Hlavní obsah

Na olomoucké univerzitě se otevře nový obor Zdravotnický záchranář

10. 11. 2016, 14:05
Novinky,

Nabídka studia na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) se v příštím akademickém roce rozšíří o bakalářský obor Zdravotnický záchranář. Zájemcům umožní získat praktické dovednosti už v průběhu studia, absolventi se uplatní v celé škále pracovních pozic na úsecích přednemocniční, neodkladné a anesteziologicko-resuscitační péče i akutního příjmu. Přihlášky přijímá do konce února Fakulta zdravotnických věd UP (FZV).

Foto: Univerzita Palackého - Velena Mazochová

Fakulta zdravotnických věd - ilustrační foto

Článek

Přijímací zkoušky proběhnou v červnu 2017 a budou dvoukolové. Písemný test obsáhne otázky z biologie člověka a výběr témat z přírodních a společenských věd, včetně prověření obecných studijních předpokladů.

Test fyzické zdatnosti

Ve druhém kole projdou uchazeči testem fyzické zdatnosti, který zahrne běh na 1500 metrů a plavání volný způsob na 100 metrů ve stanovených časových limitech. Do prvních ročníků fakulta vybere 30 úspěšných uchazečů.

Studenti během tří let získají poznatky z oblasti urgentní medicíny napříč obory od interny přes chirurgii až po gynekologii. Studium bude usilovat o úzké propojení teorie a praxe.

Jako záchranáři, tak i v týmech horské služby

„Chceme dát studentům reálnou šanci, aby si teoretické znalosti mohli už v průběhu studia vyzkoušet a ověřit při praktických cvičeních,“ řekl docent ústavu ošetřovatelství FZV a lékař Traumatologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Pavel Dráč, garant nového oboru.

Absolventi se podle něj uplatní nejen u zdravotní záchranné služby, ale i na odděleních urgentního příjmu, v týmech horské služby nebo jako důlní záchranáři.

„Do studijního plánu jsme rovněž zařadili krizovou intervenci v psychiatrii. Jde o řešení náročných situací, do kterých se záchranáři dostávají například při zvládání agresivního pacienta, při pomoci oběti znásilnění nebo člověku, který hodlá spáchat sebevraždu. Předmět včetně nácviku modelových situací připravil přednosta olomoucké psychiatrické kliniky Ján Praško,“ uvedla proděkanka FZV Zdeňka Mikšová.

Odborníci z praxe i tříletá příprava

Mezi garanty a vyučujícími jsou zastoupeni také další špičkoví odborníci. „Je mezi nimi například ředitel zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Petr Hubáček, který má dlouholetou praxi na urgentním příjmu, prezidentka Komory záchranářů ČR Marinella Danosová nebo přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie lékařské fakulty Zdeněk Kolář,“ přiblížil děkan FZV Jaroslav Vomáčka.

Vysokou kvalitu nového studijního oboru má podle něj dokládat i obsáhlá tříletá příprava, kterou zúročila úspěšná akreditace.

„Jsme přesvědčeni, že od nás budou vycházet vysoce kvalifikovaní lidé v oboru. I proto budeme moci v budoucnu počítat s rozšířením nabídky i pro studium v kombinované formě a reálná je i vize navazujícího magisterského studijního programu,“ uzavřel děkan.

Vedle nově otevíraného oboru nabízí FZV pro příští akademický rok také tříleté bakalářské studijní obory Porodní asistentka, Radiologický asistent, Fyzioterapie a Všeobecná sestra. Zájemci se mohou ucházet i o navazující magisterská studia Fyzioterapie, Intenzivní péče v porodní asistenci a Ošetřovatelství v interních oborech.

Reklama

Související články

Výběr článků