Hlavní obsah

Jak strany hodlají pomoci rodičům na pracovním trhu? Moc ne, vyplývá z volebních programů

5. 10. 2021, 14:24

Postavení žen na trhu práce, nedostatečná možnost sladění rodinného a pracovního života či přílišná závislost podpory rodin na daňových slevách. To jsou hlavní problémy rodinné politiky v Česku. Programy stran a koalic do sněmovních voleb je však řeší jen částečně, ukázala studie ekonomů Filipa Pertolda a Michala Ostrého, kterou vydal think tank IDEA při CERGE-EI.

Článek

Rodinná politika v Česku je v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi nadprůměrně financována, míří na ni  3 procenta HDP. Přitom třetina těchto výdajů (1 procento HDP) je vynaložena na daňové úlevy. Naopak na podporu ekonomické aktivity rodin jde u nás peněz výrazně méně.

„Podíl výdajů na služby pro rodiny (školky, dětské skupiny) je v mezinárodním kontextu naopak velmi nízký,“ upozorňují autoři studie.

Konkrétně jsou rodiny nepřímo podporovány prostřednictvím slevy na dítě a slevy na nepracujícího partnera. Druhá z těchto slev zvyšuje čistý příjem domácnosti ve chvíli, kdy jeden z partnerů zůstává doma s dítětem. Toho však často trestá v momentu, kdy se chce vrátit do práce. „Rodina v důsledku této slevy přichází o peníze v okamžiku, když se pečující rodič, obvykle matka, snaží vrátit na trh práce,“ stojí ve studii.

Zlepší se po volbách důchodový systém? Programy stran tomu nenasvědčují, bojí se experti

Volby

Dalším úskalím české rodinné politiky je dlouhodobě nedostatečná nabídka částečných a flexibilních pracovních úvazků. Ta podle autorů dále omezuje možnosti slaďování pracovního života a rodičovství.

Kombinace těchto dvou faktorů má dopady na zaměstnanost žen-matek, zejména vysokoškolsky vzdělaných. „Matky odkládají návrat na trh práce na pozdější dobu, kdy dítě věkově získá prioritu na umístění ve školce a kdy už rodiče nemají nárok na rodičovský příspěvek a udržení místa zaměstnavatelem,“ vysvětlují autoři.

Foto: Novinky

Zaměstnanost v Česku

Pro matky tak podle Pertolda a Ostrého mateřství velmi často představuje stopku v dalším kariérním růstu. Vede také k propadu v postavení na trhu práce, což má ekonomické dopady na celou rodinu. Česko má nejvyšší propad míry zaměstnanosti v důsledku mateřství a rodičovství v EU.

Koho volit? Přečetli jsme programy, abyste vy nemuseli. Díl jedenáctý: Sociální politika

Parlamentní volby

„Nejvyšší genderový rozdíl v hodinových výdělcích (až 30 % v neprospěch žen) je u vysokoškolsky vzdělaných ve věku 35–50 let, tedy v období po návratu z rodičovské,“ doplnili autoři.

Služby pro rodiny s dětmi

Nedostatečné nabídce služeb pro rodiny s dětmi se politické strany ve svých programech věnují. „Všechny strany deklarují podporu předškolní péče. To je významná změna oproti předchozím volbám v roce 2017, kdy řada stran toto téma pominula,“ připomněli autoři.

V současných programech většiny stran najdeme daňovou podporu částečných a flexibilních úvazků, což má potenciál zlepšení pozice druhého vydělávajícího na trhu práce.
z analýzy

I tento bod s sebou však nese jedno úskalí: „Přestože všechny strany slibují posílit kapacity školek nebo dětských skupin, žádná neřeší podrobnosti financování ani udržitelnost stávajícího systému dětských skupin. Ty momentálně trpí značnou nejistotou, a to jak legislativní, tak finanční.“

Stát chce zrušit dětské skupiny, ohrozí tím dostupnost předškolní péče, varují ekonomové

Ekonomika

„Z politických programů však lze vyčíst, že již byla dosažena široká společenská shoda na nutnosti,“ uzavřeli autoři toto téma.

