Hlavní obsah

Univerzita Palackého otevře nové obory, nabízí záchranářské i televizní studium

13. 1. 2017, 16:18
Novinky,

V příštím akademickém roce 2017/2018 nabídne Univerzita Palackého v Olomouci (UP) zájemcům několik nových oborů. S novinkami přichází fakulty zdravotnických věd, filozofická, přírodovědecká i tělesné kultury. Posledně dvě jmenované nabídnou nové varianty studia navazujících oborů v angličtině. Přihlášky se podávají do konce února, na anglické obory do konce dubna.

Foto: Univerzita Palackého - Gabriela Knýblová

Budova Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Článek

Filozofická fakulta UP nabízí nově televizní a rozhlasová studia. Přijme 20 studentů, kteří by se v budoucnu mohli uplatnit jako dramaturgové, tiskoví mluvčí, redaktoři, producenti, distributoři, případně jako nákupčí zahraničních pořadů či lokační manažeři.

Film není ve studijních plánech většiny SŠ

Obdobně mohou studenti najít práci i v kinech, divadlech a ve státní správě. Podle Jakuba Kordy, vedoucího katedry divadelních a filmových studií, jde o obor, který v České republice nemá obdoby. Při přijímacích zkouškách bude rozhodovat především motivace uchazečů.

„Film, divadlo i TV nejsou ukotveny ve studijních plánech gymnázií i odborných středních škol. Jde nám tedy o zapálené studenty, kteří dlouhodobě projevují hlubší zájem o audiovizuální kulturu či divadlo. Proto se vedle testu předpokladů ke studiu budeme soustředit především na pohovor, při kterém se zájemci promluvíme o jejich preferencích, filmech, seriálech či představeních z jimi sestaveného seznamu,“ řekl Jakub Korda, který je zároveň i garantem oboru.

Doplnil, že absolventi katedry měli i v předchozích letech už při studiu možnost získat řadu zkušeností na festivalech a v rámci různých organizací.

Řízení vzdělávacích institucí

Zcela nově nabídne filozofická fakulta i bakalářský studijní obor řízení vzdělávacích institucí. Jde o jednooborové bakalářské kombinované studium, jehož absolvent najde uplatnění na různých úrovních a pozicích řízení vzdělávacího systému, ve vzdělávacích institucích i v soukromé vzdělavatelské sféře.

Ke studiu tohoto oboru přijme fakulta 30 uchazečů, jimž po absolutoriu nabídne i možnost pokračovat ve studiu, zejména v rámci navazujícího magisterského oboru andragogika.

Záchranáři i v horské službě

Svou nabídku studijních možností rozšiřuje i fakulta zdravotnických věd, která přijme 30 zájemců do nového bakalářského oboru zdravotnický záchranář. Absolventi tohoto tříletého studia se uplatní na úsecích přednemocniční, neodkladné a anesteziologicko-resuscitační péče i v akutním příjmu.

Působit mohou u zdravotní záchranné služby, v urgentním přijmu i v týmech horské služby nebo jako důlní záchranáři. [celá zpráva]

Studium v angličtině

Pro zájemce, kteří již dosáhli na titul bakalář, otevírá nové obory i přírodovědecká fakulta. Otevře pět různých variant navazujících magisterských oborů v angličtině.

„Rozšíření naší nabídky anglických oborů souvisí se snahou o rozvoj internacionalizace fakulty,“ podotkl vedoucí studijního oddělení Jiří Mazal.

Nová studia v angličtině nabízí i fakulta tělesné kultury. „Poprvé otevřeme dva navazující magisterské studijní obory v anglickém jazyce. Jde o placené obory Physical Activity and Active Living a Adapted Physical Activity, určené pro absolventy bakalářských oborů v oblasti tělesné výchovy a sportu a příbuzných oborů,“ uvedl Svatopluk Horák, proděkan pro studijní záležitosti fakulty.

Ke studiu těchto oborů se mohou hlásit jak zájemci z ČR, tak ze zahraničí.

Reklama

Související články

Výběr článků