizových obdobích.
 • Větší propojenost ambulantní a lůžkové péče, která přinese lepší dostupnost péče všem.
 • Návrh na sloučení dvou zdravotních pojišťoven pod vládou (Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a Vojenské zdravotní pojišťovny) do jedné. Ušetřené peníze lze investovat do péče o pacienty.
 • Podpora čtyřiadvacetihodinových školek v nemocnicích i možnost kratších úvazků pro rodiče. Tím se zvýší počet zdravotníků a dojde ke zlepšení jejich pracovních podmínek.
 • Podpora rozvoje elektronizace zdravotnictví a telemedicíny podle příkladu Izraele. Digitalizace zvýší komfort pacienta a sníží zbytečnou byrokracii pro zdravotnický personál.
 • Podpora výzkumu a vývoje léčiv na českém území.
 • Provedení auditu krizového řízení za doby koronaviru po vzoru Velké Británie a Izraele. Pokud se ukáže, že neselhal systém, ale úředníci a politici, hodlá Přísaha trvat na vyvození osobní odpovědnosti.

Robert Šlachta představil svoje hnutí Přísaha

Domácí

Vznik a vývoj hnutí Přísaha

Volby

Program SPD

 • Podpora kvalitní primární a sekundární prevence společensky nejvýznamnějších chorob, jako jsou choroby srdce, cév, nádorová a duševní onemocnění.
 • Změna cenové politiky ke snížení neúčelných nákladů, předražených nákupů, tak aby zůstalo více prostředků na mzdy a léčení.
 • Úsilí o to, aby stát a orgány veřejné správy mohly ovlivňovat výši odměn pracovníků ve zdravotnictví, která je stále nedostatečná, i kvalitu a distribuci zdravotních služeb, aby stát mohl občanům garantovat jejich kvalitu a dostupnost.
 • Vytvoření systému koncepcí jednotlivých lékařských oborů; náprava následků jejich nedostatečného nebo nerovnoměrného rozvoje včetně standardů personální a technické vybavenosti a rozsahu a návaznosti sítě služeb.
 • Podpora systému zdravotnického školství a postgraduálního vzdělávání lékařů a dalších zdravotníků.  

SPD zahájila předvolební kampaň, nasadí kamion SPďák

Domácí

Svoboda a přímá demokracie. Vznik, vývoj a vedení SPD

Volby

Program koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL)

 • Zdravotnictví postavené na elektronizaci, transparentnosti a rovnoprávnosti. Elektronická karta pacienta, podpora konzultace přes telefon a internet.
 • Garantovaná dostupnost zdravotní péče. Stabilní síť zdravotnických zařízení podle počtu obyvatel a dojezdové vzdálenosti.
 • Stipendijní programy během studia pro budoucí zdravotnické pracovníky, zavedení motivačních programů s cílem vrátit špičkové vědce ze zahraničí.
 • Posílení významu preventivních programů a vzdělávání pacientů. Finanční zvýhodnění občanů dbajících na prevenci.
 • Zlepšení dostupnosti péče. Více praktických lékařů, dětských lékařů a stomatologů v menších obcích.
 • Zavedení stipendijních programů během studia pro budoucí zdravotnické pracovníky. Motivační programy za účelem návratu špičkových vědců zpět ze zahraničí. Zajištění důstojné mzdy pro všechny zdravotnické pracovníky.
 • Navýšení prostředků pro zdravotnický výzkum. Vyšší ohodnocení vědeckých pracovníků.
 • Možnost dietního stravování ve školních jídelnách, vyšší výběr a kvalita stravování v nemocnicích.
 • Podpora vzájemné konkurence zdravotních pojišťoven, odpovědnost za efektivitu systému. Umožnění doplňkového připojištění zdravotních a sociálních služeb a pojištění na míru dle přání občana.
 • Zkušenost nouzového stavu ukázala nutnost vytvořit nový strategický plán pro řešení krizových zdravotnických situací.

Koalice Spolu představila kampaň, burcuje proti extremistům a populistům

Domácí

Občanská demokratická strana. Vznik, vývoj a vedení

Volby

TOP 09: Tradice, odpovědnost, prosperita. Vznik a vývoj strany

Volby

Vznik a vývoj KDU-ČSL

Volby

Program uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci

 • Okamžité zvýšení počtu přijímaných mediků a dalších zdravotníků.
 • Podpora využití léčivého konopí tam, kde to doporučí lékař.
 • Pro lékaře musí být stanovena transparentní pravidla postgraduálního vzdělávání, vč. odpovídajícího finančního ohodnocení. Lékaři v nemocnicích nemohou být nuceni pracovat přesčas více než 412 hodin za rok.
 • Zdravotní pojišťovny si mají navzájem konkurovat.
 • Dva druhy zdravotního pojištění: základní (povinné) bude sloužit k úhradě základní zdravotní péče. Individuální pojištění rozšiřuje zdravotní péči a platí zde běžné zásady pojišťovnictví.
 • Zrušení nezákonné limitace pro ambulantní praxe. V privátní sféře musí platit základní pravidlo, že je nadstandardem vše, co není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Trikolóra, Svobodní a Soukromníci jdou do voleb s heslem Máme právo žít

Parlamentní volby

Jak se do české politiky zařadila Trikolóra

Volby

Stále nevíte, jak se rozhodnout? Volby vám usnadní i přehled kandidátů či volební kalkulačka.

Volby 2022

Komunálnísenátní volby jsou u konce, proběhly v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022. Všechny informace o průběhu voleb najdete ve volebním průvodci, známé jsou také výsledky.

Výsledky voleb

Reklama

Související témata:

Výběr článků