Daňové úlevy a flexibilní úvazky

Naprostá většina stran kromě toho navrhuje dále zvyšovat daňové úlevy pro rodiny, na kterých už teď systém do značné míry stojí. „Návrhy stran na zvýšení daňových slev až na výjimky cílí na prvního vydělávajícího v rodině, tedy dominantně na muže. Jsou to totiž převážně ženy, které zůstávají na rodičovské a muž má hlavní zdanitelný příjem rodiny, z kterého si daňové slevy uplatňuje,“ zopakovali autoři hlavní problém aktuálního systému.

„Přesto lze zaznamenat jistý posun oproti programům pro volby v roce 2017. V současných programech většiny stran najdeme daňovou podporu částečných a flexibilních úvazků, což má potenciál zlepšení pozice druhého vydělávajícího na trhu práce. Vyzdvihnout lze nápad Spolu daňově zvýhodnit matky při návratu do práce. Bohužel však není jasné, jak by měl být tento nápad legislativně realizován,“ dodali Pertold a Ostrý k tomuto tématu.

Dostupnost bydlení

Jedním ze zásadních témat zejména pro mladé rodiny je zhoršující se dostupnost bydlení „Problém dostupnosti bydlení pro rodiny s dětmi v programech nahrazuje podpora půjček. Půjčky však nepředstavují podporu pro chudší rodiny, ještě více by zvýšily poptávku po bydlení, ale dostupnost bydlení by nevyřešily,“ všímají si autoři.

Daňové nápady stran? To hlavní programy vůbec neřeší, vadí ekonomům

Parlamentní volby

„Dlužno dodat, že akcent volebních programů na dostupné bydlení pro rodiny s dětmi zůstal slabý navzdory velmi výraznému růstu cen bydlení od voleb v roce 2017,“ konstatuje studie.

Porodné

Autory také zaujal návrh ČSSD na zvýšení porodného. To by podle jejich odhadu zvýšilo výdaje státního rozpočtu o 1,5 miliardy korun ročně. „ČSSD také navrhuje sloučení dávek rodičovské a mateřské s tím, že by se nová dávka více podobala současné peněžité pomoci v mateřství. Tento nový režim by ovšem byl pravděpodobně mnohem nákladnější,“ dodali.

Výdaje na rodičovský příspěvek vycházejí zhruba na 32 miliard korun. „V důsledku této změny (při zachování délky čerpání) by se výdaje ještě výrazně zvýšily,“ počítají autoři.

ANO
● Postupné navýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun.
● Zvýšení daňového zvýhodnění rodin s dětmi.
● Podpora výstavby školek a zřizování dětských skupin.
● Podpora flexibilních úvazků pro rodiče a studenty.
● Automatická valorizace dávek hmotné nouze a státní sociální podpory.
ČSSD
● Spojení mateřské a rodičovské. Nová rodičovská do tří let věku dítěte, 70 % mzdy. Celkové navýšení.
● Porodné pro všechny na první tři děti. Navýšení na 15 000 Kč za každé dítě.
● Rozvoj jeslí a mateřských škol, tablet pro děti z nízkopříjmových rodin.
● Podpora flexibilních úvazků.
● Propojení přídavků na dítě s daňovou slevou na dítě.
● Přídavek 3 000 Kč na dítě, pokud alespoň jeden rodič pracuje.
● Výchovné (500 Kč) pro rodiče, který převážně pečoval o dítě. Cíleno na ženy-důchodkyně.
● Novomanželské bezúročné půjčky, za každé narozené dítě odpočet 100 tisíc Kč.
KSČM
● Zvýšení daňové slevy na první dítě, zavedení slevy na dani z příjmů za zabezpečení volnočasových aktivit dětí.
● Obědy v MŠ a prvním stupni ZŠ zdarma.
● Jízdné zdarma pro žáky základních a středních škol.
● Novomanželské bezúročné půjčky.
● Výstavba jeslí a mateřských škol.
● Dostupná zařízení péče pro předškolní děti a pružné pracovní úvazky pro lepší sladění rodinného a pracovního života.
Piráti a Starostové
● Reforma daně z příjmu fyzických osob za účelem zlepšení podmínek zdanění zkrácených úvazků a dohod mimo pracovní poměr.
● Zohlednění zkrácených úvazků v systému sociálních odvodů, slev a daňových bonusů pro podporu rodičů.
● Navýšení přídavku na děti za účelem snížení ohrožení příjmovou chudobou.
● Pro druhého z rodičů, který nečerpá rodičovský příspěvek, 2 měsíce rodičovské dovolené s peněžitou pomocí v rodičovství ve výši 70 % měsíčního výdělku.
● Pro druhého z rodičů, který nečerpá rodičovský příspěvek, 2 měsíce rodičovské dovolené s peněžitou pomocí v rodičovství ve výši 70 % měsíčního výdělku.
● Pravidelné valorizace některých dávek, např. rodičovského příspěvku.
● Dostupné služby, včetně podpory alternativních, jako jsou dětské skupiny nebo lesní školky.
● Spojení rodinné politiky z agend různých ministerstev a vytvoření jednotné koncepce.
● Odstranění „bodů zlomu”, které způsobují, že se nemusí vždy vyplatit vydělávat, jelikož by tím skončil nárok na vyšší sumu z dávek a jiných slev a bonusů.
Přísaha
● Zvýšení daňových bonusů rodinám s dětmi.
● Zajištění větší dostupnosti školek a jeslí.
● Usnadnění zřizování firemních školek.
● Prodloužení provozní doby mateřských škol a družin.
● Daňové zvýhodnění flexibilních úvazků.
● Srovnání podmínek čerpání mateřské dovolené pro OSVČ a zaměstnance.
SPD
● Zvýšení porodného na první a druhé dítě, porodné také u třetího a dalších dětí.
● Dostupná zařízení předškolní péče financována z veřejných zdrojů na celém území státu.
● Pravidelné zvyšování příspěvků pro pracující a zdravotně postižené rodiče.
● Příspěvek na školní pomůcky (2 500 Kč).
● Výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti (dvojnásobek u prvních dvou dětí, čtyřnásobek u třetího a každého dalšího dítěte).
● Výhodné manželské půjčky rodinám.
● Pro pracující matky dětí předškolního věku zavedení zkráceného pracovního týdne v délce 30 hodin za plnou mzdu. Rozdíl v mzdových nákladech bude doplácet zaměstnavateli stát.
Spolu
● Zvýšení daňových slev na děti a zavedení daňových prázdnin pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí.
● Daňová úleva pro matky po návratu do práce.
● Rozvoj služeb: rozšířená péče o předškolní děti, podpora dětských skupin, kapacity kroužků, daňově uznatelné náklady na služby pro rodiny.
● Snížení odvodů za částečné úvazky, podpora zkrácených úvazků a práce z domova, flexibilnější pracovní podmínky, nové formy zkrácených úvazků.
● Zvýhodněné hypotéky na první bydlení – bonus za každé narozené dítě.
Zdroj: Michal Ostrý a Filip Pertold – Jaké změny v rodinné politice slibují volební programy politických stran? Shrnutí a rozbory (IDEA při CERGE-EI)

Prezidentské volby 2023

V prezidentských volbách 2023 zvítězil generál ve výslužbě Petr Pavel, který v druhém kole porazil poslance Andreje Babiše. Volební účast byla přes 70 %. Inaugurace historicky čtvrtého prezidenta ČR proběhne 9. března 2023.

Reklama

Související články

Výběr článků